Anadolu’nun Kalbi: Harakani
Anadolu’nun Kalbi: Harakani [ Yavuz Selim Uzgur ]

Büyüyen Ay Yayınları

Bistam’ın kuzeyindeki Harakan köyünde çiftçi bir ailenin çocuğu olarak, 963 yılında dünyaya gelen Ebu’l-Hasan el-Harakani’nin İslam irfan tarihinde kurucu bir etkisi olduğu biliniyor. Mevlana Celaleddîn-i Rûmi’nin naklettiği bir menkıbeye göre, Bayezid-i Bistami, Harakan’dan büyük bir Hak dostu çıkacağını önceden haber vermiştir. Attar, İbn Sina ve Gazneli Mahmud’un onu ziyaret etmek için Harakan’a geldiklerini kaydeder. Nakşibendiyye silsilesinde önemli bir yer verilen ve Üveysiliği üzerinde özellikle durulan Harakani, Aynülkudat el-Hemedani, Necmeddin-i Daye, Attar, Mevlana gibi büyük mutasavvıfları derinden etkilemiş, 10 Muharrem 425 (5 Aralık 1033) tarihindeki vefatından sonra da etkisi devam etmiştir. Ünlü tarihçi Gelibolulu Mustafa Ali, Künhü’l-Ahbar kitabında, Kars Kalesi’nin 3. Murad devrinde Lala Paşa tarafından tamir edildiğini anlatırken, yıkılmış olan dış kale surlarının altından Harakani’nin kabrinin bulunarak çıkarıldığını anlatır. Lala Mustafa Paşa tarafından Ebu’l-Hasan el-Harakani adına bir tekke bir cami inşa ettirilmiştir. Harakani Vakfı’nın öncülerinden Yavuz Selim Uzgur’la Sadık Yalsızuçanlar’ın gerçekleştirdiği bu söyleşide, Harakani’nin bereketli irfan hayatının ayrıntılarını bulacaksınız. “Anadolu’nun kalbi” olan bu büyük arifin, Anadolu coğrafyasındaki etkilerinin bugün hala nasıl sürdüğünü göreceksiniz.

Fiyat:20,00
İndirim: %21
Satış: 15,80


Tahmini teslim süresi 3 iş günüdür.

Yayınevinin Diğer kitapları

%21
Halveti Azizlerinin Etvar-ı Seb“a Risaleleri

Fatih Yıldız

Büyüyen Ay Yayınları
Fiyatı:70tl İnd:%21

Satış Fiyatı:55.3tl

%21
Sanata Dair Cilt 2

Halid Ziya Uşaklıgil

Büyüyen Ay Yayınları
Fiyatı:50tl İnd:%21

Satış Fiyatı:39.5tl

%21
Sanata Dair Cilt 1

Halid Ziya Uşaklıgil

Büyüyen Ay Yayınları
Fiyatı:50tl İnd:%21

Satış Fiyatı:39.5tl

%21
Nefs Eğitimi

Ömer Fuadi

Büyüyen Ay Yayınları
Fiyatı:20tl İnd:%21

Satış Fiyatı:15.8tl

%21
Temsiller

Hür Mahmut Yücer

Büyüyen Ay Yayınları
Fiyatı:50tl İnd:%21

Satış Fiyatı:39.5tl

%21
Menkıbelerin Parlak Yıldızları

Derviş Mahmud-ı Mesnevi-Han

Büyüyen Ay Yayınları
Fiyatı:50tl İnd:%21

Satış Fiyatı:39.5tl

%21
Darülfünundan Üniversiteye Öğretim Üyeleri (1900-1

Aydın Demirtaş

Büyüyen Ay Yayınları
Fiyatı:35tl İnd:%21

Satış Fiyatı:27.65tl

%21
Allah’ı İnkar Mümkün Müdür?

Şehbenderzade Filibeli Ahmed Hilmi

Büyüyen Ay Yayınları
Fiyatı:28tl İnd:%21

Satış Fiyatı:22.12tl

%21
Aklı Kamaştıran Belagat Kasırgası

N. Ahmet Özalp

Büyüyen Ay Yayınları
Fiyatı:50tl İnd:%21

Satış Fiyatı:39.5tl

%21
Kesret Çarşısında Bir Hikmet Dükkanı

Birol Yıldırım

Büyüyen Ay Yayınları
Fiyatı:50tl İnd:%21

Satış Fiyatı:39.5tl

%21
Çözdüm Dünyanın Bütün Müşkillerini

Şeyh Azeri-i Tusi

Büyüyen Ay Yayınları
Fiyatı:28tl İnd:%21

Satış Fiyatı:22.12tl

%21
Arabistan Seyahatleri

John Lewis Burckhardt

Büyüyen Ay Yayınları
Fiyatı:50tl İnd:%21

Satış Fiyatı:39.5tl

%21
Matbuat Tarihi

Selim Nüzhet Gerçek

Büyüyen Ay Yayınları
Fiyatı:70tl İnd:%21

Satış Fiyatı:55.3tl

%21
Edebiyat Lügatı

Tahirü’l - Mevlevi

Büyüyen Ay Yayınları
Fiyatı:40tl İnd:%21

Satış Fiyatı:31.6tl

%21
İstanbul“u Yeniden Düşünmek ve Erguvanname

Akif Emre

Büyüyen Ay Yayınları
Fiyatı:25tl İnd:%21

Satış Fiyatı:19.75tl

%21
Malta Seyahatnamesi

Ahmed Faris Eş-Şidyak

Büyüyen Ay Yayınları
Fiyatı:20tl İnd:%21

Satış Fiyatı:15.8tl

%21
Gönül Erlerinin Vasıfları

Kollektif

Büyüyen Ay Yayınları
Fiyatı:33tl İnd:%21

Satış Fiyatı:26.07tl

%21
Eski Savlar

Necib Asım

Büyüyen Ay Yayınları
Fiyatı:22tl İnd:%21

Satış Fiyatı:17.38tl

%21
Üniversite Felsefesi

Durmuş Günay

Büyüyen Ay Yayınları
Fiyatı:25tl İnd:%21

Satış Fiyatı:19.75tl

%21
Türkiye“nin Üniversite Sorunu

Durmuş Günay

Büyüyen Ay Yayınları
Fiyatı:35tl İnd:%21

Satış Fiyatı:27.65tl

%21
Germiyanlı Şeyhi ve Harname“si

Tahirü“l-Mevlevi

Büyüyen Ay Yayınları
Fiyatı:18tl İnd:%21

Satış Fiyatı:14.22tl

%21
Türk Tarihinde Mezhep Cereyanları

Tahir Harimi Balcıoğlu

Büyüyen Ay Yayınları
Fiyatı:30tl İnd:%21

Satış Fiyatı:23.7tl

%21
Ey Genç Sözüm Sana

Ferenc Kölcsey

Büyüyen Ay Yayınları
Fiyatı:15tl İnd:%21

Satış Fiyatı:11.85tl

%21
Devlet Yönetiminde İstişare, Tedbir ve Tecrübe

Hatib el-İskafi

Büyüyen Ay Yayınları
Fiyatı:50tl İnd:%21

Satış Fiyatı:39.5tl

%21
Camilerimiz

Halil Edhem Eldem

Büyüyen Ay Yayınları
Fiyatı:33tl İnd:%21

Satış Fiyatı:26.07tl

%21
Aliya

Akif Emre

Büyüyen Ay Yayınları
Fiyatı:30.34tl İnd:%21

Satış Fiyatı:23.97tl

%21
Siyavuş’un Ölümü

Simin Danişver

Büyüyen Ay Yayınları
Fiyatı:32tl İnd:%21

Satış Fiyatı:25.28tl

%21
Natık Oğlu Fadıl

İbnü’n Nefis

Büyüyen Ay Yayınları
Fiyatı:15tl İnd:%21

Satış Fiyatı:11.85tl

%21
Hayalat-ı Dil

Hasan Tevfik

Büyüyen Ay Yayınları
Fiyatı:28tl İnd:%21

Satış Fiyatı:22.12tl

%21
Ebu Müslim Horasani Hikayesi

Kollektif

Büyüyen Ay Yayınları
Fiyatı:40tl İnd:%21

Satış Fiyatı:31.6tl

%21
Battal Gazi Hikayesi

Kollektif

Büyüyen Ay Yayınları
Fiyatı:36tl İnd:%21

Satış Fiyatı:28.44tl

%21
Acaibü’l - Acaibat

Muharrem Sevil

Büyüyen Ay Yayınları
Fiyatı:26tl İnd:%21

Satış Fiyatı:20.54tl