Ali Şir Nevai ve Farsça Gazelleri


Ali Şir Nevai ve Farsça Gazelleri [ A. Hilal Kalkandelen ]

Araştırma Yayınları

Klasik Çağatay edebiyatının Osmanlı edebiyatı sahasında da etkileri devam etmiş en büyük şairi olmasının yanı sıra önemli bir devlet adamı da olan Nevâî, büyük bir edip, hayır ve iyilik sahibi, zamanının edebiyatçıları ve şairlerinin büyük teşvikçisi idi. Türkçe ve Farsça şiirler söyleyen şair, Türkçe şiirlerinde “Nevâî”, Farsça şiirlerinde “Fânî” mahlasını kullanıyordu. Türkçe ve Farsça iki dilde şiir söylemiş olmasından dolayı “zu’l-lisâneyn: iki dil sahibi” olarak tanınmıştır. Klasik Türk edebiyatının uzun asırlardan beri yetiştirdiği binlerce sanatkâr arasında Ali Şîr Nevâî’nin çok özel bir makamı vardır. O, yalnız Orta Asya Türkleri’nin yani Çağatay edebiyatının büyük şairi olmakla kalmamış, eserlerini yüzlerce yıldan beri Türk dünyasının her tarafında Anadolu ve Rumeli’de, Âzerbaycan’da, İran’da, Irak’da, Kırım’da, Volga boylarında, Türkmenler arasında, hatta Hindistan’daki Türk saraylarında okutmuştur. Yüzlerce Türk şairi Nevâî’nin kuvvetli tesiri altında kalmış, ondan ilham almış, ona nazireler söylemişlerdir.

Fiyat:52,00
İndirim: %20
Satış: 41,60

Tahmini teslim süresi 3 iş günüdür.

Yayınevinin Diğer kitapları

%20
Mescit, Mescitler ve Dırar Mescidi

Namık Kemal Okumuş

Araştırma Yayınları
Fiyatı:30tl İnd:%20

Satış Fiyatı:24tl

%20
Kudret-Fiil İlişkisi

Seyithan Can

Araştırma Yayınları
Fiyatı:34tl İnd:%20

Satış Fiyatı:27.2tl

%20
Çağdaş Düşünür İbrahim Mominov’un İlmi Faaliyetler

Vahit Celal

Araştırma Yayınları
Fiyatı:14tl İnd:%20

Satış Fiyatı:11.2tl

%20
Dinin Kaynağı Sorunu - Çağdaş Yaklaşımlar ve İslam

Furat Akdemir

Araştırma Yayınları
Fiyatı:14tl İnd:%20

Satış Fiyatı:11.2tl

%20
El-İntisar Bağlamında Kur“an“ın Metinleşme Süreci

Abdulvahap Kösesoy

Araştırma Yayınları
Fiyatı:38tl İnd:%20

Satış Fiyatı:30.4tl

%20
Uyandırma Servisi

Namık Kemal Okumuş

Araştırma Yayınları
Fiyatı:26tl İnd:%20

Satış Fiyatı:20.8tl

%20
Kur’an’ın İ‘cazı

Mehmet Salmazzem

Araştırma Yayınları
Fiyatı:26tl İnd:%20

Satış Fiyatı:20.8tl

%20
Kur“an“ın Şii Yorumu

Recep Demir

Araştırma Yayınları
Fiyatı:40tl İnd:%20

Satış Fiyatı:32tl

%20
Ekoloji Bağlamında Çevre İmtihanımız

Süleyman Kaya

Araştırma Yayınları
Fiyatı:12tl İnd:%20

Satış Fiyatı:9.6tl

%20
Dede Korkut Hikayelerinin Felsefi Analizi

Duygu Bayram

Araştırma Yayınları
Fiyatı:18tl İnd:%20

Satış Fiyatı:14.4tl

%20
Saç Ağartan Uyarı

Namık Kemal Okumuş

Araştırma Yayınları
Fiyatı:24tl İnd:%20

Satış Fiyatı:19.2tl

%20
Hakikat Peşinde Yalın Kalem

Ferhat Koca

Araştırma Yayınları
Fiyatı:40tl İnd:%20

Satış Fiyatı:32tl

%20
Dost Ateşinde Pişmek

Namık Kemal Okumuş

Araştırma Yayınları
Fiyatı:24tl İnd:%20

Satış Fiyatı:19.2tl

%20
Klasik Mantıkta Akıl Yürütme

Halil İmamoğlugil

Araştırma Yayınları
Fiyatı:20tl İnd:%20

Satış Fiyatı:16tl

%20
Velayet ve İmamet

Ahmet Işıklar

Araştırma Yayınları
Fiyatı:58tl İnd:%20

Satış Fiyatı:46.4tl

%20
Kıyam ve Katliam

Ahmet Işıklar

Araştırma Yayınları
Fiyatı:64tl İnd:%20

Satış Fiyatı:51.2tl

%20
Kur“an“ın İ“cazına Çağdaş Bir Yaklaşım

Mehmet Salmazzem

Araştırma Yayınları
Fiyatı:20tl İnd:%20

Satış Fiyatı:16tl

%20
Kısa Dünya Tarihi

Mehmed Murad

Araştırma Yayınları
Fiyatı:46tl İnd:%20

Satış Fiyatı:36.8tl

%20
Arap İlim Heyetinin Payitaht ve Çanakkale Seyahati

Şaban Karataş

Araştırma Yayınları
Fiyatı:30tl İnd:%20

Satış Fiyatı:24tl

%20
Modern Suriye Şiiri

İbrahim Usta

Araştırma Yayınları
Fiyatı:24tl İnd:%20

Satış Fiyatı:19.2tl

%20
Mevlana“da Estetik

A. Hilal Kalkandelen

Araştırma Yayınları
Fiyatı:18tl İnd:%20

Satış Fiyatı:14.4tl

%20
Küpten Taşanlar

Namık Kemal Okumuş

Araştırma Yayınları
Fiyatı:28tl İnd:%20

Satış Fiyatı:22.4tl

%20
Aristoteles Kategoriler 1

Murat Kelikli

Araştırma Yayınları
Fiyatı:10tl İnd:%20

Satış Fiyatı:8tl

%20
Sonsuzluk Sonsuz Mudur?

Namık Kemal Okumuş

Araştırma Yayınları
Fiyatı:30tl İnd:%20

Satış Fiyatı:24tl

%20
Kur’an’ı Anlamada Siyakın Yeri

Yunus Ekin

Araştırma Yayınları
Fiyatı:28tl İnd:%20

Satış Fiyatı:22.4tl

%20
İslam Dünyasının Açmazları

M. Kemal Atik

Araştırma Yayınları
Fiyatı:23tl İnd:%20

Satış Fiyatı:18.4tl

%20
Harezm Me’mun Akademisi

Vahit Celal

Araştırma Yayınları
Fiyatı:13tl İnd:%20

Satış Fiyatı:10.4tl

%20
Şeyhülislam Seyyit Feyzullah Efendi ve Fetava-yı F

Rahime Altaş

Araştırma Yayınları
Fiyatı:16tl İnd:%20

Satış Fiyatı:12.8tl

%20
Platon: Hayatı ve Felsefesi

Uğur Köksal Odabaş

Araştırma Yayınları
Fiyatı:20tl İnd:%20

Satış Fiyatı:16tl

%20
Hayatı Sorgulayan Baki Sorulara Hayatı Yöneten Fan

Naci Bektaş

Araştırma Yayınları
Fiyatı:22tl İnd:%20

Satış Fiyatı:17.6tl

%20
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti“nde Hadis ve Sünnet

Erdoğan Köycü

Araştırma Yayınları
Fiyatı:42tl İnd:%20

Satış Fiyatı:33.6tl

%20
İslamiyet Öncesi Arap Folkloru ve Kur“an

Fatih Duman

Araştırma Yayınları
Fiyatı:22tl İnd:%20

Satış Fiyatı:17.6tl