Yayım Sözleşmesi

Yayım Sözleşmesi [ Emre Cumalıoğlu ]

On İki Levha Yayınları

Yayım sözleşmesi, Türk Borçlar Kanunu'nda düzenlenmiş olsa da, Fikir ve Sanat Eserleri Hukukuna ilişkin, lisans sözleşmeleri de dahil, tüm sözleşmelere uygulanabilecek hükümler içermektedir. Nitekim bu sözleşme eser sahibinin çoğaltma ve yayma haklarının, belli bir amaç doğrultusunda ve bu amaçla sınırlı olarak devrini konu alır. Roman, müzik eseri, sinema eseri, fotoğraf, tasarım, heykel vb. çoğaltma ve yaymaya uygun tüm fikir veya sanat eserleri yayım sözleşmesine konu olabilir. Bu çalışmada kültür, bilim ve sanatın paylaşılmasında önemli işleve sahip olan yayım sözleşmesi, uygulamadaki sorunlar, öğretideki görüşler ve Yargıtay kararları ışığında ayrıntılı olarak incelenmiştir.

Fiyat:55,00
İndirim: %17
Satış: 45,65


Tahmini teslim süresi 3 iş günüdür.

Yayınevinin Diğer kitapları

%17
Deniz Taşımalarında Gönderilenin Eşyayı Tesellümde

Sami Aksoy

On İki Levha Yayınla
Fiyatı:45tl İnd:%17

Satış Fiyatı:37.35tl

%17
Türk Vergi Hukukunda İhtiyati Tahakkuk ve İhtiyati

Cihan Baydere

On İki Levha Yayınla
Fiyatı:27tl İnd:%17

Satış Fiyatı:22.41tl

%17
İcra ve İflas Hukuku Ders Kitabı

Hakan Pekcanıtez

On İki Levha Yayınla
Fiyatı:65tl İnd:%17

Satış Fiyatı:53.95tl

%17
İcra İflas Kanunu ve İlgili Mevzuat

Evrim Erişir

On İki Levha Yayınla
Fiyatı:57.1tl İnd:%17

Satış Fiyatı:47.39tl

%17
Yargıtay Hukuk ve Ceza Dairelerinin Türk Ticaret K

Yasemin Aydınalp

On İki Levha Yayınla
Fiyatı:90tl İnd:%17

Satış Fiyatı:74.7tl

%17
Marka Hukukunda Birlikte Var Olma

Buket Gün

On İki Levha Yayınla
Fiyatı:70tl İnd:%17

Satış Fiyatı:58.1tl

%17
Halka Açık Ortaklık Statüsünün Sona Ermesi

Serdar Hızır

On İki Levha Yayınla
Fiyatı:150tl İnd:%17

Satış Fiyatı:124.5tl

%17
Yolsuz Tescil Kavramı ve Türleri

Görkem Çetin

On İki Levha Yayınla
Fiyatı:60tl İnd:%17

Satış Fiyatı:49.8tl

%17
Orman Hukuku

Yusuf Güneş

On İki Levha Yayınla
Fiyatı:70tl İnd:%17

Satış Fiyatı:58.1tl

%17
Eşya Hukuku Uygulama Çalışmaları

Gözde Hatipoğlu

On İki Levha Yayınla
Fiyatı:17tl İnd:%17

Satış Fiyatı:14.11tl

%17
Miras Hukuku Uygulama Çalışmaları

Gözde Hatipoğlu

On İki Levha Yayınla
Fiyatı:17tl İnd:%17

Satış Fiyatı:14.11tl

%17
İş Sağlığı ve Güvenliği Hukukunda Endüstri 4.0 Pro

Nuray Çelik

On İki Levha Yayınla
Fiyatı:25tl İnd:%17

Satış Fiyatı:20.75tl

%17
Uluslararası Hukukta Yargı Bağışıklığı ve AİHM

Ümit Kılınç

On İki Levha Yayınla
Fiyatı:45tl İnd:%17

Satış Fiyatı:37.35tl

%17
Sert Pozitivizm

Engin Arıkan

On İki Levha Yayınla
Fiyatı:45tl İnd:%17

Satış Fiyatı:37.35tl

%17
Güvenlik Devleti

A. Ersin Bayra

On İki Levha Yayınla
Fiyatı:45tl İnd:%17

Satış Fiyatı:37.35tl

%17
Türk İş Hukukunda Yabancıların Çalışma İzinlerinin

Melis Kutlu

On İki Levha Yayınla
Fiyatı:35tl İnd:%17

Satış Fiyatı:29.05tl

%17
İşe İade Davasında Karar ve Kararın İcrası

Salim Bozok

On İki Levha Yayınla
Fiyatı:40tl İnd:%17

Satış Fiyatı:33.2tl

%17
Sigortacının Koruma ve Kurtarma Masraflarından Sor

Ali Haydar Yıldırım

On İki Levha Yayınla
Fiyatı:28tl İnd:%17

Satış Fiyatı:23.24tl

%17
Markanın İptali ve İptal Halleri

Meltem Aras

On İki Levha Yayınla
Fiyatı:25tl İnd:%17

Satış Fiyatı:20.75tl

%17
Kişisel Verilerin Ceza ve Kabahatler Hukukunda Kor

Zeynel T. Kangal

On İki Levha Yayınla
Fiyatı:65tl İnd:%17

Satış Fiyatı:53.95tl

%17
Danıştay Kararları Işığında İptal Davalarında Dava

Halil Yolal

On İki Levha Yayınla
Fiyatı:30tl İnd:%17

Satış Fiyatı:24.9tl

%17
Türkiye“de Büyükşehir Belediyelerinin Mali Yapısı:

Şerife Aygün Koza

On İki Levha Yayınla
Fiyatı:30tl İnd:%17

Satış Fiyatı:24.9tl

%17
Kadın Hakları Bağlamında Türkiye“de Pozitif Ayrımc

Sinem Servet Özdemir

On İki Levha Yayınla
Fiyatı:35tl İnd:%17

Satış Fiyatı:29.05tl

%17
İş Hukuku“nda Cezai Şart

İrem Yayvak Namlı

On İki Levha Yayınla
Fiyatı:120tl İnd:%17

Satış Fiyatı:99.6tl

%17
Haksız Fiil Hukuku

Başak Baysal

On İki Levha Yayınla
Fiyatı:100tl İnd:%17

Satış Fiyatı:83tl

%17
Basın İş Hukukunda Ücret

Tarık Gökhan Tosun

On İki Levha Yayınla
Fiyatı:25tl İnd:%17

Satış Fiyatı:20.75tl

%17
Avrupa Birliği Temel Kurum ve Değerleri

Ali Cenk Keskin

On İki Levha Yayınla
Fiyatı:25tl İnd:%17

Satış Fiyatı:20.75tl

%17
Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenmesinde Açık

Sevgi Erarslan Türkmen

On İki Levha Yayınla
Fiyatı:60tl İnd:%17

Satış Fiyatı:49.8tl

%17
Ceza Muhakemesinde Fiil - İstanbul Ceza Hukuku ve

Tuba Kelep Pekmez

On İki Levha Yayınla
Fiyatı:65tl İnd:%17

Satış Fiyatı:53.95tl

%17
4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu“nda İdari Başvuru Yo

Yeliz Neslihan Akın

On İki Levha Yayınla
Fiyatı:90tl İnd:%17

Satış Fiyatı:74.7tl

%17
Özel Sigorta Hukukuna Hakim İlke ve Kurumlar (1975

Merih Kemal Omağ

On İki Levha Yayınla
Fiyatı:80tl İnd:%17

Satış Fiyatı:66.4tl

%17
Milletlerarası Usul Hukukunda Tebligat

Ahmet Cemal Ruhi

On İki Levha Yayınla
Fiyatı:45tl İnd:%17

Satış Fiyatı:37.35tl