Tarihsellik Nedir Ne Değildir?

Tarihsellik Nedir Ne Değildir? [ Ergün Yıldırım ]

Fecr Yayınları

Esasen İslam geleneğinde tarihsellik olarak isimlendirilmemiş olsa da Kur’an’ın tarihselliği, Kur’an’ın tarih zeminindeki tezahür şeklidir. Buna göre Kur’an, yerel, tarihsel bir zeminde konuşmaktadır ve mana da konuştuğu tarihsel bağlam içerisinde tezahür etmektedir. Sözün tarih zemininde söylenerek tarihsel bağlam içerisinde tezahürü, muhataplar nezdinde vahyi salt bir söz olmanın ötesine taşıyarak, somut bir uygulamada temsil edilmesini ve söz konusu tarihsel pratiğin söze kalkan olarak onu korumasını sağlamıştır. Fakat diğer taraftan bu durum, vahyi tarih dışı ya da tarih üstü bir mahiyetten, tarihsel bir mahiyete taşımıştır. Zira vahiy, insanı hedef almaktadır; insan ise ancak tarih zemininde varoluşunu gerçekleştirmekte olan tarihsel bir mahiyettir. Bir beşer olarak insanın, ancak tarih ortamı olan dünyada varolabilen bir dünyalı ve ancak bu dünyada tarihin taşıyıcısı olan dil ortamında düşünebilen, görebilen, hatta burada bir taraftan tarihi belirlerken diğer taraftan belirlenen tarihsel bir varlık olması, vahyin de tarihsel bir zeminde tarihsel bir tezahür biçimiyle ortaya çıkmasını zorunlu kılmaktadır. “Nedir Ne Değildir?” projesi çerçevesinde telif edilen 10 kitaptan oluşan bu seride, günümüzde sık sık tartışılan konular üzerinden ilmî disiplinlerin birbirleriyle ilişkileri, ayrıldıkları noktalar ve yöntem farklılıklarını göstermeye çalıştık. Aynı konuda, tefsir, hadis ve kelam olmak üzere üçü sabit, biri ise ele alınan konuya göre değişken olmak üzere dört ilim dalından dört uzmanın konuyu ele almalarını, ortaya koymalarını istedik. Bizi bu projeyi gerçekleştirmeye teşvik eden etkenlerden biri, son dönemlerde dinî konularda yapılan tartışmaların düzeyinin oldukça düşmüş olduğunu gözlemlememizdir. Nitekim dinî tartışmalara yetkin olan ya da olmayan herkes katılabilmekte, hatta çoğu zaman konuşması gerekenlere söz verilmemektedir. Bu proje ile bilim insanlarının, görüşlerini polemik ortamı olmadan sükûnetle anlatmalarına zemin oluşturmaya çalıştık. Proje, Müslüman bilim insanlarının, birbirlerini dışlamadan, ötekileştirmeden ve tekfir etmeden görüşlerini ortaya koyabilmelerinin imkânsız olmadığını bir kez daha göstermiştir. Okuyucu, bilim insanlarının birikim ve yaklaşımlarına dayanan görüşlerden dilediğini seçmekte özgürdür. Dilerse farklı görüşlerin kendince kabul edilebilir taraflarını alarak başka bir sentezle yeni bir yol da açabilir

Fiyat:24,00
İndirim: %22
Satış: 18,72


Tahmini teslim süresi 3 iş günüdür.

Yayınevinin Diğer kitapları

Ramazan Yazıları

Ali Osman Kurt

Fecr Yayınları
Fiyatı:18tl İnd:%22

Satış Fiyatı:14.04tl

İslam’ın İlk Marjinalleri

Ali Avcu

Fecr Yayınları
Fiyatı:38tl İnd:%22

Satış Fiyatı:29.64tl

İslam Düşüncesinde Hikmet Kelam ve İrfan İlişkisi

Şamil Öçal

Fecr Yayınları
Fiyatı:26tl İnd:%22

Satış Fiyatı:20.28tl

Hadisçiler ve Tarih

Nevzat Tartı

Fecr Yayınları
Fiyatı:24tl İnd:%22

Satış Fiyatı:18.72tl

Allah’ın Varlığının Delilleri

Özkan Tekin

Fecr Yayınları
Fiyatı:42tl İnd:%22

Satış Fiyatı:32.76tl

Mü’min Şahsiyetin İnşası Bağlamında Kur’an’da Dua

Derya Güney

Fecr Yayınları
Fiyatı:18tl İnd:%22

Satış Fiyatı:14.04tl

Cin, Melek, İblis, Şeytan ve Adem (AS)

Kadir Uyar

Fecr Yayınları
Fiyatı:24tl İnd:%22

Satış Fiyatı:18.72tl

Var Ol!

Müfit Selim Saruhan

Fecr Yayınları
Fiyatı:12tl İnd:%22

Satış Fiyatı:9.36tl

Mucize Nedir Ne Değildir?

Fatih Topaloğlu

Fecr Yayınları
Fiyatı:20tl İnd:%22

Satış Fiyatı:15.6tl

Şeriat Nedir Ne Değildir?

İsmail Çalışkan

Fecr Yayınları
Fiyatı:20tl İnd:%22

Satış Fiyatı:15.6tl

Şefaat Nedir Ne Değildir?

Muhammet Tarakçı

Fecr Yayınları
Fiyatı:20tl İnd:%22

Satış Fiyatı:15.6tl

Nüzul-i I·sa ve Mehdilik Nedir Ne Değildir?

Hakan Olgun

Fecr Yayınları
Fiyatı:20tl İnd:%22

Satış Fiyatı:15.6tl

Kader Nedir Ne Değildir?

Saffet Kartopu

Fecr Yayınları
Fiyatı:20tl İnd:%22

Satış Fiyatı:15.6tl

Kabir Hayatı Nedir Ne Değildir?

Necati Sümer

Fecr Yayınları
Fiyatı:24tl İnd:%22

Satış Fiyatı:18.72tl

Hilafet Nedir Ne Değildir?

Kadir Canatan

Fecr Yayınları
Fiyatı:20tl İnd:%22

Satış Fiyatı:15.6tl

Evrim Nedir Ne Değildir?

Mustafa Öztürk

Fecr Yayınları
Fiyatı:22tl İnd:%22

Satış Fiyatı:17.16tl

Cihad Nedir Ne Değildir?

Mustafa Öztürk

Fecr Yayınları
Fiyatı:20tl İnd:%22

Satış Fiyatı:15.6tl

Tefsire Adanmış Bir Ömür İsmail Cerrahoğlu

Kolektif

Fecr Yayınları
Fiyatı:60tl İnd:%22

Satış Fiyatı:46.8tl

İslam’ın Üzerindeki Beş Gölge

M. Zeki Duman

Fecr Yayınları
Fiyatı:32tl İnd:%22

Satış Fiyatı:24.96tl

Özgür Ol!

Müfit Selim Saruhan

Fecr Yayınları
Fiyatı:12tl İnd:%22

Satış Fiyatı:9.36tl

Hz. Muhammed (3 Cilt Takım)

Şefaettin Severcan

Fecr Yayınları
Fiyatı:150tl İnd:%22

Satış Fiyatı:117tl

Turkana

Hacı İbrahim Mutlu

Fecr Yayınları
Fiyatı:30tl İnd:%22

Satış Fiyatı:23.4tl

Karizma Dindarlığı

Sıddık Korkmaz

Fecr Yayınları
Fiyatı:30tl İnd:%22

Satış Fiyatı:23.4tl

Kur“an ve Şiir

Mahmut Yavuz

Fecr Yayınları
Fiyatı:20tl İnd:%22

Satış Fiyatı:15.6tl

İmam Matüridi’nin İzdüşümü

Harun Işık

Fecr Yayınları
Fiyatı:30tl İnd:%22

Satış Fiyatı:23.4tl

Ahlak-ı Celali

Celaleddin Devvani

Fecr Yayınları
Fiyatı:30tl İnd:%22

Satış Fiyatı:23.4tl

Mehdilik ve Nüzul-i İsa Tartışmaları

Özkan Şimşek

Fecr Yayınları
Fiyatı:24tl İnd:%22

Satış Fiyatı:18.72tl

Hz. Muhammed Zamanında Medine“de Gündelik Hayat

İlyas Uçar

Fecr Yayınları
Fiyatı:30tl İnd:%22

Satış Fiyatı:23.4tl

Hz. Muhammed ve Kurtuluş Çağrısı

Şefaettin Severcan

Fecr Yayınları
Fiyatı:60tl İnd:%22

Satış Fiyatı:46.8tl

Dünyada Ali Şeriati

Yasin Demirkıran

Fecr Yayınları
Fiyatı:28tl İnd:%22

Satış Fiyatı:21.84tl

Siyasi Düşüncenin Oluşumunda Hadislerin Rolü

İlyas Canikli

Fecr Yayınları
Fiyatı:22tl İnd:%22

Satış Fiyatı:17.16tl

Selman-ı Farisi ve Hakikat

Ali Haydar Zuğurlu

Fecr Yayınları
Fiyatı:18tl İnd:%22

Satış Fiyatı:14.04tl