Kur’an Fihristi

Kur’an Fihristi [ Ömer Dumlu ]

Ankara Okulu Yayınları

Bugün dünyada en çok okunan kitabın Kur’an-ı Kerim olduğu bilinmektedir. Ama üzülerek ifade edelim ki, anlaşılmadan okuma konusu büyük bir problem olarak karşımızda durmaktadır. Bu da çok önemli bir sorundur. Onun için sorulması gereken soru şudur: “Kur’an bugün nasıl anlaşılmalı ve okunmalıdır?” Kur’an’ın tanımında; “Okunmasıyla ibadet edilen” ifadesinin yer alması, onun zaman içinde anlaşılmadan okunmasına hız kazandırdığı düşünülebilir. Ama artık bugün çocuklar bile haklı olarak anlamadan okumanın ne yararının olabileceğini ciddi anlamda sorgulamaktadırlar. Bu, işin bir yönüdür. Diğer yönden Kur’an-ı Kerim bundan asırlarca önce inmiş bir kitaptır. Acaba bu kitabı biz bugün nasıl okumalı ve anlamalıyız. İşte asıl sorun da burada başlamaktadır. Bu Kitabı, tarihi bir metin olarak mı kabul etmeliyiz, yoksa -Kur’an elbette tarihin belli bir döneminde inmiştir- bu Kitap bugün bana ne söylemektedir düşüncesiyle mi okumak gerekmektedir. Elbette son şekliyle okumak ve anlaşılmadan okunması yerine her insanın da anlayarak okumasını sağlamak birinci hedef olmalıdır. Bunun için de çeşitli metotlar geliştirmek gerekmektedir

Fiyat:110,00
İndirim: %20
Satış: 88,00


Tahmini teslim süresi 3 iş günüdür.

Yayınevinin Diğer kitapları

Et-Tenbih ve’l-İşraf

Mes'udi

Ankara Okulu Yayınla
Fiyatı:54tl İnd:%20

Satış Fiyatı:43.2tl

İslam Kültüründe Kurucu Paradigmanın Değişimi

İbrahim Çetintaş

Ankara Okulu Yayınla
Fiyatı:18tl İnd:%20

Satış Fiyatı:14.4tl

Kitabü“l-İman - İlk İman Tartışmaları

Kasım B. Sellam El-Bağdadi

Ankara Okulu Yayınla
Fiyatı:20tl İnd:%20

Satış Fiyatı:16tl

Ebu Hanife“de Din ve Siyaset

Şaban Erdiç

Ankara Okulu Yayınla
Fiyatı:40tl İnd:%20

Satış Fiyatı:32tl

El-Alim Ve“l-Müteallim - Kelami Tartışmalar

Ebu Hanife

Ankara Okulu Yayınla
Fiyatı:15tl İnd:%20

Satış Fiyatı:12tl

Sözlükbilim ve Tefsir

Mustafa Karagöz

Ankara Okulu Yayınla
Fiyatı:52tl İnd:%20

Satış Fiyatı:41.6tl

İmamiyye Şiası ve Temel Kavramları

Cemil Hakyemez

Ankara Okulu Yayınla
Fiyatı:22tl İnd:%20

Satış Fiyatı:17.6tl

Oryantalistik Kur’an Çalışmaları ve İhlas Suresi

Nuriye Duran Özsoy

Ankara Okulu Yayınla
Fiyatı:18tl İnd:%20

Satış Fiyatı:14.4tl

Mülahaza

Musa Carullah Bigiyef

Ankara Okulu Yayınla
Fiyatı:20tl İnd:%20

Satış Fiyatı:16tl

Kur“an-ı Kerim Ayet-i Kerimelerinin Mu“ciz İfadele

Musa Carullah Bigiyef

Ankara Okulu Yayınla
Fiyatı:18tl İnd:%20

Satış Fiyatı:14.4tl

Kitabün Fihi Bed“ü“l-İslam

İbn Sellam El-İbadi

Ankara Okulu Yayınla
Fiyatı:32tl İnd:%20

Satış Fiyatı:25.6tl

Et-Tarih

Halife B. Hayyat

Ankara Okulu Yayınla
Fiyatı:55tl İnd:%20

Satış Fiyatı:44tl

Büyük Mevzularda Ufak Fikirler

Musa Carullah Bigiyef

Ankara Okulu Yayınla
Fiyatı:32tl İnd:%20

Satış Fiyatı:25.6tl

Terör Endüstrisi, Din ve Şiddet

Bayram Sevinç

Ankara Okulu Yayınla
Fiyatı:88tl İnd:%20

Satış Fiyatı:70.4tl

Kur’an-Tefsir Yazıları

Nihat Uzun

Ankara Okulu Yayınla
Fiyatı:24tl İnd:%20

Satış Fiyatı:19.2tl

Kitabü’l-Meğazi

İbn Ebi Şeybe

Ankara Okulu Yayınla
Fiyatı:50tl İnd:%20

Satış Fiyatı:40tl

Tarihu’t-Taberi 3

İbn Cerir et- Taberi

Ankara Okulu Yayınla
Fiyatı:76tl İnd:%20

Satış Fiyatı:60.8tl

Abbasiler Döneminde Sosyal Hayat

Muhammed Manazir Ahsen

Ankara Okulu Yayınla
Fiyatı:40tl İnd:%20

Satış Fiyatı:32tl

Zekat

Musa Carullah Bigiyef

Ankara Okulu Yayınla
Fiyatı:28tl İnd:%20

Satış Fiyatı:22.4tl

Şeriat Niçin Ru¨yeti İtibar Etmiş?

Musa Carullah Bigiyef

Ankara Okulu Yayınla
Fiyatı:28tl İnd:%20

Satış Fiyatı:22.4tl

Edebiyat-ı Arabiyye ile Ulum-i İslamiyye

Musa Carullah Bigiyef

Ankara Okulu Yayınla
Fiyatı:28tl İnd:%20

Satış Fiyatı:22.4tl

Rahmet-i İlahiyye Burhanları ve İnsanların Akide-i

Musa Carullah Bigiyef

Ankara Okulu Yayınla
Fiyatı:30tl İnd:%20

Satış Fiyatı:24tl

Kur’an ve Mushaflar Tarihi

Musa Carullah Bigiyef

Ankara Okulu Yayınla
Fiyatı:16tl İnd:%20

Satış Fiyatı:12.8tl

İslami Modernizm Geleneğinde Ahlak Anlayışı

Sefa Mertek

Ankara Okulu Yayınla
Fiyatı:21tl İnd:%20

Satış Fiyatı:16.8tl

Küfreden Düşünme Karşıtı Şükreden Düşünme

İlhami Güler

Ankara Okulu Yayınla
Fiyatı:24tl İnd:%20

Satış Fiyatı:19.2tl

Tarihu’t-Taberi 2

İbn Cerir et- Taberi

Ankara Okulu Yayınla
Fiyatı:72tl İnd:%20

Satış Fiyatı:57.6tl

Siyer - Kur’an İlişkisi

Korkut Dindi

Ankara Okulu Yayınla
Fiyatı:38tl İnd:%20

Satış Fiyatı:30.4tl

Yahudilerin Ahir Zamanı

Yasin Meral

Ankara Okulu Yayınla
Fiyatı:36tl İnd:%20

Satış Fiyatı:28.8tl

Yahudi Dini Literatüründe Mesih Deccal ve Gog - Ma

Yasin Meral

Ankara Okulu Yayınla
Fiyatı:29tl İnd:%20

Satış Fiyatı:23.2tl

Kur’an’a Çağdaş Yaklaşımlar

Mustafa Öztürk

Ankara Okulu Yayınla
Fiyatı:36tl İnd:%20

Satış Fiyatı:28.8tl

Şafi“i Fıkıh Usulünün Gelişimi

Davut Eşit

Ankara Okulu Yayınla
Fiyatı:46tl İnd:%20

Satış Fiyatı:36.8tl

Mütekaddimin Kelamında Nassı Anlama ve Aşırı Yorum

Cemalettin Erdemci

Ankara Okulu Yayınla
Fiyatı:38tl İnd:%20

Satış Fiyatı:30.4tl