Kur’an Fihristi


Kur’an Fihristi [ Ömer Dumlu ]

Ankara Okulu Yayınları

Bugün dünyada en çok okunan kitabın Kur’an-ı Kerim olduğu bilinmektedir. Ama üzülerek ifade edelim ki, anlaşılmadan okuma konusu büyük bir problem olarak karşımızda durmaktadır. Bu da çok önemli bir sorundur. Onun için sorulması gereken soru şudur: “Kur’an bugün nasıl anlaşılmalı ve okunmalıdır?” Kur’an’ın tanımında; “Okunmasıyla ibadet edilen” ifadesinin yer alması, onun zaman içinde anlaşılmadan okunmasına hız kazandırdığı düşünülebilir. Ama artık bugün çocuklar bile haklı olarak anlamadan okumanın ne yararının olabileceğini ciddi anlamda sorgulamaktadırlar. Bu, işin bir yönüdür. Diğer yönden Kur’an-ı Kerim bundan asırlarca önce inmiş bir kitaptır. Acaba bu kitabı biz bugün nasıl okumalı ve anlamalıyız. İşte asıl sorun da burada başlamaktadır. Bu Kitabı, tarihi bir metin olarak mı kabul etmeliyiz, yoksa -Kur’an elbette tarihin belli bir döneminde inmiştir- bu Kitap bugün bana ne söylemektedir düşüncesiyle mi okumak gerekmektedir. Elbette son şekliyle okumak ve anlaşılmadan okunması yerine her insanın da anlayarak okumasını sağlamak birinci hedef olmalıdır. Bunun için de çeşitli metotlar geliştirmek gerekmektedir

Fiyat:110,00
İndirim: %20
Satış: 88,00

Tahmini teslim süresi 3 iş günüdür.

Yayınevinin Diğer kitapları

%20
İmamiyye Şiası ve Temel Kavramları

Cemil Hakyemez

Ankara Okulu Yayınla
Fiyatı:22tl İnd:%20

Satış Fiyatı:17.6tl

%20
Oryantalistik Kur’an Çalışmaları ve İhlas Suresi

Nuriye Duran Özsoy

Ankara Okulu Yayınla
Fiyatı:18tl İnd:%20

Satış Fiyatı:14.4tl

%20
Mülahaza

Musa Carullah Bigiyef

Ankara Okulu Yayınla
Fiyatı:20tl İnd:%20

Satış Fiyatı:16tl

%20
Kur“an-ı Kerim Ayet-i Kerimelerinin Mu“ciz İfadele

Musa Carullah Bigiyef

Ankara Okulu Yayınla
Fiyatı:18tl İnd:%20

Satış Fiyatı:14.4tl

%20
Kitabün Fihi Bed“ü“l-İslam

İbn Sellam El-İbadi

Ankara Okulu Yayınla
Fiyatı:32tl İnd:%20

Satış Fiyatı:25.6tl

%20
Et-Tarih

Halife B. Hayyat

Ankara Okulu Yayınla
Fiyatı:55tl İnd:%20

Satış Fiyatı:44tl

%20
Büyük Mevzularda Ufak Fikirler

Musa Carullah Bigiyef

Ankara Okulu Yayınla
Fiyatı:32tl İnd:%20

Satış Fiyatı:25.6tl

%20
Terör Endüstrisi, Din ve Şiddet

Bayram Sevinç

Ankara Okulu Yayınla
Fiyatı:88tl İnd:%20

Satış Fiyatı:70.4tl

%20
Kur’an-Tefsir Yazıları

Nihat Uzun

Ankara Okulu Yayınla
Fiyatı:24tl İnd:%20

Satış Fiyatı:19.2tl

%20
Kitabü’l-Meğazi

İbn Ebi Şeybe

Ankara Okulu Yayınla
Fiyatı:50tl İnd:%20

Satış Fiyatı:40tl

%20
Tarihu’t-Taberi 3

İbn Cerir et- Taberi

Ankara Okulu Yayınla
Fiyatı:76tl İnd:%20

Satış Fiyatı:60.8tl

%20
Abbasiler Döneminde Sosyal Hayat

Muhammed Manazir Ahsen

Ankara Okulu Yayınla
Fiyatı:40tl İnd:%20

Satış Fiyatı:32tl

%20
Zekat

Musa Carullah Bigiyef

Ankara Okulu Yayınla
Fiyatı:28tl İnd:%20

Satış Fiyatı:22.4tl

%20
Şeriat Niçin Ru¨yeti İtibar Etmiş?

Musa Carullah Bigiyef

Ankara Okulu Yayınla
Fiyatı:28tl İnd:%20

Satış Fiyatı:22.4tl

%20
Edebiyat-ı Arabiyye ile Ulum-i İslamiyye

Musa Carullah Bigiyef

Ankara Okulu Yayınla
Fiyatı:28tl İnd:%20

Satış Fiyatı:22.4tl

%20
Rahmet-i İlahiyye Burhanları ve İnsanların Akide-i

Musa Carullah Bigiyef

Ankara Okulu Yayınla
Fiyatı:30tl İnd:%20

Satış Fiyatı:24tl

%20
Kur’an ve Mushaflar Tarihi

Musa Carullah Bigiyef

Ankara Okulu Yayınla
Fiyatı:16tl İnd:%20

Satış Fiyatı:12.8tl

%20
İslami Modernizm Geleneğinde Ahlak Anlayışı

Sefa Mertek

Ankara Okulu Yayınla
Fiyatı:21tl İnd:%20

Satış Fiyatı:16.8tl

%20
Küfreden Düşünme Karşıtı Şükreden Düşünme

İlhami Güler

Ankara Okulu Yayınla
Fiyatı:24tl İnd:%20

Satış Fiyatı:19.2tl

%20
Tarihu’t-Taberi 2

İbn Cerir et- Taberi

Ankara Okulu Yayınla
Fiyatı:72tl İnd:%20

Satış Fiyatı:57.6tl

%20
Siyer - Kur’an İlişkisi

Korkut Dindi

Ankara Okulu Yayınla
Fiyatı:38tl İnd:%20

Satış Fiyatı:30.4tl

%20
Yahudilerin Ahir Zamanı

Yasin Meral

Ankara Okulu Yayınla
Fiyatı:36tl İnd:%20

Satış Fiyatı:28.8tl

%20
Yahudi Dini Literatüründe Mesih Deccal ve Gog - Ma

Yasin Meral

Ankara Okulu Yayınla
Fiyatı:29tl İnd:%20

Satış Fiyatı:23.2tl

%20
Kur’an’a Çağdaş Yaklaşımlar

Mustafa Öztürk

Ankara Okulu Yayınla
Fiyatı:36tl İnd:%20

Satış Fiyatı:28.8tl

%20
Şafi“i Fıkıh Usulünün Gelişimi

Davut Eşit

Ankara Okulu Yayınla
Fiyatı:46tl İnd:%20

Satış Fiyatı:36.8tl

%20
Mütekaddimin Kelamında Nassı Anlama ve Aşırı Yorum

Cemalettin Erdemci

Ankara Okulu Yayınla
Fiyatı:38tl İnd:%20

Satış Fiyatı:30.4tl

%20
Çağdaş Sorunlar ve Kelam

Mehmet Evkuran

Ankara Okulu Yayınla
Fiyatı:38tl İnd:%20

Satış Fiyatı:30.4tl

%20
İslam Öncesi Arap Tarihi

Cevad Ali

Ankara Okulu Yayınla
Fiyatı:92tl İnd:%20

Satış Fiyatı:73.6tl

%20
Siyaset İtikad Din

Mustafa Öztürk

Ankara Okulu Yayınla
Fiyatı:36tl İnd:%20

Satış Fiyatı:28.8tl

%20
Kur’an’ın Mahiyeti ve Yorumu

İlhami Güler

Ankara Okulu Yayınla
Fiyatı:16tl İnd:%20

Satış Fiyatı:12.8tl

%20
İslam Tarihinin ilk Kaynakları

Mustafa Hizmetli

Ankara Okulu Yayınla
Fiyatı:40tl İnd:%20

Satış Fiyatı:32tl

%20
Aklın İçindeki İlhamlar

İlhami Güler

Ankara Okulu Yayınla
Fiyatı:21tl İnd:%20

Satış Fiyatı:16.8tl