Göbeklitepe“den Endüstri 4.0“a - Dil Edebiyat ve Tarih Çalışmaları

Göbeklitepe“den Endüstri 4.0“a - Dil Edebiyat ve Tarih Çalışmaları [ Kadir Adamaz ]

Ekin Basım Yayın - Akademik Kitaplar

Birinci Bölüm Ahmet Kabaklı’nın Gözüyle Bilim, Teknoloji, Eğitim Ve Çağdaşlaşma İkinci Bölüm Dîvânlara Yansıyan Yönüyle Halvetî Şeyhi Sünbül Sinan Efendi Üçüncü Bölüm Osmanlı Şeyhülislamı Ebüssuûd Efendi'nin Bir Eseri: Duânâmesi Dördüncü Bölüm 1545 Yılında Kızıl Üzüm Piyade Çiftlikleri Beşinci Bölüm Ilıca Kazası Yerleşmeleri (16. Yüzyıl) Altıncı Bölüm Deyimler Bağlamında Türklerin Ve Almanların Renklere Yükledikleri Anlamlar Yedinci Bölüm 1937 Yılı Türk Büyükelçiliğinin Gözlemleriyle Arnavutluk'ta Teceddüd Hareketi Sekizinci Bölüm Edebiyat Dersi Kitaplarında Metin Seçimi Dokuzuncu Bölüm Balkan Göçlerinde Bir İskân Merkezi Olarak Yozgat Onuncu Bölüm Sözlü Anlatılar Çerçevesinde Metamorfoz (şekil Değiştirme-Don Değiştirme) Ve Reenkarnasyon (tenasüh) Kavramları Üzerine Bir Değerlendirme

Fiyat:20,50
İndirim: %0
Satış: 20,50


Tahmini teslim süresi 3 iş günüdür.

Yayınevinin Diğer kitapları

%0
Yönetimin Felsefi ve Bilimsel Temeli

Uğur Keskin

Ekin Basım Yayın - A
Fiyatı:55tl İnd:%0

Satış Fiyatı:55tl

%0
Temel Yetenekler Stratejik İttifaklar ve Stratejik

Nilüfer Yörük Karakılıç

Ekin Basım Yayın - A
Fiyatı:20tl İnd:%0

Satış Fiyatı:20tl

%0
Para Politikası ve Ödemeler Bilançosu

Sebahattin Koç

Ekin Basım Yayın - A
Fiyatı:20tl İnd:%0

Satış Fiyatı:20tl

%0
Kamu Maliyesi

Nazım Öztürk

Ekin Basım Yayın - A
Fiyatı:32.5tl İnd:%0

Satış Fiyatı:32.5tl

%0
Hukuka Giriş

İ. Yılmaz Aslan

Ekin Basım Yayın - A
Fiyatı:28tl İnd:%0

Satış Fiyatı:28tl

%0
Maliye Politikası

Nazım Öztürk

Ekin Basım Yayın - A
Fiyatı:40tl İnd:%0

Satış Fiyatı:40tl

%0
Kentsel Katı Atık Yönetiminde Belediyelerin Rolü

Yavuz Bozkurt

Ekin Basım Yayın - A
Fiyatı:30tl İnd:%0

Satış Fiyatı:30tl

%0
Kamu Kurumlarında Değişim Yönetimi

Sezai Öztop

Ekin Basım Yayın - A
Fiyatı:23tl İnd:%0

Satış Fiyatı:23tl

%0
Depo Operasyonları ve Sipariş Dağıtım Faaliyetleri

Yusuf Şahin

Ekin Basım Yayın - A
Fiyatı:20tl İnd:%0

Satış Fiyatı:20tl

%0
Kalkınma Politikaları: Yerel Fırsatlar ve Yerelden

Bilal Bağış

Ekin Basım Yayın - A
Fiyatı:28tl İnd:%0

Satış Fiyatı:28tl

%0
Türkiye“de Kuşakların Siyasal Dönüşümleri

Betül Yılmaz

Ekin Basım Yayın - A
Fiyatı:20tl İnd:%0

Satış Fiyatı:20tl

%0
Tüketici Davranışı ve Çıpalama Etkisi

Sevilay Uslu Divanoğlu

Ekin Basım Yayın - A
Fiyatı:20tl İnd:%0

Satış Fiyatı:20tl

%0
Sektörlerde Genel Muhasebe Uygulamaları

Yaser Gürsoy

Ekin Basım Yayın - A
Fiyatı:35tl İnd:%0

Satış Fiyatı:35tl

%0
Finans Teorisine Uygulamalı Katkılar 2

Süleyman Serdar Karaca

Ekin Basım Yayın - A
Fiyatı:45tl İnd:%0

Satış Fiyatı:45tl

%0
Bireysel Emeklilik Sistemi ve Makroekonomik Faktör

Faruk Akın

Ekin Basım Yayın - A
Fiyatı:19tl İnd:%0

Satış Fiyatı:19tl

%0
Marka Biziz

Ercan Taşkın

Ekin Basım Yayın - A
Fiyatı:18tl İnd:%0

Satış Fiyatı:18tl

%0
Kamu Harcamalarının Ekonomik Analizi

İsa Sağbaş

Ekin Basım Yayın - A
Fiyatı:25tl İnd:%0

Satış Fiyatı:25tl

%0
Güvenlik Eğitimi Üzerine - 1

Vedat Yılmaz

Ekin Basım Yayın - A
Fiyatı:25tl İnd:%0

Satış Fiyatı:25tl

%0
Finansal Piyasalar ve Kurumlar

Faruk Akın

Ekin Basım Yayın - A
Fiyatı:23.5tl İnd:%0

Satış Fiyatı:23.5tl

%0
Enerji Fiyat Değişimleri Borsa Endeksleri İlişkisi

Muhammet Özcan

Ekin Basım Yayın - A
Fiyatı:21tl İnd:%0

Satış Fiyatı:21tl

%0
Doğal Kaynaklar ve Çevre Ekonomisi

Hüseyin Önder

Ekin Basım Yayın - A
Fiyatı:20tl İnd:%0

Satış Fiyatı:20tl

%0
Değişim ve Dönüşüm Perspektifinden İktisadi Bakış

İhsan Eroğlu

Ekin Basım Yayın - A
Fiyatı:38.5tl İnd:%0

Satış Fiyatı:38.5tl

%0
Göbeklitepe“den Endüstri 4.0“a - Sosyo Ekonomik Ar

Hamza Kahriman

Ekin Basım Yayın - A
Fiyatı:30tl İnd:%0

Satış Fiyatı:30tl

%0
Yeşil İşletmecilik

Oytun Boran Sezgin

Ekin Basım Yayın - A
Fiyatı:28tl İnd:%0

Satış Fiyatı:28tl

%0
Göbeklitepe“den Endüstri 4.0“a Eğitim Çalışmaları

Nail Yıldırım

Ekin Basım Yayın - A
Fiyatı:36.5tl İnd:%0

Satış Fiyatı:36.5tl

%0
Göbeklitepe“den Endüstri 4.0“a - Sosyo Ekonomik Ge

Adem Babacan

Ekin Basım Yayın - A
Fiyatı:28tl İnd:%0

Satış Fiyatı:28tl

%0
Göbeklitepe“den Endüstri 4.0“a - Sosyal Bilimlerde

Cuma Ercan

Ekin Basım Yayın - A
Fiyatı:32tl İnd:%0

Satış Fiyatı:32tl

%0
Güncel Konular Işığında Etik Seçme Yazılar

Şerife Önder

Ekin Basım Yayın - A
Fiyatı:26tl İnd:%0

Satış Fiyatı:26tl

%0
Geri Dönüşüm ve Gıda Atıklarının Geri Dönüşümü

Ahmet Ergülen

Ekin Basım Yayın - A
Fiyatı:19tl İnd:%0

Satış Fiyatı:19tl

%0
Yolsuzluk ve Subjektif Ölçümü

Berna Hızarcı Beşer

Ekin Basım Yayın - A
Fiyatı:18tl İnd:%0

Satış Fiyatı:18tl

%0
Türkiye“de Girişimcilik Eğitimi ve Girişimci Yetiş

Şefik Özdemir

Ekin Basım Yayın - A
Fiyatı:23tl İnd:%0

Satış Fiyatı:23tl

%0
Postyapısalcı Siyasal Epistemoloji

Günhan Gayırhan

Ekin Basım Yayın - A
Fiyatı:22tl İnd:%0

Satış Fiyatı:22tl