Türk Kültür Coğrafyası

Türk Kültür Coğrafyası [ Bayram Durbilmez ]

Ötüken Neşriyat

Bu çalışmada Türk kültür coğrafyasının ana kaynaklarından Türk halk bilimi ve gelenekli Türk edebiyatı, fütüvvet-nâmeler, ölçülü sözler, manzum bilmeceler, ikincil sözlü kültür bağlamında Neşet Ertaş’ın türkü dağarcığı, âşık edebiyatı ve yerleşim adları konulu araştırmalara/incelemelere yer verilmektedir. Türk Kültür Coğrafyası - Halk Bilimi ve Edebiyat Araştırmaları adlı bu kitap; “Türk Kültür Coğrafyasının Ana Kaynakları”, “Fütüvvet Kültürü ve Bu Kültürün Kökenleri”, “Manzum Söz Varlığı ve Türkü Kültürü”, “Coğrafyayı Vatanlaştırma ve Ad Verme Kültürü” başlıklarını taşıyan dört bölümden oluşmaktadır. Sözlü kültür ve edebiyat kaynaklı Türk kültürü “oluşturucusu bilinmeyen / unutulan” değil, yüzyıllar boyunca Türk milleti tarafından benimsenen ve oluşumuna az / çok katkıda bulunulan ortak kültürdür. Bu kültür ürünlerinin ilk söyleyicileri değil, Türk milleti tarafından sahiplenilişi ve her söylenişte az / çok katkıda bulunuluşu vurgulanırsa çağdaş halk bilimi yaklaşımlarına da uygun davranılmış olur. Bu ürünler Türk milleti tarafından benimsendiği ve özünü değiştirmeden her çağa ve mekâna uyarlanarak yeniden oluşturulduğu için “ortak kültür mirası” kapsamında değerlendirilir. Türk kültür coğrafyasının temelini de bu ortak kültür mirası oluşturur. Çünkü ortak Türk kültürü ve edebiyatı olmasaydı Türk kültür coğrafyasını oluşturan Türk milletinden ve dünyanın değişik yerlerinde yaşayan Türk boylarının, akraba topluluklarının oluşturduğu bir “Türk Dünyası”ndan da söz edilemezdi. Bu fikirler ışığında, Türk halk bilimi ve edebiyat alanındaki araştırmaların bir kısmıyla oluşturulan bu kitabın Türk dili ve edebiyatı araştırmacıları ile birlikte Türk kültürüne, Türk edebiyatına ilgi duyan herkese yararlı olacağı umulmaktadır

Fiyat:35,00
İndirim: %20
Satış: 28,00


Tahmini teslim süresi 3 iş günüdür.

Yayınevinin Diğer kitapları

Mehmet Emin Resulzade Seçme Eserler 2

Mehmet Emin Resulzade

Ötüken Neşriyat
Fiyatı:55tl İnd:%20

Satış Fiyatı:44tl

Memlüklerde Divanü’l Mezalim (1250 - 1517)

Mehmet Şeker

Ötüken Neşriyat
Fiyatı:35tl İnd:%20

Satış Fiyatı:28tl

Mehmet Emin Resulzade Seçme Eserleri 1

Mehmet Emin Resulzade

Ötüken Neşriyat
Fiyatı:55tl İnd:%20

Satış Fiyatı:44tl

Kolca Kopuzdan Kılca Kaleme

Ali Duymaz

Ötüken Neşriyat
Fiyatı:52tl İnd:%20

Satış Fiyatı:41.6tl

Anadolu’nun Fetih ve İslamlaşma Tarihi

Ali Hatalmış

Ötüken Neşriyat
Fiyatı:40tl İnd:%20

Satış Fiyatı:32tl

Tanin Yazıları (2 Kitap Takım)

Babanzade İsmail Hakkı

Ötüken Neşriyat
Fiyatı:200tl İnd:%20

Satış Fiyatı:160tl

Müseyyeb Gazi Destanı

Necati Demir

Ötüken Neşriyat
Fiyatı:20tl İnd:%20

Satış Fiyatı:16tl

Kam Ana - Udagan’ın Yolu

Hilal Koçyiğit

Ötüken Neşriyat
Fiyatı:20tl İnd:%20

Satış Fiyatı:16tl

Seyyid Nesimi - Dosdoğru Yol

Çınar Ata

Ötüken Neşriyat
Fiyatı:34tl İnd:%20

Satış Fiyatı:27.2tl

Türk Dünyasında Ortak Alfabe

Okan Yeşilot

Ötüken Neşriyat
Fiyatı:30tl İnd:%20

Satış Fiyatı:24tl

Beyaz Cehennem

Server Bedi

Ötüken Neşriyat
Fiyatı:23tl İnd:%20

Satış Fiyatı:18.4tl

Ahlakın Felsefi Dönüşümü

Mehmet Günenç

Ötüken Neşriyat
Fiyatı:22tl İnd:%20

Satış Fiyatı:17.6tl

Sibir Hanlığı Kronikleri 3

Remezov

Ötüken Neşriyat
Fiyatı:28tl İnd:%20

Satış Fiyatı:22.4tl

Sibir Hanlığı Kronikleri 2

Stroganov

Ötüken Neşriyat
Fiyatı:16tl İnd:%20

Satış Fiyatı:12.8tl

Sibir Hanlığı Kronikleri 1

Yesipov

Ötüken Neşriyat
Fiyatı:16tl İnd:%20

Satış Fiyatı:12.8tl

Ortaçağ’da Türkler, Moğollar, İranlılar

Osman G. Özgüdenli

Ötüken Neşriyat
Fiyatı:85tl İnd:%20

Satış Fiyatı:68tl

Malazgirt 1071

Oğuz Ünal

Ötüken Neşriyat
Fiyatı:58tl İnd:%20

Satış Fiyatı:46.4tl

Macarlar

Osman Karatay

Ötüken Neşriyat
Fiyatı:30tl İnd:%20

Satış Fiyatı:24tl

Cingöz Recai Sultan Aziz'in Mücevherleri

Peyami Safa

Ötüken Neşriyat
Fiyatı:20tl İnd:%20

Satış Fiyatı:16tl

Aşk ve Ayak Parmakları

Ömer Seyfettin

Ötüken Neşriyat
Fiyatı:28tl İnd:%20

Satış Fiyatı:22.4tl

Çaşıt

Levent İtez

Ötüken Neşriyat
Fiyatı:28tl İnd:%20

Satış Fiyatı:22.4tl

Bir Başka Sevda

Ayşe İlker

Ötüken Neşriyat
Fiyatı:11tl İnd:%20

Satış Fiyatı:8.8tl

Zaman Yolcuları - Dede Korkut ve Yağmur Taşı

Misli Baydoğan

Ötüken Neşriyat
Fiyatı:30tl İnd:%20

Satış Fiyatı:24tl

Korkut Ata - Türk Dünyasının Velayet Sahibi Bilges

Fuzuli Bayat

Ötüken Neşriyat
Fiyatı:22tl İnd:%20

Satış Fiyatı:17.6tl

İmam Maturidi

Mürsel Gündoğdu

Ötüken Neşriyat
Fiyatı:35tl İnd:%20

Satış Fiyatı:28tl

Şiirler Çağla

Süleyman Çobanoğlu

Ötüken Neşriyat
Fiyatı:17tl İnd:%20

Satış Fiyatı:13.6tl

Hudayinabit

Süleyman Çobanoğlu

Ötüken Neşriyat
Fiyatı:19tl İnd:%20

Satış Fiyatı:15.2tl

Fotoğrafta Çirkin Çıkan

Cengizhan Orakçı

Ötüken Neşriyat
Fiyatı:17tl İnd:%20

Satış Fiyatı:13.6tl

Dede Korkut Destanı'nın Türkmenistan Boyları

Necati Demir

Ötüken Neşriyat
Fiyatı:40tl İnd:%20

Satış Fiyatı:32tl

Tepegöz Oedipus Bodoncar

Roger Finch

Ötüken Neşriyat
Fiyatı:15tl İnd:%20

Satış Fiyatı:12tl

Gök Deyişler Al Betikler

Hakan İlhan Kurt

Ötüken Neşriyat
Fiyatı:19tl İnd:%20

Satış Fiyatı:15.2tl

Geyikli“nin Sarmaşıkları

Tamer Kütükçü

Ötüken Neşriyat
Fiyatı:19tl İnd:%20

Satış Fiyatı:15.2tl