Siyaset Yönetimi Felsefesi

Siyaset Yönetimi Felsefesi [ Murat Şengöz ]

Astana Yayınları

Bu çalışmada birey, toplum ve iktidar ilişkisi siyaset felsefesi normları içerisinde aksiyolojik değer felsefesi paradigması ile açıklanmaya çalışılmıştır. Nitekim özünde felsefe, ontolojik olarak eşyanın tabiatının yani varoluşunun hikmetini anlamlandırma ve izah etme çabasıdır. Bu nedenle bu kitapta siyaset, bireysel ve toplumsal sorumluluk bağlamında ele alınmıştır. Bu kitapta kırıcı olmayan, her görüşe saygılı, analitik ve alegorik, okuyucu ile eşit mesafede, mütevazı, sohbet tadında, muhatabı ikna etmekten ziyade olgular üzerinde birlikte kafa yormaya ve olayları anlamlandırmaya davet eden, diyalektik bir üslup benimsenmiştir.

Fiyat:19,00
İndirim: %5
Satış: 18,05


Tahmini teslim süresi 3 iş günüdür.

Yayınevinin Diğer kitapları

Otoriter Anayasacılık

Mark Tushnet

Astana Yayınları
Fiyatı:19tl İnd:%5

Satış Fiyatı:18.05tl

Çokkültürlülük ve Anadolu Aleviliği

Yılmaz Ceylan

Astana Yayınları
Fiyatı:29tl İnd:%5

Satış Fiyatı:27.55tl

İbranice Öğrenenlere Kelime Bankası

Ahmet Murat Taşer

Astana Yayınları
Fiyatı:79tl İnd:%5

Satış Fiyatı:75.05tl

İbranice İlk Adım

Ahmet Murat Taşer

Astana Yayınları
Fiyatı:45tl İnd:%5

Satış Fiyatı:42.75tl

İbranice Dilbilgisine Giriş

Ahmet Murat Taşer

Astana Yayınları
Fiyatı:29tl İnd:%5

Satış Fiyatı:27.55tl

Holakrasi

Gonca Gür

Astana Yayınları
Fiyatı:14tl İnd:%5

Satış Fiyatı:13.3tl

Anayasa Mahkemesi İptal Kararlarının Geriye Yürüme

Mehtap Demirörs

Astana Yayınları
Fiyatı:39tl İnd:%5

Satış Fiyatı:37.05tl

Şimal Yıldızı Kore'de

Özgür Yıldız

Astana Yayınları
Fiyatı:23tl İnd:%5

Satış Fiyatı:21.85tl

Olgu ile Kurgu Arasında Eş'ari Geleneğin Şiili

Ümit Toru

Astana Yayınları
Fiyatı:59tl İnd:%5

Satış Fiyatı:56.05tl

Toplumsal Değerler: Gençlik

Nazmi Avcı

Astana Yayınları
Fiyatı:23tl İnd:%5

Satış Fiyatı:21.85tl

Tabii İmam Ebu Kılabe El-Cermi'nin Fıkhi Reyle

Murat Polat

Astana Yayınları
Fiyatı:39tl İnd:%5

Satış Fiyatı:37.05tl

Çevre Sorunlarında Bilinmeyen 100 Bilimsel Gerçek

Emrah Akyüz

Astana Yayınları
Fiyatı:39tl İnd:%5

Satış Fiyatı:37.05tl

YÖKDİL İngilizce Fen Bilimleri

Kenan Ören

Astana Yayınları
Fiyatı:59tl İnd:%5

Satış Fiyatı:56.05tl

Tuhaf Bi Denetçinin Anıları

Şeref Efe

Astana Yayınları
Fiyatı:49tl İnd:%5

Satış Fiyatı:46.55tl

Siyasete Katılım ve Toplumsal Hareketler

Sedef Zeyrekli Yaş

Astana Yayınları
Fiyatı:39tl İnd:%5

Satış Fiyatı:37.05tl

Timur'un Kafkasya Cihadı

Abdurrahman Kaplan

Astana Yayınları
Fiyatı:44tl İnd:%5

Satış Fiyatı:41.8tl

Hazar Havzası'nda Amerika'nın Enerji Diplo

Omid Shokri Kalehsar

Astana Yayınları
Fiyatı:49tl İnd:%5

Satış Fiyatı:46.55tl

Çocuk Gelinler

Gizem Tan Eren

Astana Yayınları
Fiyatı:46tl İnd:%5

Satış Fiyatı:43.7tl

Türk ve İslam Hakimiyet Telakkileri Çerçevesinde İ

M. Murat Kamar

Astana Yayınları
Fiyatı:49tl İnd:%5

Satış Fiyatı:46.55tl

Turan Uygarlığına Giriş: Turan Mefkuresi ve Tanrıc

Faik Elekberli

Astana Yayınları
Fiyatı:49tl İnd:%5

Satış Fiyatı:46.55tl

Doğal Kaynaklar ve Enerji Ekonomisi

Ahmet Salih İkiz

Astana Yayınları
Fiyatı:39tl İnd:%5

Satış Fiyatı:37.05tl

İslami Perspektiften İktisadi Paradigmalar

Ahmet Efe

Astana Yayınları
Fiyatı:77tl İnd:%5

Satış Fiyatı:73.15tl

Ceza Hukuku

Hakan Hakeri

Astana Yayınları
Fiyatı:55tl İnd:%5

Satış Fiyatı:52.25tl

YÖKDİL İngilizce - Sosyal Bilimler

Kenan Ören

Astana Yayınları
Fiyatı:59.9tl İnd:%5

Satış Fiyatı:56.91tl

Bağımsızlık Sonrası Kazakistan’ın Uluslararası Ter

Dana Kaskabayeva

Astana Yayınları
Fiyatı:39tl İnd:%5

Satış Fiyatı:37.05tl

Temel Makroiktisadi Göstergeler

Uğur Selçuk Akalın

Astana Yayınları
Fiyatı:39tl İnd:%5

Satış Fiyatı:37.05tl

Çağdaş İktisadi Düşünceler Perspektifinden Sosyal

Serdar Yay

Astana Yayınları
Fiyatı:29tl İnd:%5

Satış Fiyatı:27.55tl

İktisadi Düşünce Tarihi

İsaac İlyich Rubin

Astana Yayınları
Fiyatı:69tl İnd:%5

Satış Fiyatı:65.55tl

Yücel Teşkilatı

Ercan Türksoylu

Astana Yayınları
Fiyatı:29tl İnd:%5

Satış Fiyatı:27.55tl

Türk İran“a Persliğin Dayatılması

Rahim Cavadbeyli

Astana Yayınları
Fiyatı:29tl İnd:%5

Satış Fiyatı:27.55tl

Aklım Fikrim Deniz

Alp Kırıkkanat

Astana Yayınları
Fiyatı:39tl İnd:%5

Satış Fiyatı:37.05tl

Demokrasi ve Hukuk Devleti İkilemi

Selim Çın

Astana Yayınları
Fiyatı:60tl İnd:%5

Satış Fiyatı:57tl