İdari Faaliyetlerin Görülüşüne Katılan Özel Hukuk Kişilerinin İdari İşlem Yapabilirliği Sorunu

İdari Faaliyetlerin Görülüşüne Katılan Özel Hukuk Kişilerinin İdari İşlem Yapabilirliği Sorunu [ Meral Yıldırım ]

On İki Levha Yayınları

Özel hukuk kişileri, idari faaliyetlerin görülüşünde giderek artan bir biçimde rol üstlenmektedir. Başlangıçta yalnızca kamu hizmeti alanında karşımıza çıkan özel hukuk kişileri, günümüzde diğer idari faaliyetlerin yürütülmesinde de kendilerine yer bulmaktadır. İdari faaliyetlerin görülüşünün giderek daha yoğun olarak özel hukuk kişilerine bırakılması, beraberinde çeşitli sorunları gündeme getirmektedir. Bu sorunların en önemlilerinden biri de idari faaliyetlerin asli aracını teşkil eden idari işlemin, idari faaliyetin görülüşüne katılan özel hukuk kişileri tarafından tesis edilip edilemeyeceğidir. Çalışmada, kamu gücünün en önemli görünümlerinden biri olan idari işlemin bir özel hukuk kişisi tarafından tesis edilip edilemeyeceği sorununun belirliliğe kavuşturulmasına çalışılmıştır. Bu kapsamda, ozel hukuk kisiliginin kamu kesimindeki gorunumleri konusunda bir ayrıma gidilmis ve idari islemin bir ozel hukuk kisisi tarafından tesis edilip edilemeyecegi sorusuna da bu ayrım cercevesinde cevap aranmıstır

Fiyat:30,00
İndirim: %10
Satış: 27,00


Tahmini teslim süresi 3 iş günüdür.

Yayınevinin Diğer kitapları

%10
Üçüncü Kişi Yararına Sözleşme

Yavuz Can Aslan

On İki Levha Yayınla
Fiyatı:75tl İnd:%10

Satış Fiyatı:67.5tl

%10
Medeni Yargılama Hukukunda Dosyanın İşlemden Kaldı

Bengü Pamukçu

On İki Levha Yayınla
Fiyatı:42tl İnd:%10

Satış Fiyatı:37.8tl

%10
Darülfünun Hukuk Fakültesinden Bir Sayfa: Edip Ser

Emre Partalcı

On İki Levha Yayınla
Fiyatı:70tl İnd:%10

Satış Fiyatı:63tl

%10
Elektronik Ticaret Hukuku: Ticari Elektronik İleti

Mehmet Bedii Kaya

On İki Levha Yayınla
Fiyatı:29tl İnd:%10

Satış Fiyatı:26.1tl

%10
Borçlar Hukuku ve Milletlerarası Özel Hukuk Açısın

Sercan Çavuşoğlu

On İki Levha Yayınla
Fiyatı:57tl İnd:%10

Satış Fiyatı:51.3tl

%10
Özel Ceza Hukuku Cilt 6

Kolektif

On İki Levha Yayınla
Fiyatı:75tl İnd:%10

Satış Fiyatı:67.5tl

%10
Sözleşmenin Kurulması

Zeynep Damla Taşkın

On İki Levha Yayınla
Fiyatı:70tl İnd:%10

Satış Fiyatı:63tl

%10
Konkordato Mühletinin Alacaklılar Bakımından Sonuç

Müjgan Tunç Yücel

On İki Levha Yayınla
Fiyatı:45tl İnd:%10

Satış Fiyatı:40.5tl

%10
İdare Hukukunun İçtihadi Karakteri

Halim Alperen Çıtak

On İki Levha Yayınla
Fiyatı:42tl İnd:%10

Satış Fiyatı:37.8tl

%10
Georg Jellinek'in Hak ve Devlet Kuramı

Birden Güngören Bulgan

On İki Levha Yayınla
Fiyatı:38tl İnd:%10

Satış Fiyatı:34.2tl

%10
Bilişim Teknolojilerindeki Gelişmelerin Anayasal F

Duygu Şimşek Aktaş

On İki Levha Yayınla
Fiyatı:35tl İnd:%10

Satış Fiyatı:31.5tl

%10
Halka Açık Anonim Ortaklıklar Açısından Malvarlığı

Ahmet Yasin Bölücek

On İki Levha Yayınla
Fiyatı:27tl İnd:%10

Satış Fiyatı:24.3tl

%10
Bilişim Teknolojilerinin Kullanımının İş Sözleşmes

Efe Yamakoğlu

On İki Levha Yayınla
Fiyatı:45tl İnd:%10

Satış Fiyatı:40.5tl

%10
Anayasa Mahkemesi Kararlarında Kemalizm ve Otorite

Mustafa Mert Alpbaz

On İki Levha Yayınla
Fiyatı:57tl İnd:%10

Satış Fiyatı:51.3tl

%10
Avrupa Veri Koruma Hukukuna Anayasal Bir Bakış

Sezen Kama Işık

On İki Levha Yayınla
Fiyatı:57tl İnd:%10

Satış Fiyatı:51.3tl

%10
Su Kaynaklarından İktisadi Amaçlı Yararlanmanın Hu

Mehmet Arslanoğlu

On İki Levha Yayınla
Fiyatı:90tl İnd:%10

Satış Fiyatı:81tl

%10
Sermaye Şirketleri Hukukunda Güncel Gelişmeler Sem

Murat Alışkan

On İki Levha Yayınla
Fiyatı:100tl İnd:%10

Satış Fiyatı:90tl

%10
Özel Hukuk İlişkisine Dayalı Olarak Çalışanların B

Mehmet Akif Özsoy

On İki Levha Yayınla
Fiyatı:80tl İnd:%10

Satış Fiyatı:72tl

%10
Ganaim-i Bahriye Mahkemesinin Kuruluşu, Teşkilatı

Rıdvan Abdurrahman Demirtaş

On İki Levha Yayınla
Fiyatı:50tl İnd:%10

Satış Fiyatı:45tl

%10
Bankacılık İş ve İşlemlerinde Kişisel Verilerin Ko

Göknil Özcan

On İki Levha Yayınla
Fiyatı:35tl İnd:%10

Satış Fiyatı:31.5tl

%10
Özel Esas Sözleşme Değişiklikleri: Şarta Bağlı Ser

Koray Demir

On İki Levha Yayınla
Fiyatı:30tl İnd:%10

Satış Fiyatı:27tl

%10
Kültür ve Tabiat Varlıklarının Ticareti ve Yurt Dı

Mert Ülgen

On İki Levha Yayınla
Fiyatı:35tl İnd:%10

Satış Fiyatı:31.5tl

%10
Milletlerarası Usul Hukuku Çerçevesinde Acentenin

Emre Külüşlü

On İki Levha Yayınla
Fiyatı:60tl İnd:%10

Satış Fiyatı:54tl

%10
Limited Şirketlerde Çıkma ve Çıkarılma

Tuğba Özdoğan Daloğlu

On İki Levha Yayınla
Fiyatı:55tl İnd:%10

Satış Fiyatı:49.5tl

%10
Anonim Şirketlerde Eşit işlem İlkesi

Setenay Yağmur

On İki Levha Yayınla
Fiyatı:75tl İnd:%10

Satış Fiyatı:67.5tl

%10
Anonim Ortaklık Payının Rehin ve Hapis Haklarına K

Abdüssamet Yılmaz

On İki Levha Yayınla
Fiyatı:80tl İnd:%10

Satış Fiyatı:72tl

%10
Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni Kanunu Kapsamında

Fırat Bayezit

On İki Levha Yayınla
Fiyatı:95tl İnd:%10

Satış Fiyatı:85.5tl

%10
Prof. Dr. Feyzi Necmeddin Feyzioğlu“nun Anısına Ar

Abuzer Kendigelen

On İki Levha Yayınla
Fiyatı:175tl İnd:%10

Satış Fiyatı:157.5tl

%10
Haksız İhtiyati Tedbir ve İhtiyati Hacizden Kaynak

Ramazan Korkmaz

On İki Levha Yayınla
Fiyatı:80tl İnd:%10

Satış Fiyatı:72tl

%10
Güncel Gelişmeler Işığında Kişisel Verilerin Korun

Ali Cem Bilgili

On İki Levha Yayınla
Fiyatı:60tl İnd:%10

Satış Fiyatı:54tl

%10
Hukuki El Atma

Hakkı Kasarcı

On İki Levha Yayınla
Fiyatı:25tl İnd:%10

Satış Fiyatı:22.5tl

%10
Velayet İlişkisi Bağlamında Çocuğun Ebeveyni Taraf

Ayşe Ziyan

On İki Levha Yayınla
Fiyatı:40tl İnd:%10

Satış Fiyatı:36tl