Viyana Çevresi
Viyana Çevresi [ Rudolf Carnap ]

Pinhan Yayıncılık

Sadece felsefe tarihi olarak değil, bilim ve kültür tarihi bakımından da Viyana, 20. yüzyıl Avrupa tarihinde en ayrıcalıklı yere sahip olan kent olarak karşımıza çıkar. Ayrıca ekonomi, sanatın her dalı, mimari ve mühendislikte bu yüzyılda en verimli çalışmalar yine buradan çıkmıştır. Bunun sebepleri tartışılabilir; dört farklı ülkeye komşu olması, dolayısıyla kültürel bir merkez konumunda bulunması ya da Avusturya’nın ekonomik temelleri, üzerinde en çok durulan açıklamalar olagelmiştir. Ne olursa olsun önümüzde en azından elinizdeki bu kitap özelinde görkemli bir felsefi/düşünsel gelenek meydana getirmiş bir kent durmaktadır. 1924’te perşembe akşamları Boltzmanngasse’de felsefenin güncel veya geleneksel sorunlarının tartışıldığı bir Çevre toplanır. Felsefecilerin yanı sıra farklı disiplinlerden bilim insanlarının da katıldığı Çevre 1929 yılında yayınladıkları bildiride (Bilimsel Dünya Anlayışı. Viyana Çevresi) kendilerini resmen dünyaya duyurur. İşte bu çalışma, neredeyse bir asır önce yayınlanmış bir bildiri ve bu bildiri çevresinde bir araya gelmiş filozoflar, bilim insanları, matematikçiler ve diğerlerine odaklanır. Kurucu metinler vasıtasıyla, yüzyılın en önemli felsefi akımlarından birini tanıtır.

Fiyat:15,00
İndirim: %25
Satış: 11,25

Yayınevinin Diğer kitapları

%25
Ölümle Yüzleşmek

Françoise Dastur

Pinhan Yayıncılık
Fiyatı:10tl İnd:%25

Satış Fiyatı:7.5tl

%25
Antik Çağ Mutfak Sözlüğü

Ali Güveloğlu

Pinhan Yayıncılık
Fiyatı:20tl İnd:%25

Satış Fiyatı:15tl

%25
Psikolojide Tipler

Carl Gustav Jung

Pinhan Yayıncılık
Fiyatı:65tl İnd:%25

Satış Fiyatı:48.75tl

%25
İçsel Aile Sistemleri Terapisi

Richard C. Schwartz

Pinhan Yayıncılık
Fiyatı:45tl İnd:%25

Satış Fiyatı:33.75tl

%25
Kategoriler

Aristoteles

Pinhan Yayıncılık
Fiyatı:12tl İnd:%25

Satış Fiyatı:9tl

%25
Günah Keçisi

James George Frazer

Pinhan Yayıncılık
Fiyatı:45tl İnd:%25

Satış Fiyatı:33.75tl

%25
Ampirist Filozoflar

Roger Stuart Woolhouse

Pinhan Yayıncılık
Fiyatı:30tl İnd:%25

Satış Fiyatı:22.5tl

%25
Oluş ve Bozuluş

Aristoteles

Pinhan Yayıncılık
Fiyatı:16.67tl İnd:%25

Satış Fiyatı:12.5tl

%25
Protagoras

Platon (Eflatun)

Pinhan Yayıncılık
Fiyatı:18.52tl İnd:%25

Satış Fiyatı:13.89tl

%25
Felsefeye Giriş İçin Bir Başlangıç

William James

Pinhan Yayıncılık
Fiyatı:18.52tl İnd:%25

Satış Fiyatı:13.89tl

%25
Yönsüzleşmiş Savaşlar

M. Ertan Kardeş

Pinhan Yayıncılık
Fiyatı:25tl İnd:%25

Satış Fiyatı:18.75tl

%25
Ruhun Tehlikeleri ve Tabu

James George Frazer

Pinhan Yayıncılık
Fiyatı:45tl İnd:%25

Satış Fiyatı:33.75tl

%25
Platon“da Politik Düşüncenin Soykütüğü

Efe Baştürk

Pinhan Yayıncılık
Fiyatı:30tl İnd:%25

Satış Fiyatı:22.5tl

%25
Ensest Yasağı ve Kökenleri

Emile Durkheim

Pinhan Yayıncılık
Fiyatı:10tl İnd:%25

Satış Fiyatı:7.5tl

%25
Sofistçe Çürütmeler

Aristoteles

Pinhan Yayıncılık
Fiyatı:16tl İnd:%25

Satış Fiyatı:12tl

%25
Göçmen Entegrasyonu ve Tanıma Teorisi

Gülay Uğur Göksel

Pinhan Yayıncılık
Fiyatı:30tl İnd:%25

Satış Fiyatı:22.5tl

%25
Montesquieu ve Sosyal Bilimin Gelişimi

Emile Durkheim

Pinhan Yayıncılık
Fiyatı:10tl İnd:%25

Satış Fiyatı:7.5tl

%25
Antik Çağ“da Beslenme ve Damak Tadı

Ali Güveloğlu

Pinhan Yayıncılık
Fiyatı:35tl İnd:%25

Satış Fiyatı:26.25tl

%25
Yalıtım ve Sosyal Temaslar

Robert Ezra Park

Pinhan Yayıncılık
Fiyatı:17tl İnd:%25

Satış Fiyatı:12.75tl

%25
Rousseau ve Toplum Sözleşmesi

Emile Durkheim

Pinhan Yayıncılık
Fiyatı:10tl İnd:%25

Satış Fiyatı:7.5tl

%25
Antik Yunan“ın Din Öğretmenleri

James Adam

Pinhan Yayıncılık
Fiyatı:60tl İnd:%25

Satış Fiyatı:45tl

%25
Yorum Teorisi

Paul Ricoeur

Pinhan Yayıncılık
Fiyatı:15tl İnd:%25

Satış Fiyatı:11.25tl

%25
Platon“un Politik Felsefesi Devlet

Leo Strauss

Pinhan Yayıncılık
Fiyatı:45tl İnd:%25

Satış Fiyatı:33.75tl

%25
Kuşlar Hikayesi

Ahmed-i Gazzali

Pinhan Yayıncılık
Fiyatı:10tl İnd:%25

Satış Fiyatı:7.5tl

%25
Menon

Platon (Eflatun)

Pinhan Yayıncılık
Fiyatı:15tl İnd:%25

Satış Fiyatı:11.25tl

%25
Bilgi Sosyolojisi

Karl Mannheim

Pinhan Yayıncılık
Fiyatı:42tl İnd:%25

Satış Fiyatı:31.5tl

%25
Ben ve Ten

Jacob Rogozinski

Pinhan Yayıncılık
Fiyatı:45tl İnd:%25

Satış Fiyatı:33.75tl

%25
Platon Öncesi Filozoflar

Friedrich Nietzsche

Pinhan Yayıncılık
Fiyatı:45tl İnd:%25

Satış Fiyatı:33.75tl

%25
Nietzsche - İyinin ve Kötünün Ötesinde

Leo Strauss

Pinhan Yayıncılık
Fiyatı:40tl İnd:%25

Satış Fiyatı:30tl

%25
Felsefe ve Devrim

Kolektif

Pinhan Yayıncılık
Fiyatı:28tl İnd:%25

Satış Fiyatı:21tl

%25
Dilin Belirsizliği

Gökhan Yavuz Demir

Pinhan Yayıncılık
Fiyatı:22tl İnd:%25

Satış Fiyatı:16.5tl

%25
Tıp Sanatının Anayasası, Tıp Sanatı, Glaukon’a Ted

Galenos

Pinhan Yayıncılık
Fiyatı:30tl İnd:%25

Satış Fiyatı:22.5tl