Türk Edebiyatında Gelenekten Moderne Değişim (1718-1895)
Türk Edebiyatında Gelenekten Moderne Değişim (1718-1895) [ Öztürk Emiroğlu ]

Kesit Yayınları

Tanzimat’tan evvelki ıslahat ve sonraki modernleşme sürecinde, Osmanlı İmparatorluğunun ekonomik, askeri ve politik tedbirleri ile edebiyat dışı etkenlerde gelenekten moderne değişim nasıl gerçekleşmiştir? Bu alanlardaki değişim edebiyatı hangi noktalarda etkilemiştir? Lale Devri’nde Nedim’in şiire getirdiği farklı ses ve 18. asrın sonunda Giritli Aziz Efendi’nin hikayede açtığı yol, bu iki türde ne gibi değişikliklere sebep olmuştur? Yenileşme veya modernleşme sürecinde özellikle 19. yüzyıldaki gelenek-modern mücadelesi yahut bu iki kavram üzerinden yürüyen değerler çatışmasının edebiyata yansımaları nelerdir? Geleneksel edebiyat bir taraftan kendi içinde yenileşmeye çalışırken diğer yandan gücünü kırmak için uğraşan yeni edebiyata karşı nasıl bir mücadele vermiştir? Gelenekselin eriyişi ve modernin yükselişi nasıl olmuştur? Edebiyatçılar, gelenek modern bağlamında dilin kültürel ve estetik formlarında nasıl dolaşmıştır? Edebiyat geleneğimizin en eski türlerinden olan şiir ve hikâyede biçim, içerik ve işlev bakımından modernleşmeyle birlikte ne gibi değişiklikler söz konusudur? Osmanlı aydınlanma veya modernleşmesinde, edebiyat nasıl bir işlev üstlenmiştir? 19. yüzyıl edebiyatçılarının gelenek ile modern arasında kalarak düştükleri ikilemin (düalizmin) sebepleri nelerdir? Devrin edebiyatçıları, ne ölçüde geleneğe bağlı kalmış veya yeniden yana tavır almıştır? Gelenekten moderne değişim, Türk edebiyatına neler kaybettirmiştir veya kazandırmıştır?

Fiyat:28,00
İndirim: %10
Satış: 25,20

Yayınevinin Diğer kitapları

%10
Edebiyat Şehir Hafıza

Ebru Burcu Yılmaz

Kesit Yayınları
Fiyatı:30tl İnd:%10

Satış Fiyatı:27tl

%10
Türkiye“de Edebiyat Toplulukları

Öztürk Emiroğlu

Kesit Yayınları
Fiyatı:25tl İnd:%10

Satış Fiyatı:22.5tl

%10
Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatında Hisar Topluluğ

Öztürk Emiroğlu

Kesit Yayınları
Fiyatı:30tl İnd:%10

Satış Fiyatı:27tl

%10
Namus

Hayati Tek

Kesit Yayınları
Fiyatı:28tl İnd:%10

Satış Fiyatı:25.2tl

%10
Kutadgu Bilig

Hayati Develi

Kesit Yayınları
Fiyatı:20tl İnd:%10

Satış Fiyatı:18tl

%10
Dede Korkut Hikayeleri

Hayati Develi

Kesit Yayınları
Fiyatı:20tl İnd:%10

Satış Fiyatı:18tl

%10
Cefer Cabbarlı Öyküleri

Seda Arıkan

Kesit Yayınları
Fiyatı:23tl İnd:%10

Satış Fiyatı:20.7tl

%10
Yıldız Ramazanoğlu Hikayeciliği

Alpay Doğan Yıldız

Kesit Yayınları
Fiyatı:21.6tl İnd:%10

Satış Fiyatı:19.44tl

%10
Türk Romanında Erkeklik ve Milliyetçilik (1908-192

Murat Gür

Kesit Yayınları
Fiyatı:35tl İnd:%10

Satış Fiyatı:31.5tl

%10
Mecmu“ü“t-Tevarih

Mehmet Çeribaş

Kesit Yayınları
Fiyatı:37.32tl İnd:%10

Satış Fiyatı:33.59tl

%10
"Kurmaca Bedenler" Türk romanında Bir Söylem Biçim

Beyhan Kanter

Kesit Yayınları
Fiyatı:35tl İnd:%10

Satış Fiyatı:31.5tl

%10
Türkçede Olumsuzluk

M. Selcen Çürük

Kesit Yayınları
Fiyatı:125tl İnd:%10

Satış Fiyatı:112.5tl

%10
Türk Dilinin Çağdaş Sorunları ve Çözüm Önerileri

Kollektif

Kesit Yayınları
Fiyatı:30tl İnd:%10

Satış Fiyatı:27tl

%10
Sıhhat - Abad

Özgür Kıyçak

Kesit Yayınları
Fiyatı:50tl İnd:%10

Satış Fiyatı:45tl

%10
Köstendilli Süleyman Şeyhi Efendi Divanı“nın Tenki

Mustafa Kundakcı

Kesit Yayınları
Fiyatı:55tl İnd:%10

Satış Fiyatı:49.5tl

%10
Doğaüstü Varlıklar ve Anlatılar Üzerine İncelemele

Altuğ Ortakcı

Kesit Yayınları
Fiyatı:40tl İnd:%10

Satış Fiyatı:36tl

%10
Kıbrıslı Hilmi

Beyhan Kesik

Kesit Yayınları
Fiyatı:28tl İnd:%10

Satış Fiyatı:25.2tl

%10
Son/Suz Bahar

Oğuzhan Karaburgu

Kesit Yayınları
Fiyatı:15tl İnd:%10

Satış Fiyatı:13.5tl

%10
Sessizliğin Gölgesinde - Hasan Ali Topbaş Kitabı

Hülya Argunşah

Kesit Yayınları
Fiyatı:40tl İnd:%10

Satış Fiyatı:36tl

%10
Sezai Karakoç’ta Varlığa Bakış

Mehmet Özger

Kesit Yayınları
Fiyatı:20tl İnd:%10

Satış Fiyatı:18tl

%10
Çağatay (Doğu) Türkçesiyle Yazılmış Bir Dua ve Giz

Bilge Özkan Nalbant

Kesit Yayınları
Fiyatı:40tl İnd:%10

Satış Fiyatı:36tl

%10
Ali Haydar Haksakal - Öykü ve Romanlarında Yapı ve

Mehmet Özger

Kesit Yayınları
Fiyatı:27tl İnd:%10

Satış Fiyatı:24.3tl

%10
Uygur Türklerinde Bir Bilge Prof. Dr . S. Mahmut K

Raile Abdulvahit Kaşgarlı

Kesit Yayınları
Fiyatı:55tl İnd:%10

Satış Fiyatı:49.5tl

%10
Tanzimat Dönemi Roman Okumaları

Ülkü Eliuz

Kesit Yayınları
Fiyatı:25tl İnd:%10

Satış Fiyatı:22.5tl

%10
Tanzimat Edebiyatı’nda Milli Kimlik İnşası

Selami Alan

Kesit Yayınları
Fiyatı:35tl İnd:%10

Satış Fiyatı:31.5tl

%10
Tanzimat Dönemi Roman Okumaları

Ülkü Eliuz

Kesit Yayınları
Fiyatı:25tl İnd:%10

Satış Fiyatı:22.5tl

%10
Osmanlı Tarihi Araştırmaları 1

Mehmet Yetişgin

Kesit Yayınları
Fiyatı:45tl İnd:%10

Satış Fiyatı:40.5tl

%10
Kreşin Tatar Türkçesi

Ercan Alkaya

Kesit Yayınları
Fiyatı:45tl İnd:%10

Satış Fiyatı:40.5tl

%10
Klasik Türk Edebiyatı Temel Bilgiler

Bayram Ali Kaya

Kesit Yayınları
Fiyatı:35tl İnd:%10

Satış Fiyatı:31.5tl

%10
Beyitler Arasında Açıklamalı Divan Şiiri Antolojis

Ozan Yılmaz

Kesit Yayınları
Fiyatı:40tl İnd:%10

Satış Fiyatı:36tl

%10
Nehcü’l-Feradis’te Soru

Faruk Öztürk

Kesit Yayınları
Fiyatı:35tl İnd:%10

Satış Fiyatı:31.5tl

%10
Altın Tasta Gül Kuruttum (Türkü Metni Çözümlemeler

Ümral Deveci

Kesit Yayınları
Fiyatı:28tl İnd:%10

Satış Fiyatı:25.2tl