Toplumsal Cinsiyet ve Hukuk Cilt 1
Toplumsal Cinsiyet ve Hukuk Cilt 1 [ Zeynep Özlem Üskül Engin ]

On İki Levha Yayınları

Biyolojik olarak çok fazla fark bulunmamasına rağmen kadın ve erkek cinsi arasında doğal ve doğrudan toplumsal bir eşitlik kurulamamıştır. Biyolojik olarak ortaya çıkan farklılıkların, toplumsal olarak da farklı anlamları mevcuttur çünkü toplum, kadın ve erkeğe farklı davranmakta, cinsel yönelimlere ve cinsiyet farklılığına çeşitli anlamlar yüklemektedir. Toplumun kadın ve erkeği nasıl gördüğü, cinsler arası ilişkilerin niteliği, cinslerin toplum içinde nasıl konumlandırıldığı, beklentileri, değer yargıları ve kadınla erkeğe biçtiği roller farklı olabilmektedir. Kimi zaman bu değer yargıları, hukuk alanına birebir yansımakta, kimi zaman da hukuk, olumsuzlukları düzeltme konusunda öncü olmaktadır. Bu çalışmada, toplumsal cinsiyet kavramının, farklı hukuk dallarındaki izdüşümü ele alınmıştır. Bir seri halinde devam edecek olan bu çalışmada, toplumsal cinsiyet kavramının diğer hukuk dalları ile örtüştüğü konulara da ilerleyen ciltlerde yer verilecektir.

Fiyat:50,00
İndirim: %10
Satış: 45,00

Yayınevinin Diğer kitapları

%10
Yürütmenin Durdurulması Kurumunda Uygulanmakla Etk

Fuat Evsen

On İki Levha Yayınla
Fiyatı:33tl İnd:%10

Satış Fiyatı:29.7tl

%10
Sermaye Piyasası Uyuşmazlıklarında Alternatif Çözü

Onur Kalkan

On İki Levha Yayınla
Fiyatı:50tl İnd:%10

Satış Fiyatı:45tl

%10
İdari Faaliyetlerin Görülüşüne Katılan Özel Hukuk

Meral Yıldırım

On İki Levha Yayınla
Fiyatı:30tl İnd:%10

Satış Fiyatı:27tl

%10
Deniz Ticareti Hukuku Cilt 4 - Deniz İcra Hukuku

Kerim Atamer

On İki Levha Yayınla
Fiyatı:75tl İnd:%10

Satış Fiyatı:67.5tl

%10
VEHUP 5. Ulusal Kongresi - Kurumlar Vergisinin Gün

Funda Başaran Yavaşlar

On İki Levha Yayınla
Fiyatı:40tl İnd:%10

Satış Fiyatı:36tl

%10
Karşılaştırmalı Hukuk“ta ve Türk Hukuku“nda Joint

Salih Baz

On İki Levha Yayınla
Fiyatı:30tl İnd:%10

Satış Fiyatı:27tl

%10
Bireysel İş Hukukunda Zorunlu ve Zorlayıcı Nedenle

Hasan Kayırgan

On İki Levha Yayınla
Fiyatı:35tl İnd:%10

Satış Fiyatı:31.5tl

%10
İdari Yargıda Dilekçeler Üzerine İlk İnceleme

H. Eyüp Özdemir

On İki Levha Yayınla
Fiyatı:13tl İnd:%10

Satış Fiyatı:11.7tl

%10
Çek Hukuku

Abuzer Kendigelen

On İki Levha Yayınla
Fiyatı:140tl İnd:%10

Satış Fiyatı:126tl

%10
Rekabet Hukukunda Dikey Anlaşmaların Son 10 Yılı

Kerem Cem Sanlı

On İki Levha Yayınla
Fiyatı:75tl İnd:%10

Satış Fiyatı:67.5tl

%10
Anonim Ortaklık Genel Kurul Kararının Yürütmesinin

Doğukan Algan

On İki Levha Yayınla
Fiyatı:30tl İnd:%10

Satış Fiyatı:27tl

%10
Navlun Sözleşmesi Bakımından Taşıyanın Zıya Hasar

Sercan Örsel

On İki Levha Yayınla
Fiyatı:25tl İnd:%10

Satış Fiyatı:22.5tl

%10
İcra Hukukunda Rehin Açığı Belgesi

Nurdan Korkmaz

On İki Levha Yayınla
Fiyatı:37tl İnd:%10

Satış Fiyatı:33.3tl

%10
İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurulu

Betül Aktaş

On İki Levha Yayınla
Fiyatı:90tl İnd:%10

Satış Fiyatı:81tl

%10
Türk Anayasalarında Yakalama Gözaltı ve Tutuklama

Gözde İbicioğlu

On İki Levha Yayınla
Fiyatı:32tl İnd:%10

Satış Fiyatı:28.8tl

%10
Sürdürülebilir Çevre Hedefinde Enerjinin Vergilend

Çağıl Süt Göker

On İki Levha Yayınla
Fiyatı:26tl İnd:%10

Satış Fiyatı:23.4tl

%10
Borcun İfa Edilmediği Defi (Ödemezlik Defi)

Cüneyt Pekmez

On İki Levha Yayınla
Fiyatı:100tl İnd:%10

Satış Fiyatı:90tl

%10
Yargıtay Kararları Işığında Medeni Yargılama Hukuk

Seda Özmumcu

On İki Levha Yayınla
Fiyatı:65tl İnd:%10

Satış Fiyatı:58.5tl

%10
Türkiye“de ve Seçilmiş Ülkelerde Vergi İnceleme Sü

Orçun Avcı

On İki Levha Yayınla
Fiyatı:60tl İnd:%10

Satış Fiyatı:54tl

%10
Bir Doğa ve İnsan Hakkı Olarak Su Hakkı

Ayşenur Ocak

On İki Levha Yayınla
Fiyatı:30tl İnd:%10

Satış Fiyatı:27tl

%10
Krediye Bağlı Hayat Sigortası Sözleşmesi

Melda Taşkın

On İki Levha Yayınla
Fiyatı:100tl İnd:%10

Satış Fiyatı:90tl

%10
Petrol Piyasası Hukuku (Ciltli)

Mehmet Suat Kayıkçı

On İki Levha Yayınla
Fiyatı:60tl İnd:%10

Satış Fiyatı:54tl

%10
Gemi ve Hava Aracı İpoteği ve Motorlu Taşıt Rehni

Tuba Akçura Karaman

On İki Levha Yayınla
Fiyatı:95tl İnd:%10

Satış Fiyatı:85.5tl

%10
İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi“nin Geri Göndermem

Macit Akman

On İki Levha Yayınla
Fiyatı:30tl İnd:%10

Satış Fiyatı:27tl

%10
Ekonomik Bir Suç Olarak Sermaye Piyasası Kanununda

Arzu Balan

On İki Levha Yayınla
Fiyatı:42tl İnd:%10

Satış Fiyatı:37.8tl

%10
Avrupa Birliği İlkeleri Işığında Türk İş Hukukunda

İpek Kocagil Ersoy

On İki Levha Yayınla
Fiyatı:75tl İnd:%10

Satış Fiyatı:67.5tl

%10
Alışveriş Merkezi Kira Sözleşmelerinde Ortak Gider

Gülenay Çapkınoğlu

On İki Levha Yayınla
Fiyatı:22tl İnd:%10

Satış Fiyatı:19.8tl

%10
Katma Değer Vergisinde Reverse Charge - Tersine Ve

Tuğçe Akdemir

On İki Levha Yayınla
Fiyatı:38tl İnd:%10

Satış Fiyatı:34.2tl

%10
Hukuki ve Mali Yönleriyle Konkordato

Özgür Çatıkkaş

On İki Levha Yayınla
Fiyatı:36tl İnd:%10

Satış Fiyatı:32.4tl

%10
Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatı Uluslararası

Zeynephan Gemicioğlu

On İki Levha Yayınla
Fiyatı:75tl İnd:%10

Satış Fiyatı:67.5tl

%10
Anayasa Yargısının Demokratik Kökenleri ve Siyasi

Ferhat Küçük

On İki Levha Yayınla
Fiyatı:30tl İnd:%10

Satış Fiyatı:27tl

%10
Anonim Ortaklıklarda Şirket Menfaati Kavramı

Muhammed Sulu

On İki Levha Yayınla
Fiyatı:65tl İnd:%10

Satış Fiyatı:58.5tl