Verimlilik ve Büyüme

Verimlilik ve Büyüme [ Nısfet Uzay ]

Nobel Akademik Yayıncılık

Verimlilik, kavramı Sanayi Devriminden sonra her ülkede üzerinde önemle durulan başlıca konu hâline gelmiştir. Gelişmişlik düzeyi ne olursa olsun tüm ülkelerde ekonomik gelişmenin temel kaynağını verimlilik oluşturmaktadır. Verimlilik artışlarının düşük olduğu durumlarda, gelişmenin yavaşladığı, durgunluk ve gerilemenin görüldüğü söylenebilir. Dolayısıyla verimlilik artışının bir ülkenin büyümesi ve kalkınması açısından anahtar role sahip olduğu söylenebilir. Özetle bir toplumun yaşam kalitesinin yükseltilebilmesi, verimliliği artırabilme becerisine bağlıdır. Ancak yüksek verimlilik kendi başına bir amaç değil, sosyal gelişmeyi ve toplum refahının ekonomik temellerini güçlendiren bir araçtır. Verimliliğin nasıl artırılabileceği, verimliliği etkileyen faktörlerin ortaya konması ve verimliliğin üzerinde önemli etkiler yarattığı makro değişkenlerin belirlenmesi ve esas itibariyle verimlilik ve ekonomik büyüme ilişkisinin ortaya konması kitabın ana amacıdır. Verimliliğin ölçülmesi, sektörel düzeyde verimlilik göstergeleri, verimliliğin teşvik edilmesi, Türkiye’de verimlilik artışları ve Avrupa Birliği ülkeleri ile karşılaştırılması da kitabın diğer amaçları arasındadır. Her yönüyle verimlilik konusuna açıklık getirmeyi hedefleyen çalışmanın lisans ve lisansüstü öğrencileri ile araştırmacı ve politika yapıcılar için yol gösterici bir kaynak olması temennilerimizle

Fiyat:18,00
İndirim: %8
Satış: 16,56


Tahmini teslim süresi 3 iş günüdür.

Yayınevinin Diğer kitapları

%8
Yapay Sinir Ağları

Erol Eğrioğlu

Nobel Akademik Yayın
Fiyatı:26tl İnd:%8

Satış Fiyatı:23.92tl

%8
Nöropazarlamada Kuşak Analizi

Kılıç Sabiha

Nobel Akademik Yayın
Fiyatı:20tl İnd:%8

Satış Fiyatı:18.4tl

%8
Dil Kullanıcısı Bağlamında Kuramdan Uygulamaya Tür

Ahmet Akkaya

Nobel Akademik Yayın
Fiyatı:42tl İnd:%8

Satış Fiyatı:38.64tl

%8
Uluslararası Lojistik

Mehmet Ragıp Görgün

Nobel Akademik Yayın
Fiyatı:32tl İnd:%8

Satış Fiyatı:29.44tl

%8
Araştırma Teknikleri

Aliye Atay

Nobel Akademik Yayın
Fiyatı:30tl İnd:%8

Satış Fiyatı:27.6tl

%8
Çocuk ve Kitap

Cansev Karakuş

Nobel Akademik Yayın
Fiyatı:18tl İnd:%8

Satış Fiyatı:16.56tl

%8
Bitki Patojenlerinde Fungisitlere Duyarlılık Azalı

Nafiz Delen

Nobel Akademik Yayın
Fiyatı:18tl İnd:%8

Satış Fiyatı:16.56tl

%8
Teknik Resim ve Uygulamaları

Hasan Kemal Sürmen

Nobel Akademik Yayın
Fiyatı:28tl İnd:%8

Satış Fiyatı:25.76tl

%8
Mesleki Yazışmalar

Emel Selimoğlu

Nobel Akademik Yayın
Fiyatı:18tl İnd:%8

Satış Fiyatı:16.56tl

%8
Fen Öğretimi

Bilge Gök

Nobel Akademik Yayın
Fiyatı:34tl İnd:%8

Satış Fiyatı:31.28tl

%8
Derin Java 9

Timur Karaçay

Nobel Akademik Yayın
Fiyatı:36tl İnd:%8

Satış Fiyatı:33.12tl

%8
Sürdürülebilir Tarımda İnsan ve Hayvanlarda Fosfor

Burhan Kacar

Nobel Akademik Yayın
Fiyatı:30tl İnd:%8

Satış Fiyatı:27.6tl

%8
Bizi Şekillendiren Kültür Sosyal ve Kültürel Antro

Ferzan Durul

Nobel Akademik Yayın
Fiyatı:38tl İnd:%8

Satış Fiyatı:34.96tl

%8
Uygulamalı Sosyal Psikoloji

Ahmet Demirden

Nobel Akademik Yayın
Fiyatı:58tl İnd:%8

Satış Fiyatı:53.36tl

%8
Lojistik 4.0

Selminaz Adıgüzel

Nobel Akademik Yayın
Fiyatı:20tl İnd:%8

Satış Fiyatı:18.4tl

%8
Herkes İçin Harita İmar Tapu-Kadastro İşleri

Yunus Konbul

Nobel Akademik Yayın
Fiyatı:12tl İnd:%8

Satış Fiyatı:11.04tl

%8
Yükseköğretimde Bilgi Yönetimi

F. Şehkar Fayda Kınık

Nobel Akademik Yayın
Fiyatı:25tl İnd:%8

Satış Fiyatı:23tl

%8
Uluslararası Havacılığın Temelleri

Suzanne K. Kearns

Nobel Akademik Yayın
Fiyatı:40tl İnd:%8

Satış Fiyatı:36.8tl

%8
Türkiye“de İktisat Sosyolojisi

İsmail Kitapcı

Nobel Akademik Yayın
Fiyatı:18tl İnd:%8

Satış Fiyatı:16.56tl

%8
Türkçenin Sözcük Öğretimi

Akif Yavuz Özdemirel

Nobel Akademik Yayın
Fiyatı:48tl İnd:%8

Satış Fiyatı:44.16tl

%8
Sözsüz İletişim - Bilim ve Uygulamaları

David Matsumoto

Nobel Akademik Yayın
Fiyatı:30tl İnd:%8

Satış Fiyatı:27.6tl

%8
İş Yerinde Mizah

Zeynep Oktuğ

Nobel Akademik Yayın
Fiyatı:16tl İnd:%8

Satış Fiyatı:14.72tl

%8
Gıda Mühendisliğine Giriş

Aslı Aksoy

Nobel Akademik Yayın
Fiyatı:40tl İnd:%8

Satış Fiyatı:36.8tl

%8
Eğitimde Eylem Araştırmaları

Ahmet Durmaz

Nobel Akademik Yayın
Fiyatı:48tl İnd:%8

Satış Fiyatı:44.16tl

%8
Bir Zamanlar Geometri

Ayşe Kökcü

Nobel Akademik Yayın
Fiyatı:20tl İnd:%8

Satış Fiyatı:18.4tl

%8
Farklı Dinler ve Hemşirelik Yaklaşımları

Gözde Özsezer Kaymak

Nobel Akademik Yayın
Fiyatı:24tl İnd:%8

Satış Fiyatı:22.08tl

%8
Edebiyat Bilgi ve Kuramları

Ahmet Mermer

Nobel Akademik Yayın
Fiyatı:22tl İnd:%8

Satış Fiyatı:20.24tl

%8
Yökdil Sosyal Bilimler

İ. Hakkı Mirici

Nobel Akademik Yayın
Fiyatı:35tl İnd:%8

Satış Fiyatı:32.2tl

%8
YÖKDİL Sağlık Bilimleri

İ. Hakkı Mirici

Nobel Akademik Yayın
Fiyatı:35tl İnd:%8

Satış Fiyatı:32.2tl

%8
Turist Rehberliğinde Uzmanlaşma

Alper Kurnaz

Nobel Akademik Yayın
Fiyatı:48tl İnd:%8

Satış Fiyatı:44.16tl

%8
Medikal Turizm ve Stratejik Analiz

Ekrem Sevim

Nobel Akademik Yayın
Fiyatı:20tl İnd:%8

Satış Fiyatı:18.4tl

%8
Beslenme İlkeleri

Abdurrahman Aktümsek

Nobel Akademik Yayın
Fiyatı:32tl İnd:%8

Satış Fiyatı:29.44tl