Kamulaştırma Kamulaştırmasız El Atma ve İmar Mevzuatından Doğan Bedel Davaları


Kamulaştırma Kamulaştırmasız El Atma ve İmar Mevzuatından Doğan Bedel Davaları [ Naci Başsorgun ]

Adalet Yayınevi

Kamunun ihtiyaçlarının çeşitliliği ve değişkenliği kamulaştırma hukukunun her zaman canlı kalması sonucunu doğurmuş, kamusal alanda meydana gelen ihtiyaçlar ve gelişmeler doğrultusunda kamulaştırma mevzuatında zaman zaman değişiklikler yapılması kaçınılmaz olmuştur. Nitekim son olarak 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununda 28 Nisan 2018 tarihinde yürürlüğe giren 7139 sayılı Kanun ile önemli değişiklikler yapılmış, örneğin arazi niteliğindeki taşınmazlara değer biçmede uygulanan objektif değer artış oranı, kamulaştırma bedelinin ödenmesi ve iadesi usulü gibi hususlarda yeni düzenlemeler getirilmiştir. Bununla birlikte; 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununda olağan kanun yolları temyiz ve karar düzeltme iken 07.10.2004 tarih ve 25606 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 5236 sayılı Kanunla olağan kanun yollarının istinaf ve temyiz olarak düzenlenmesi ile iki dereceli yargılama usulüne geçilmesi ve Bölge Adliye Mahkemelerinin de 20.07.2016 tarihinde fiilen faaliyete başlamış olması nedeniyle kamulaştırma davalarında yargılama usulü ve kanun yolları yönünden uygulayıcıların yeni sorunlarla karşılaşması sonucunu doğurmuştur. Bu durum, güncel mevzuat değişiklikleri ile Yargıtay ve Bölge Adliye Mahkemeleri uygulamasını içeren sistematik, çözüme daha kolay ulaşmayı sağlayan bir kaynak kitap ihtiyacını gündeme getirmiştir. Kitapta; kamulaştırmasız el atmayı da içerecek şekilde Kamulaştırma Kanununun tüm maddeleri ile imar ve gecekondu mevzuatının kamulaştırmaya ilişkin maddeleri ayrıntılı olarak irdelenmiş, her konuya ilişkin Anayasa Mahkemesi kararları ile en güncel Danıştay, Yargıtay ve Bölge Adliye Mahkemesi kararlarına ilgili bölümlerin hemen altında yer verilmiştir. Ayrıca kamulaştırma davalarında yargılama usulü ile istinaf kanun yolu ve temyiz yoluna başvuru halinde izlenecek yöntemler örnek kararlar da eklenerek açıklanmıştır.

Fiyat:270,00
İndirim: %5
Satış: 256,50

Tahmini teslim süresi 3 iş günüdür.

Yayınevinin Diğer kitapları

%5
Roma 1 Tüzüğü ile Karşılaştırmalı Olarak Yabancı U

Kudsiye Nazlı Kafa Karakaya

Adalet Yayınevi
Fiyatı:40tl İnd:%5

Satış Fiyatı:38tl

%5
Polis Disiplin Hukuku

Enver Kaşlı

Adalet Yayınevi
Fiyatı:65tl İnd:%5

Satış Fiyatı:61.75tl

%5
İdarenin Re“sen İcra Yetkisi

Melike Özge Çebi Buğdaycı

Adalet Yayınevi
Fiyatı:85tl İnd:%5

Satış Fiyatı:80.75tl

%5
Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin Milletlerarası

İlyas Arslan

Adalet Yayınevi
Fiyatı:127.5tl İnd:%5

Satış Fiyatı:121.13tl

%5
Terör Örgütünün Propagandası Suçu

Uğur Özbek

Adalet Yayınevi
Fiyatı:12tl İnd:%5

Satış Fiyatı:11.4tl

%5
3. Uluslararası Tıp Hukuku Kongresi Bildirileri Ki

Hakan Hakeri

Adalet Yayınevi
Fiyatı:188tl İnd:%5

Satış Fiyatı:178.6tl

%5
İcra ve İflas Hukukunda Konkordato ve Konkordato K

Yunus Şengöz

Adalet Yayınevi
Fiyatı:110tl İnd:%5

Satış Fiyatı:104.5tl

%5
Anayasa Yargısında Ön-Denetim

Yavuz Selim Değerli

Adalet Yayınevi
Fiyatı:105tl İnd:%5

Satış Fiyatı:99.75tl

%5
Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Temel Bil

Hacı Can

Adalet Yayınevi
Fiyatı:48tl İnd:%5

Satış Fiyatı:45.6tl

%5
Yeni Kurumsal Politik İktisat: Ampirik Bir İncelem

Emin Ahmet Kaplan

Adalet Yayınevi
Fiyatı:82tl İnd:%5

Satış Fiyatı:77.9tl

%5
İslam ve Osmanlı Hukukunda Hidane

Samed Atasoy

Adalet Yayınevi
Fiyatı:48tl İnd:%5

Satış Fiyatı:45.6tl

%5
İnsan Onuru ve İnsana Saygı Sempozyumu

Sezgin Seymen Çebi

Adalet Yayınevi
Fiyatı:40tl İnd:%5

Satış Fiyatı:38tl

%5
Türk Borçlar Hukuku Özel Hükümler Özet Ders Kitabı

Murat Aydoğdu

Adalet Yayınevi
Fiyatı:69tl İnd:%5

Satış Fiyatı:65.55tl

%5
Türk Ceza Hukukunda Müsadere Kurumu

Hüseyin Acar

Adalet Yayınevi
Fiyatı:88tl İnd:%5

Satış Fiyatı:83.6tl

%5
Önleme Araması

Zeliha Alpsoy

Adalet Yayınevi
Fiyatı:58tl İnd:%5

Satış Fiyatı:55.1tl

%5
40 Soru ve Yanıtta Tebligat ve Usulsüz Tebligatlar

Ahmet Kezer

Adalet Yayınevi
Fiyatı:78tl İnd:%5

Satış Fiyatı:74.1tl

%5
30 Soru ve Yanıtta Seri Muhakeme Usulü ile Basit Y

Ahmet Kezer

Adalet Yayınevi
Fiyatı:24tl İnd:%5

Satış Fiyatı:22.8tl

%5
Mobbing Davaları

Abdülvahap Dabakoğlu

Adalet Yayınevi
Fiyatı:58tl İnd:%5

Satış Fiyatı:55.1tl

%5
Demokrasi Teorisi Açısından Başkanlık / Cumhurbaşk

Cengiz Gül

Adalet Yayınevi
Fiyatı:98tl İnd:%5

Satış Fiyatı:93.1tl

%5
Anonim Şirketlerde Genel Kurul

Hasan Karslıoğlu

Adalet Yayınevi
Fiyatı:110tl İnd:%5

Satış Fiyatı:104.5tl

%5
Türk Borçlar Hukukunda Reklam Yapım Sözleşmesi

Abdurrahim Altun

Adalet Yayınevi
Fiyatı:48tl İnd:%5

Satış Fiyatı:45.6tl

%5
Medeni Usul Hukukunda Keşif

Zeynep Albayrak Açı

Adalet Yayınevi
Fiyatı:58tl İnd:%5

Satış Fiyatı:55.1tl

%5
Kadının Yaşam Hakkının Korunmasında İdari Kolluğun

Murat Buğra Tahtalı

Adalet Yayınevi
Fiyatı:55tl İnd:%5

Satış Fiyatı:52.25tl

%5
İdari Hukuku Açısından Anayasa Mahkemesi İptal Kar

İdari Hukuku Açısından Anayasa Mahkemesi İptal Ka

Adalet Yayınevi
Fiyatı:55tl İnd:%5

Satış Fiyatı:52.25tl

%5
Anayasa Mahkemesi“ne Bireysel Başvuru Yolunda İhla

Ramazan Gümüşay

Adalet Yayınevi
Fiyatı:68tl İnd:%5

Satış Fiyatı:64.6tl

%5
Açıklamalı İçtihatlı Sahte Fatura Düzenleme ve Kul

Mehmet Taştan

Adalet Yayınevi
Fiyatı:98tl İnd:%5

Satış Fiyatı:93.1tl

%5
Boşanmanın Mali Sonuçları ve Yoksulluk Nafakası

Esra Fırtına

Adalet Yayınevi
Fiyatı:40tl İnd:%5

Satış Fiyatı:38tl

%5
Kurumlar Vergisi El Kitabı

Özkan Aykar

Adalet Yayınevi
Fiyatı:85tl İnd:%5

Satış Fiyatı:80.75tl

%5
Sosyal Medyada ve İnternette Hukuki Sorumluluk

Ali Fuat Özbakır

Adalet Yayınevi
Fiyatı:78tl İnd:%5

Satış Fiyatı:74.1tl

%5
Türkiye“de Uygulanan Hükümet Sistemleri ve 2017 An

Feyza Merve Seyhan

Adalet Yayınevi
Fiyatı:78tl İnd:%5

Satış Fiyatı:74.1tl

%5
Tapu Sicilinde Geçici Tescil Şerhi

Akın Ünal

Adalet Yayınevi
Fiyatı:45tl İnd:%5

Satış Fiyatı:42.75tl

%5
Sigorta Primi Destekleri ve Uygulaması

Zeki Kaynak

Adalet Yayınevi
Fiyatı:40tl İnd:%5

Satış Fiyatı:38tl