Kamulaştırma Kamulaştırmasız El Atma ve İmar Mevzuatından Doğan Bedel Davaları
Kamulaştırma Kamulaştırmasız El Atma ve İmar Mevzuatından Doğan Bedel Davaları [ Naci Başsorgun ]

Adalet Yayınevi

Kamunun ihtiyaçlarının çeşitliliği ve değişkenliği kamulaştırma hukukunun her zaman canlı kalması sonucunu doğurmuş, kamusal alanda meydana gelen ihtiyaçlar ve gelişmeler doğrultusunda kamulaştırma mevzuatında zaman zaman değişiklikler yapılması kaçınılmaz olmuştur. Nitekim son olarak 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununda 28 Nisan 2018 tarihinde yürürlüğe giren 7139 sayılı Kanun ile önemli değişiklikler yapılmış, örneğin arazi niteliğindeki taşınmazlara değer biçmede uygulanan objektif değer artış oranı, kamulaştırma bedelinin ödenmesi ve iadesi usulü gibi hususlarda yeni düzenlemeler getirilmiştir. Bununla birlikte; 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununda olağan kanun yolları temyiz ve karar düzeltme iken 07.10.2004 tarih ve 25606 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 5236 sayılı Kanunla olağan kanun yollarının istinaf ve temyiz olarak düzenlenmesi ile iki dereceli yargılama usulüne geçilmesi ve Bölge Adliye Mahkemelerinin de 20.07.2016 tarihinde fiilen faaliyete başlamış olması nedeniyle kamulaştırma davalarında yargılama usulü ve kanun yolları yönünden uygulayıcıların yeni sorunlarla karşılaşması sonucunu doğurmuştur. Bu durum, güncel mevzuat değişiklikleri ile Yargıtay ve Bölge Adliye Mahkemeleri uygulamasını içeren sistematik, çözüme daha kolay ulaşmayı sağlayan bir kaynak kitap ihtiyacını gündeme getirmiştir. Kitapta; kamulaştırmasız el atmayı da içerecek şekilde Kamulaştırma Kanununun tüm maddeleri ile imar ve gecekondu mevzuatının kamulaştırmaya ilişkin maddeleri ayrıntılı olarak irdelenmiş, her konuya ilişkin Anayasa Mahkemesi kararları ile en güncel Danıştay, Yargıtay ve Bölge Adliye Mahkemesi kararlarına ilgili bölümlerin hemen altında yer verilmiştir. Ayrıca kamulaştırma davalarında yargılama usulü ile istinaf kanun yolu ve temyiz yoluna başvuru halinde izlenecek yöntemler örnek kararlar da eklenerek açıklanmıştır.

Fiyat:270,00
İndirim: %14
Satış: 232,20


Tahmini teslim süres 3 günüdür.

Yayınevinin Diğer kitapları

%14
Türk Ceza Kanunu“nda Çocuk Düşürtme Suçu

Muhammet Hamza Muş

Adalet Yayınevi
Fiyatı:40tl İnd:%14

Satış Fiyatı:34.4tl

%14
Hukukçu Olmayanlar İçin Çevre Hukuku Bilgisi

Ahmet M. Güneş

Adalet Yayınevi
Fiyatı:36tl İnd:%14

Satış Fiyatı:30.96tl

%14
6831 Sayılı Orman Kanunu ve Yönetmelikleri İlgili

İlyas Çügen

Adalet Yayınevi
Fiyatı:140tl İnd:%14

Satış Fiyatı:120.4tl

%14
3402 Sayılı Kadastro Kanunu ve İlgili Diğer Gayrim

İlyas Çügen

Adalet Yayınevi
Fiyatı:190tl İnd:%14

Satış Fiyatı:163.4tl

%14
Hakimin Hukuki Sorumluluğu

Meryem Taş

Adalet Yayınevi
Fiyatı:35tl İnd:%14

Satış Fiyatı:30.1tl

%14
Bağlı Tüketici Kredi Sözleşmesi ve Kredi Verenin S

Hüseyin Kılınç

Adalet Yayınevi
Fiyatı:53tl İnd:%14

Satış Fiyatı:45.58tl

%14
Yargıtay Kararları Işığında Taksirle Öldürme ve Ya

Cihan Şahin

Adalet Yayınevi
Fiyatı:190tl İnd:%14

Satış Fiyatı:163.4tl

%14
Tarımda Biyoteknoloji Uygulamaları ve Patent Hakla

Tamer Soysal

Adalet Yayınevi
Fiyatı:145tl İnd:%14

Satış Fiyatı:124.7tl

%14
Sendikal Tazminat

Doğukan Küçük

Adalet Yayınevi
Fiyatı:60tl İnd:%14

Satış Fiyatı:51.6tl

%14
Nükleer Enerji ve Doğalgaz Politikaları

Kurtuluş Tayanç Çalışır

Adalet Yayınevi
Fiyatı:17tl İnd:%14

Satış Fiyatı:14.62tl

%14
Milletlerarası Usul Hukuku

Hacı Can

Adalet Yayınevi
Fiyatı:42tl İnd:%14

Satış Fiyatı:36.12tl

%14
Marka Taklitçiliği Suçu

Ekrem Çetintürk

Adalet Yayınevi
Fiyatı:230tl İnd:%14

Satış Fiyatı:197.8tl

%14
Kamu Hizmeti Kavramının Ekonomik Nedenlerle Geçird

Yusuf Sertaç Serter

Adalet Yayınevi
Fiyatı:30tl İnd:%14

Satış Fiyatı:25.8tl

%14
Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları ve Hak Sahipliği

Salih Polater

Adalet Yayınevi
Fiyatı:48tl İnd:%14

Satış Fiyatı:41.28tl

%14
Demokrasi ve Türk Tipi Başkanlık Sistemi

Kurtuluş Tayanç Çalışır

Adalet Yayınevi
Fiyatı:18tl İnd:%14

Satış Fiyatı:15.48tl

%14
Basın Özgürlüğü ve Milli Güvenlik Kapsamında Sınır

Ebru Yavuz Yayla

Adalet Yayınevi
Fiyatı:58tl İnd:%14

Satış Fiyatı:49.88tl

%14
Anayasa Hukuku Çalışma ve Pratik Kitabı

Ferhat Uslu

Adalet Yayınevi
Fiyatı:73tl İnd:%14

Satış Fiyatı:62.78tl

%14
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine Göre Anayasa Hu

Ferhat Uslu

Adalet Yayınevi
Fiyatı:78tl İnd:%14

Satış Fiyatı:67.08tl

%14
Arabuluculuk Sözleşmesi

Mustafa Ertürk

Adalet Yayınevi
Fiyatı:55tl İnd:%14

Satış Fiyatı:47.3tl

%14
Sendikal Kuruluşların İşleyişi ve Denetim

Ali Ekin

Adalet Yayınevi
Fiyatı:82tl İnd:%14

Satış Fiyatı:70.52tl

%14
Osmanlı Hukukunda Dilekçe Hakkı

Mehmet Aykanat

Adalet Yayınevi
Fiyatı:65tl İnd:%14

Satış Fiyatı:55.9tl

%14
Osmanlı Güvenlik Hukukunda Temel Kurumlar

Mehmet Aykanat

Adalet Yayınevi
Fiyatı:82tl İnd:%14

Satış Fiyatı:70.52tl

%14
Mülkiyet Analizini Gerektiren (MAR) Gayrimenkul Va

Osman Demir

Adalet Yayınevi
Fiyatı:70tl İnd:%14

Satış Fiyatı:60.2tl

%14
Kamu Hizmetinin Görülmesine İlişkin Sözleşmelerde

Bayram Keskin

Adalet Yayınevi
Fiyatı:39tl İnd:%14

Satış Fiyatı:33.54tl

%14
İslam Hukuku“nda Akdi Mesuliyet ve Tazminat

Ahmet Akman

Adalet Yayınevi
Fiyatı:72tl İnd:%14

Satış Fiyatı:61.92tl

%14
İdari Yargıda Hakkaniyete Uygun Yargılanma İlkesi

Eren Cenan

Adalet Yayınevi
Fiyatı:48tl İnd:%14

Satış Fiyatı:41.28tl

%14
Hukuksal Yönleriyle İnsan Geni Üzerindeki İnceleme

Remzi Demir

Adalet Yayınevi
Fiyatı:85tl İnd:%14

Satış Fiyatı:73.1tl

%14
Hakimlik ve Savcılık Mesleğinin Temel Esasları

Hüsnü Aldemir

Adalet Yayınevi
Fiyatı:148tl İnd:%14

Satış Fiyatı:127.28tl

%14
Hakim ve Savcıların Görevi Kötüye Kullanma Suçları

Yaşar Kılınç

Adalet Yayınevi
Fiyatı:42tl İnd:%14

Satış Fiyatı:36.12tl

%14
Haciz ve Hacze İştirak

Timuçin Muşul

Adalet Yayınevi
Fiyatı:140tl İnd:%14

Satış Fiyatı:120.4tl

%14
Belediye Şirketlerinde Giderler, İstisnalar ve Say

Salih Kan

Adalet Yayınevi
Fiyatı:52tl İnd:%14

Satış Fiyatı:44.72tl

%14
Aile Hukukundaki Hak İhlallerinin Tespiti ve Çözüm

Akın Ünal

Adalet Yayınevi
Fiyatı:30tl İnd:%14

Satış Fiyatı:25.8tl