İşyerinde Şiddete Karşı Çalışanların Bireysel Çatışma Yönetimi Yaklaşımları
İşyerinde Şiddete Karşı Çalışanların Bireysel Çatışma Yönetimi Yaklaşımları [ Fehmi Volkan Akyön ]

Gece Akademi

Şiddet, insanların bedensel, ahlaki ve manevi bütünlüğüne, mallarına, simgesel ve kültürel değerlerine zarar verecek şekilde gerçekleşen davranışları ifade etmektedir.Çatışma ise savaş , mücadele, kavga, dövüş, uyuşmazlık, anlaşmazlık, fikir ayrılığı gibi yoğun ve uzun bir mücadele süresini içeren anlamlar taşımaktadır. Bir örgütte çatışma ise, bireyler ve grupların birlikte çalışma sorunlarından kaynaklanan ve normal faaliyetlerin durmasına veya karışmasına neden olan olaylar olarak tanımlanmaktadır. İş yerinde, bir veya birden fazla çalışana bilinçli bir şekilde psikolojik ve fiziksel zarar veren davranışlara iş yerinde şiddet adı verilmektedir. Bu davranışlar: sözel, fiziksel ve psikolojik saldırı, tehdit, korkutma, yaralama, zarar görme ile sonuçlanabilecek her tür davranışı içermektedir. Yönetim ve organizasyon literatürü; bireysel çatışma yönetimi yaklaşımlarını beş grupta toparlamaktadır. Bunlar: kaçınma yaklaşımı, işbirliği yaklaşımı, uzlaşma yaklaşımı, uyma yaklaşımı ve zorlama yaklaşımıdır. Bazı kaynaklarda zorlama yaklaşımı yerine rekabet, işbirliği yaklaşımı yerine sorun çözme veya tümleştirme gibi isimlerde verilmektedir. Ancak isimleri farklı olmakla beraber içerikleri aynıdır. Çalışanların iş yerinde yaşadıkları anlaşmazlıklara karşı tercih ettikleri bireysel çatışma yönetimi yaklaşımlarının iş yerinde şiddetle yakından ilişkisi bulunmaktadır. Araştırmanın temel amacı sağlık çalışanlarının tercih ettikleri bireysel çatışma yönetimi yaklaşımları ile iş yerinde yaşadıkları şiddet arasında ilişki olup olmadığının tespit edilmesidir. Araştırma sonuçlarına göre temel hipotezimiz kabul edilmiştir. Bireysel çatışma yönetimi yaklaşımları ile iş yerinde şiddet faktörleri arasında bir ilişki (kısmi) bulunmaktadır.

Fiyat:35,00
İndirim: %24
Satış: 26,60


Tahmini teslim süresi 3 iş günüdür.

Yayınevinin Diğer kitapları

%24
Sanayi Devrimleri

Kurtuluş Yılmaz Genç

Gece Akademi
Fiyatı:35tl İnd:%24

Satış Fiyatı:26.6tl

%24
Sağlık İşletmelerinde Yönetim ve Organizasyon

Gülay Tamer

Gece Akademi
Fiyatı:58tl İnd:%24

Satış Fiyatı:44.08tl

%24
Mazeppa

Selin Oyan

Gece Akademi
Fiyatı:110tl İnd:%24

Satış Fiyatı:83.6tl

%24
Zeydiyye Ve Hadis

Kadir Demirci

Gece Akademi
Fiyatı:35tl İnd:%24

Satış Fiyatı:26.6tl

%24
Türk Müziği Bibliyografyası

Nuri Özcan

Gece Akademi
Fiyatı:28tl İnd:%24

Satış Fiyatı:21.28tl

%24
Sağlık Bilimleri Alanında Araştırma ve Değerlendir

Kolektif

Gece Akademi
Fiyatı:28tl İnd:%24

Satış Fiyatı:21.28tl

%24
Postmodern Romanlarda Dil

Nil Yüzbaşıoğlu

Gece Akademi
Fiyatı:35tl İnd:%24

Satış Fiyatı:26.6tl

%24
Mühendislik Alanında Araştırma ve Değerlendirmeler

Kolektif

Gece Akademi
Fiyatı:29tl İnd:%24

Satış Fiyatı:22.04tl

%24
Kutsal Kitaplarda Şeriat

Zeynep Nermin Aksakal

Gece Akademi
Fiyatı:65tl İnd:%24

Satış Fiyatı:49.4tl

%24
Kayak Sporcularında Kişilik Özellikler Psikolojik

Mehmet Şirin Güler

Gece Akademi
Fiyatı:25tl İnd:%24

Satış Fiyatı:19tl

%24
Eş’ariyye ve Matüridiyye’de İlahiyat Bahisleri

Fatma Pınar

Gece Akademi
Fiyatı:32tl İnd:%24

Satış Fiyatı:24.32tl

%24
Çocuklar İçin Viyolonsel Metodu Cello Method For C

Eren Güllü Sayarı

Gece Akademi
Fiyatı:25tl İnd:%24

Satış Fiyatı:19tl

%24
Çeviri Eğitiminde Teknoloji ve Dijital Medya Edinc

Burcu Türkmen

Gece Akademi
Fiyatı:38tl İnd:%24

Satış Fiyatı:28.88tl

%24
Türklerde Güreş Kültürü ve Kırkpınar Güreşleri

Nursel Uyanıker

Gece Akademi
Fiyatı:63tl İnd:%24

Satış Fiyatı:47.88tl

%24
Türkiye-Azerbaycan İlişkileri ve İran (1991-2003)

Girayalp Karakuş

Gece Akademi
Fiyatı:32tl İnd:%24

Satış Fiyatı:24.32tl

%24
Soğuk Savaşta Ara Kesit İsmet İnönü Dönemi (1938-1

Girayalp Karakuş

Gece Akademi
Fiyatı:25tl İnd:%24

Satış Fiyatı:19tl

%24
Mimarlık Planlama ve Tasarım Alanında Araştırma ve

Kolektif

Gece Akademi
Fiyatı:27.68tl İnd:%24

Satış Fiyatı:21.04tl

%24
Medyadan Yeni Medyaya Basın Ahlakı

Haluk Birsen

Gece Akademi
Fiyatı:32tl İnd:%24

Satış Fiyatı:24.32tl

%24
İlahiyat Alanında Araştırma ve Değerlendirmeler -

Kolektif

Gece Akademi
Fiyatı:13.75tl İnd:%24

Satış Fiyatı:10.45tl

%24
Güzel Sanatlar Alanında Araştırma ve Değerlendirme

Kolektif

Gece Akademi
Fiyatı:22.75tl İnd:%24

Satış Fiyatı:17.29tl

%24
Filoloji Alanında Araştırma ve Değerlendirmeler -

Kolektif

Gece Akademi
Fiyatı:19.95tl İnd:%24

Satış Fiyatı:15.16tl

%24
Fen Bilimleri ve Matematik Alanında Araştırma ve D

Kolektif

Gece Akademi
Fiyatı:15.99tl İnd:%24

Satış Fiyatı:12.15tl

%24
Eğitim Bilimleri Alanında Araştırma ve Değerlendir

Kolektif

Gece Akademi
Fiyatı:26.88tl İnd:%24

Satış Fiyatı:20.43tl

%24
Televizyonu Yorumlamak

Levent Doyuran

Gece Akademi
Fiyatı:30.8tl İnd:%24

Satış Fiyatı:23.41tl

%24
Yerel ve Ulusal Boyutlarıyla Teoride ve Pratikte V

M. Yavuz Alptekin

Gece Akademi
Fiyatı:40tl İnd:%24

Satış Fiyatı:30.4tl

%24
Göç, Kimlik ve Ritüel

Meryem Bulut

Gece Akademi
Fiyatı:60tl İnd:%24

Satış Fiyatı:45.6tl

%24
Ekonomi

İsmet Daşdemir

Gece Akademi
Fiyatı:30.96tl İnd:%24

Satış Fiyatı:23.53tl

%24
Bor ve Bor Atığının İnşaat Sektöründe Kullanım Str

Arzu Çağlar

Gece Akademi
Fiyatı:20tl İnd:%24

Satış Fiyatı:15.2tl

%24
Sosyal Medya ve Etkileri

Kolektif

Gece Akademi
Fiyatı:23.5tl İnd:%24

Satış Fiyatı:17.86tl

%24
Yeni Açık-Ekonomi Makro İktisadı Döviz Kuru Ve Car

Abreg S. Çelem

Gece Akademi
Fiyatı:23tl İnd:%24

Satış Fiyatı:17.48tl

%24
Aklın Gördükleri

Muzaffer Ziya

Gece Akademi
Fiyatı:32tl İnd:%24

Satış Fiyatı:24.32tl

%24
Suriye Krizi’nde Lübnan Hizbullahı’nın Rolü

Ömer Kahraman

Gece Akademi
Fiyatı:38tl İnd:%24

Satış Fiyatı:28.88tl