İşyerinde Şiddete Karşı Çalışanların Bireysel Çatışma Yönetimi Yaklaşımları

İşyerinde Şiddete Karşı Çalışanların Bireysel Çatışma Yönetimi Yaklaşımları [ Fehmi Volkan Akyön ]

Gece Akademi

Şiddet, insanların bedensel, ahlaki ve manevi bütünlüğüne, mallarına, simgesel ve kültürel değerlerine zarar verecek şekilde gerçekleşen davranışları ifade etmektedir.Çatışma ise savaş , mücadele, kavga, dövüş, uyuşmazlık, anlaşmazlık, fikir ayrılığı gibi yoğun ve uzun bir mücadele süresini içeren anlamlar taşımaktadır. Bir örgütte çatışma ise, bireyler ve grupların birlikte çalışma sorunlarından kaynaklanan ve normal faaliyetlerin durmasına veya karışmasına neden olan olaylar olarak tanımlanmaktadır. İş yerinde, bir veya birden fazla çalışana bilinçli bir şekilde psikolojik ve fiziksel zarar veren davranışlara iş yerinde şiddet adı verilmektedir. Bu davranışlar: sözel, fiziksel ve psikolojik saldırı, tehdit, korkutma, yaralama, zarar görme ile sonuçlanabilecek her tür davranışı içermektedir. Yönetim ve organizasyon literatürü; bireysel çatışma yönetimi yaklaşımlarını beş grupta toparlamaktadır. Bunlar: kaçınma yaklaşımı, işbirliği yaklaşımı, uzlaşma yaklaşımı, uyma yaklaşımı ve zorlama yaklaşımıdır. Bazı kaynaklarda zorlama yaklaşımı yerine rekabet, işbirliği yaklaşımı yerine sorun çözme veya tümleştirme gibi isimlerde verilmektedir. Ancak isimleri farklı olmakla beraber içerikleri aynıdır. Çalışanların iş yerinde yaşadıkları anlaşmazlıklara karşı tercih ettikleri bireysel çatışma yönetimi yaklaşımlarının iş yerinde şiddetle yakından ilişkisi bulunmaktadır. Araştırmanın temel amacı sağlık çalışanlarının tercih ettikleri bireysel çatışma yönetimi yaklaşımları ile iş yerinde yaşadıkları şiddet arasında ilişki olup olmadığının tespit edilmesidir. Araştırma sonuçlarına göre temel hipotezimiz kabul edilmiştir. Bireysel çatışma yönetimi yaklaşımları ile iş yerinde şiddet faktörleri arasında bir ilişki (kısmi) bulunmaktadır.

Fiyat:35,00
İndirim: %20
Satış: 28,00


Tahmini teslim süresi 3 iş günüdür.

Yayınevinin Diğer kitapları

%20
Kurumsal Performans Yönetimi

Buket Karatop

Gece Akademi
Fiyatı:23tl İnd:%20

Satış Fiyatı:18.4tl

%20
Kadim Japon Şiiri Man’yöshü

Esin Esen

Gece Akademi
Fiyatı:130tl İnd:%20

Satış Fiyatı:104tl

%20
Fotoğrafçının Başlangıç Rehberi

Haluk Arda Oskay

Gece Akademi
Fiyatı:80tl İnd:%20

Satış Fiyatı:64tl

%20
Çevirmen Öyküleri: Bir Özbetimleme Çalışması

Fadime Çoban

Gece Akademi
Fiyatı:60tl İnd:%20

Satış Fiyatı:48tl

%20
Çermik Şer’iyye Sicilleri

Abdullah Cengiz

Gece Akademi
Fiyatı:150tl İnd:%20

Satış Fiyatı:120tl

%20
Türkiye’nin ve G7 Ülkelerinin Eğitim Politikaların

Serdar Öztürk

Gece Akademi
Fiyatı:17tl İnd:%20

Satış Fiyatı:13.6tl

%20
Yakarışlar ve Çelişkiler

Volkan Atasever

Gece Akademi
Fiyatı:32tl İnd:%20

Satış Fiyatı:25.6tl

%20
Türkülerde Usül ve Velvele

Bünyamin Tilavel

Gece Akademi
Fiyatı:90tl İnd:%20

Satış Fiyatı:72tl

%20
Türk Müziği Usül Kaynakları

Ufuk Akın İnce

Gece Akademi
Fiyatı:130tl İnd:%20

Satış Fiyatı:104tl

%20
Kur’an Yorumunda İştikakın Rolü

Abdullah Bedeva

Gece Akademi
Fiyatı:50tl İnd:%20

Satış Fiyatı:40tl

%20
İbn Hurdazbeh’in Musiki Risaleleri

Ayşe Tokay

Gece Akademi
Fiyatı:38tl İnd:%20

Satış Fiyatı:30.4tl

%20
Aliağa İlçesinde Sanayinin Tarihsel Gelişimi Yapıs

Çiğdem Ünal

Gece Akademi
Fiyatı:30tl İnd:%20

Satış Fiyatı:24tl

%20
Süheyli Feza’il-i Şam

Halit Biltekin

Gece Akademi
Fiyatı:40tl İnd:%20

Satış Fiyatı:32tl

%20
Kur’an’da İnsanların İlah Olarak Edindikleri Objel

Mehmet Demir

Gece Akademi
Fiyatı:42.5tl İnd:%20

Satış Fiyatı:34tl

%20
Çevresel Öğretiler ve Sürdürülebilir Mimarlık

F. Demet Aykal

Gece Akademi
Fiyatı:29.5tl İnd:%20

Satış Fiyatı:23.6tl

%20
Bir Osmanlı Dersiamı Ordulu Mustafa Asım Efendi’ni

M. Asım Yediyıldız

Gece Akademi
Fiyatı:40tl İnd:%20

Satış Fiyatı:32tl

%20
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Öğrencileri Akadem

Ömer Yalçınkaya

Gece Akademi
Fiyatı:40tl İnd:%20

Satış Fiyatı:32tl

%20
Yeni Yaklaşımla İnteraktif Tenis Öğretimi

Vahdet Alaeddinoğlu

Gece Akademi
Fiyatı:21tl İnd:%20

Satış Fiyatı:16.8tl

%20
Nasiruddin El-Beyzavi

Mustafa Aykaç

Gece Akademi
Fiyatı:43tl İnd:%20

Satış Fiyatı:34.4tl

%20
Küllerinden Doğan Bir Şehir Gaziantep (1923-1950)

Metin Kopar

Gece Akademi
Fiyatı:60tl İnd:%20

Satış Fiyatı:48tl

%20
Küçük Paşa

Ebubekir Hazım Tepeyran

Gece Akademi
Fiyatı:50tl İnd:%20

Satış Fiyatı:40tl

%20
Kırsal Mimari Mirasın Korunması: Geleneksel Sürmen

Tülay Zorlu

Gece Akademi
Fiyatı:100tl İnd:%20

Satış Fiyatı:80tl

%20
İkinci Dünya Savaşı Sonrası Avrupa“da Binalar ve M

Serkan Sipahi

Gece Akademi
Fiyatı:88tl İnd:%20

Satış Fiyatı:70.4tl

%20
Zizek Versus Kapitalizm: Alman İdealizminden Psika

Yonca Gökalp

Gece Akademi
Fiyatı:65tl İnd:%20

Satış Fiyatı:52tl

%20
Zaman Perspektifi ve Sportif Başarı

Nihal Akoğuz Yazıcı

Gece Akademi
Fiyatı:27tl İnd:%20

Satış Fiyatı:21.6tl

%20
Turizm Fakülte ve Yüksekokullarının Rehberlik Bölü

Hasan Selim Kıroğlu

Gece Akademi
Fiyatı:27tl İnd:%20

Satış Fiyatı:21.6tl

%20
Obezite, Aerobik Egzersiz ve Sirkadiyen Ritim İliş

Halil İbrahim Ceylan

Gece Akademi
Fiyatı:65tl İnd:%20

Satış Fiyatı:52tl

%20
Modern Arap Edebi Metinlerinden Külçeler

Hasan Selim Kıroğlu

Gece Akademi
Fiyatı:59tl İnd:%20

Satış Fiyatı:47.2tl

%20
Kültürel Miras ve Mekan Tasarım Özellikleri Açısın

Deniz Demirarslan

Gece Akademi
Fiyatı:20tl İnd:%20

Satış Fiyatı:16tl

%20
Kur“an“a Göre İnanç ve Davranışlarda İfrat ve Tefr

Hasan Bulut

Gece Akademi
Fiyatı:55tl İnd:%20

Satış Fiyatı:44tl

%20
Keman Eğitimine Yeni Bir Yaklaşım

Hüseyin Bülent Akdeniz

Gece Akademi
Fiyatı:65tl İnd:%20

Satış Fiyatı:52tl

%20
İşletim Sistemleri Güvenliği

Çelebi Uluyol

Gece Akademi
Fiyatı:20tl İnd:%20

Satış Fiyatı:16tl