Abbasi Hilafetinde Sünni - Şii İktidar Mücadelesi


Abbasi Hilafetinde Sünni - Şii İktidar Mücadelesi [ Maşide Kamit ]

Gece Akademi

Abbasi devleti, beş asırlık hakimiyetiyle islam medeniyetinin en parlak devrinin yaşandığı bir dönemi temsil etmesinin yanı sıra, hilafet tarihi açısından ağır zaafiyetlerin yaşandığı uygulamalara sahne olmuştur. abbasiler’in siyasi otoritesinin sarsılması ve 334/945 yılında ahmed b. Büveyh’in Bağdat’a girmesiyle birlikte abbasi halifeleri bir asrı aşkın bir süre Şii Büveyhi vesayetine maruz kalmıştır. Nitekim Bağdat’ta daha önce benzeri görülmemiş, Şii siyasi otorite ile Sünni hilafet makamını ortak idare paydasında buluşturan bir yapı ortaya çıkmıştır. Bu durum, siyasi ve sosyo-kültürel hayatta Sünni-Şii mücadelesini kaçınılmaz kılmıştır. Büveyhi vesayetinde hilafet makamına geçen beş halifeden sonuncusu olan Kaim-Biemrillah, Büveyhiler’in güç kaybetmesini değerlendirerek abbasi hilafet makamına saygınlığını tekrar kazandırma yönünde bir politika izlemiştir. Kırk dört yıl süren Kaim-Biemrillah’ın hilafet süreci, Bağdat’ta Şii Büveyhiler’den Sünni Selçuklu vesayetine geçiş sürecine tanıklık etmesiyle ayrı bir önem taşımaktadır. abbasi hilafeti üzerindeki siyasi vesayette gerçekleşen bu değişim, siyasi, dini, ilmi ve içtimai alanda kendini önemli ölçüde hissettiren dönüşüm ve yapılanmayı beraberinde getirmiştir. Dönemin en belirgin özelliği olan Şiiler’e karşı mücadele hususunda ise hem iç hem de dış politikada ciddi tedbirler alınmıştır. Büveyhi, Selçuklu, Fatımi ve Bizans devletleriyle ilişkilerinde denge siyaseti izleyen Kaim-Biemrillah’ın halifeliği, abbasi hilafet makamı adına bir toparlanma süreci olarak değerlendirilebilir

Fiyat:45,00
İndirim: %20
Satış: 36,00

Tahmini teslim süresi 3 iş günüdür.

Yayınevinin Diğer kitapları

%20
Zizek Versus Kapitalizm: Alman İdealizminden Psika

Yonca Gökalp

Gece Akademi
Fiyatı:65tl İnd:%20

Satış Fiyatı:52tl

%20
Zaman Perspektifi ve Sportif Başarı

Nihal Akoğuz Yazıcı

Gece Akademi
Fiyatı:27tl İnd:%20

Satış Fiyatı:21.6tl

%20
Turizm Fakülte ve Yüksekokullarının Rehberlik Bölü

Hasan Selim Kıroğlu

Gece Akademi
Fiyatı:27tl İnd:%20

Satış Fiyatı:21.6tl

%20
Obezite, Aerobik Egzersiz ve Sirkadiyen Ritim İliş

Halil İbrahim Ceylan

Gece Akademi
Fiyatı:65tl İnd:%20

Satış Fiyatı:52tl

%20
Modern Arap Edebi Metinlerinden Külçeler

Hasan Selim Kıroğlu

Gece Akademi
Fiyatı:59tl İnd:%20

Satış Fiyatı:47.2tl

%20
Kültürel Miras ve Mekan Tasarım Özellikleri Açısın

Deniz Demirarslan

Gece Akademi
Fiyatı:20tl İnd:%20

Satış Fiyatı:16tl

%20
Kur“an“a Göre İnanç ve Davranışlarda İfrat ve Tefr

Hasan Bulut

Gece Akademi
Fiyatı:55tl İnd:%20

Satış Fiyatı:44tl

%20
Keman Eğitimine Yeni Bir Yaklaşım

Hüseyin Bülent Akdeniz

Gece Akademi
Fiyatı:65tl İnd:%20

Satış Fiyatı:52tl

%20
İşletim Sistemleri Güvenliği

Çelebi Uluyol

Gece Akademi
Fiyatı:20tl İnd:%20

Satış Fiyatı:16tl

%20
Etkili İletişim

Serap Can

Gece Akademi
Fiyatı:25tl İnd:%20

Satış Fiyatı:20tl

%20
Batı Toroslar“da Geleneksel Mimarinin Miras Değeri

Kamile Manav

Gece Akademi
Fiyatı:430tl İnd:%20

Satış Fiyatı:344tl

%20
Arap Dilinde Sıfat-ı Müşebbehe

Doğan Fırıncı

Gece Akademi
Fiyatı:30tl İnd:%20

Satış Fiyatı:24tl

%20
Minik Taekwondocu Yiğit Taekwondo’ya Başlıyor

Duygu Sevinç

Gece Akademi
Fiyatı:45tl İnd:%20

Satış Fiyatı:36tl

%20
Anadolu“nun Bağrından Bir Aşık Kutubi

Onur Erdem

Gece Akademi
Fiyatı:21tl İnd:%20

Satış Fiyatı:16.8tl

%20
Yeni Medyada Haber Anadolu Ajansında Haberin Yapıs

Zekeriya Kaya

Gece Akademi
Fiyatı:50tl İnd:%20

Satış Fiyatı:40tl

%20
Nefes ve Semahlarla Elazığ (Baskil-Keban)

Aygün Çam

Gece Akademi
Fiyatı:30tl İnd:%20

Satış Fiyatı:24tl

%20
Max/MSP ile MIDI Programlama

Serdar Çelik

Gece Akademi
Fiyatı:25tl İnd:%20

Satış Fiyatı:20tl

%20
Balıkesir Yöresi Halk Oyunları

Berkan Karagöz

Gece Akademi
Fiyatı:21tl İnd:%20

Satış Fiyatı:16.8tl

%20
Yerel Siyaset Açısından Türkiye’de Büyükşehir Bele

Güven Deniz

Gece Akademi
Fiyatı:36tl İnd:%20

Satış Fiyatı:28.8tl

%20
Tanzimat, Teftiş ve Canik Sancağında Modernleşme

İbrahim Serbestoğlu

Gece Akademi
Fiyatı:49tl İnd:%20

Satış Fiyatı:39.2tl

%20
Sportif Faaliyetlere Katılım Düzeyi İle Sosyal Uyu

Fatih Mehmet Uğurlu

Gece Akademi
Fiyatı:20tl İnd:%20

Satış Fiyatı:16tl

%20
Sağlık Sektöründe Çalışan Kamu Personelinin Acil D

Mehmet Emin Parlak

Gece Akademi
Fiyatı:26tl İnd:%20

Satış Fiyatı:20.8tl

%20
Onuncu Yıl Türkiyesi Unutulmuş Bir Rapor

Tuğba Korhan

Gece Akademi
Fiyatı:25tl İnd:%20

Satış Fiyatı:20tl

%20
Milliyetçiliğin Efsanesi

Mesut Uğurlu

Gece Akademi
Fiyatı:25tl İnd:%20

Satış Fiyatı:20tl

%20
Kentsel Araştırmalar - 2

Kolektif

Gece Akademi
Fiyatı:58tl İnd:%20

Satış Fiyatı:46.4tl

%20
Geçmişten Günümüze Avanos Çömlekçiliği

Sema Etikan

Gece Akademi
Fiyatı:65tl İnd:%20

Satış Fiyatı:52tl

%20
Edebiyatta Sonsuz Bir Serüven: Karşılaştırmalı Ede

Senem Üstün Kaya

Gece Akademi
Fiyatı:18tl İnd:%20

Satış Fiyatı:14.4tl

%20
Akılcılık, Mürcie ve Ebu Hanife Çizgisinde Bir Olu

Fatmanur Alibekiroğlu Eren

Gece Akademi
Fiyatı:45tl İnd:%20

Satış Fiyatı:36tl

%20
Tarih-i Mekke-i Mükerreme Ma’a Medine-i Münevvere

Mehmet Karataş

Gece Akademi
Fiyatı:70tl İnd:%20

Satış Fiyatı:56tl

%20
Etik İklim ve Örgütsel Kontrol Mekanizmalarının Sa

Seda Kayapalı Yıldırım

Gece Akademi
Fiyatı:46tl İnd:%20

Satış Fiyatı:36.8tl

%20
Yıldız Rüzgarları

Mehmet Tanrıver

Gece Akademi
Fiyatı:50tl İnd:%20

Satış Fiyatı:40tl

%20
Resim Sanatında Ezoterik Göstergeler Üzerine Artog

Okan Boydaş

Gece Akademi
Fiyatı:60tl İnd:%20

Satış Fiyatı:48tl