Ömer“in Çocukluğu

Ömer“in Çocukluğu [ Muallim Naci ]

Büyüyen Ay Yayınları

Muallim Naci'nin hacim bakımından küçük olmakla birlikte ismini günümüze kadar taşıyan, çocuklara olduğu kadar yetişkinlere de hitap eden tek bir eseri vardır: Ömer’in Çocukluğu. Muallim Naci’nin asıl ismi, bu kitabın başlığında yer alıyor; kendisi ise küçük bir çocuk olarak bu hatırat kitabında yaşıyor. Ömer'in Çocukluğu Türk edebiyatında hatırat türünün, çocukluk ve gençlik hatıralarını ihtiva eden ilk örneklerinden biridir. Muallim Naci, Ömer’in Çocukluğu’nda ilk çocukluk yıllarını, çocukluğunun geçtiği ortamı, Fatih’teki evlerini, ailesi ve çevresini, okuduğu mektebi, ilkokul yıllarını yani çocukluğu ile ilgili hatırında kalan birçok hatırayı; sade ve samimi bir üslûpla, bir çocuğun bakışı açısıyla okuyucuya aktarmıştır. Bütün bu çocukluk hatıraları; Muallim Naci’nin ilk çocukluğunu yaşadığı 1850’li yıllardaki cemiyet ve aile hayatını, sokak ve mahallenin kendine mahsus dünyasını, babasının saraç olması münasebetiyle esnaf ve zanaatkârların yaşantısını, ilk mektep tahsilinin halini ortaya koymaktadır. Ömer’in Çocukluğu hakkında Ahmet Hamdi Tanpınar'a kulak verecek olursak: Hakitatte bu küçük eser, Ziya Paşa’nın “Rüya”sı ve eksik kalan hatıraları, Ahmet Midhat Efendi’nin “Menfâ”sı gibi en mesut şartlarıyla doğmuş, vesika ve duygu değerleri birbirine denk, her türlü mülahazanın dışında güzel eserlerdendir. Ve en mühim tarafı kendi çocukluğunun arasından bize imparatorluğun o zamana kadar bel kemiği olan dindar ve çalışkan, haysiyetli bir zümrenin, esnaf sınıfının hayatını vermesidir. Âdeta sanatı ve her türlü özentiyi atmışa benzeyen, külfetsiz, mübalâğasız üslûbu ona, yan taraftaki bir odaya geçer gibi geçmiş zamanı bulmasında yardım etmiştir. Kitabın o kadar beğenilmesi ve hemen neşrinin senesinde Almancaya tercüme edilmesi bu sıcaklığındandır.” Ömer'in Çocukluğu'nun, Büyüyenay’daki bu ilk baskısında, eserde geçen Kıztaşı, Saraçhanebaşı, Edirnekapı, Topkapı… gibi mekânlara ait mahalle, sokak ve o zamanki toplum hayatını yansıtan fotoğraflar da metne eşlik edecek şekilde düzenlendi. İstedik ki okuyucularımız Ömer’le birlikte onun yaşadığı zamanı bir nebze de olsa teneffüs edebilsinler, kendi zamanlarını geçici bir süreliğine de olsa Ömer’in zamanı ile değiştirebilsinler.

Fiyat:20,00
İndirim: %15
Satış: 17,00


Tahmini teslim süresi 3 iş günüdür.

Yayınevinin Diğer kitapları

Şems-i Sivasi Menakıbnamesi

Halveti-Şemsi Şeyhi Receb-i Sivasi

Büyüyen Ay Yayınları
Fiyatı:25tl İnd:%15

Satış Fiyatı:21.25tl

Lale Der ki…

Kamil Büyüker

Büyüyen Ay Yayınları
Fiyatı:22tl İnd:%15

Satış Fiyatı:18.7tl

İnsan ve Değerler Kavramı Açısından Ahlak ve Hukuk

İsmail Kıllıoğlu

Büyüyen Ay Yayınları
Fiyatı:45tl İnd:%15

Satış Fiyatı:38.25tl

Okuma Hazinesi

Ali Nazima

Büyüyen Ay Yayınları
Fiyatı:40tl İnd:%15

Satış Fiyatı:34tl

Divan Edebiyatı Yazıları - Birinci Kitap

Tahirü’l Mevlevi

Büyüyen Ay Yayınları
Fiyatı:50tl İnd:%15

Satış Fiyatı:42.5tl

Zamanla Konuşmalar

Yahya Tahir Abdullah

Büyüyen Ay Yayınları
Fiyatı:25tl İnd:%15

Satış Fiyatı:21.25tl

İnanç İbadet ve Ahlak Esasları Cinanü’l-Cenan

Muhammed bin Hacı İvaz

Büyüyen Ay Yayınları
Fiyatı:25tl İnd:%15

Satış Fiyatı:21.25tl

Şen Yazılar ve Söz Oyunları’ndan

İbrahim Alaeddin Gövsa

Büyüyen Ay Yayınları
Fiyatı:30tl İnd:%15

Satış Fiyatı:25.5tl

Molla Cami’nin Kırk Hadis Tercümesi

Fuzuli

Büyüyen Ay Yayınları
Fiyatı:16tl İnd:%15

Satış Fiyatı:13.6tl

Ahilik Kitabı

Yaşar Çalışkan

Büyüyen Ay Yayınları
Fiyatı:35tl İnd:%15

Satış Fiyatı:29.75tl

Menakıb-ı Eşrefzade

Abdullah Veliyyüddin Bursevi

Büyüyen Ay Yayınları
Fiyatı:30tl İnd:%15

Satış Fiyatı:25.5tl

Ahmed Paşa’nın Güneş Kasidesi Üzerine Düşünceler

Ahmet Atilla Şentürk

Büyüyen Ay Yayınları
Fiyatı:30tl İnd:%15

Satış Fiyatı:25.5tl

Ağustos Böceği Bir Meşaledir

Kolektif

Büyüyen Ay Yayınları
Fiyatı:20tl İnd:%15

Satış Fiyatı:17tl

Tanrı'nın Gül Cemalini Öp

Mustafa Mestur

Büyüyen Ay Yayınları
Fiyatı:25tl İnd:%15

Satış Fiyatı:21.25tl

Değişmedi Rengi Gecenin

Mehmed Lebib Efendi

Büyüyen Ay Yayınları
Fiyatı:33tl İnd:%15

Satış Fiyatı:28.05tl

Cüzzamlı Eller ve Domuz Kemiği

Mustafa Mestur

Büyüyen Ay Yayınları
Fiyatı:20tl İnd:%15

Satış Fiyatı:17tl

Şeyh San“an Hikayesi

Hüseyin Cavid

Büyüyen Ay Yayınları
Fiyatı:25tl İnd:%15

Satış Fiyatı:21.25tl

Mağrib Ulularının Sözleri

Abdullah Tarık Ömeroğlu

Büyüyen Ay Yayınları
Fiyatı:18tl İnd:%15

Satış Fiyatı:15.3tl

Gerçeğin Canevinden

Suat Ak

Büyüyen Ay Yayınları
Fiyatı:30tl İnd:%15

Satış Fiyatı:25.5tl

Dokuz Risale

Mehmed Emin-i Tokadi

Büyüyen Ay Yayınları
Fiyatı:28tl İnd:%15

Satış Fiyatı:23.8tl

Bir Osmanlı Bürokratın Suriye, Irak ve Arabistan S

Ali Suat

Büyüyen Ay Yayınları
Fiyatı:45tl İnd:%15

Satış Fiyatı:38.25tl

Antik Felsefe Tarihi

François Fenelon

Büyüyen Ay Yayınları
Fiyatı:50tl İnd:%15

Satış Fiyatı:42.5tl

Yekten Yürekten

Amina Siljak Jesenkovic

Büyüyen Ay Yayınları
Fiyatı:35tl İnd:%15

Satış Fiyatı:29.75tl

Portreler - Kitaplar ve Dergiler

Akif Emre

Büyüyen Ay Yayınları
Fiyatı:60tl İnd:%15

Satış Fiyatı:51tl

Okçuluk Sanatı

Kolektif

Büyüyen Ay Yayınları
Fiyatı:20tl İnd:%15

Satış Fiyatı:17tl

Geçmiş Zaman İçerisinde Hristiyan Bir Seyyahın Göz

Henry Maundrell

Büyüyen Ay Yayınları
Fiyatı:30tl İnd:%15

Satış Fiyatı:25.5tl

Şehbenderzade Filibeli Ahmed Hilmi - Ruh Hallerini

Hicret Osta

Büyüyen Ay Yayınları
Fiyatı:28tl İnd:%15

Satış Fiyatı:23.8tl

Maveraünnehir Defterleri

Muharrem Sevil

Büyüyen Ay Yayınları
Fiyatı:28tl İnd:%15

Satış Fiyatı:23.8tl

Komik-i Şehir Naşit Efendi

İbrahim Özen

Büyüyen Ay Yayınları
Fiyatı:30tl İnd:%15

Satış Fiyatı:25.5tl

Gazi İbrahim Tevfik Çırakman - Gönderilmemiş Mektu

İbrahim Zeyd Gerçik

Büyüyen Ay Yayınları
Fiyatı:25tl İnd:%15

Satış Fiyatı:21.25tl

Erzurumlu Mustafa Darir Efendi - Yüz Hadis Yüz Hik

İsmail Toprak

Büyüyen Ay Yayınları
Fiyatı:33tl İnd:%15

Satış Fiyatı:28.05tl

Asr Vaktinde Firak

Muharrem Sevil

Büyüyen Ay Yayınları
Fiyatı:20tl İnd:%15

Satış Fiyatı:17tl