Ömer“in Çocukluğu

Ömer“in Çocukluğu [ Muallim Naci ]

Büyüyen Ay Yayınları

Muallim Naci'nin hacim bakımından küçük olmakla birlikte ismini günümüze kadar taşıyan, çocuklara olduğu kadar yetişkinlere de hitap eden tek bir eseri vardır: Ömer’in Çocukluğu. Muallim Naci’nin asıl ismi, bu kitabın başlığında yer alıyor; kendisi ise küçük bir çocuk olarak bu hatırat kitabında yaşıyor. Ömer'in Çocukluğu Türk edebiyatında hatırat türünün, çocukluk ve gençlik hatıralarını ihtiva eden ilk örneklerinden biridir. Muallim Naci, Ömer’in Çocukluğu’nda ilk çocukluk yıllarını, çocukluğunun geçtiği ortamı, Fatih’teki evlerini, ailesi ve çevresini, okuduğu mektebi, ilkokul yıllarını yani çocukluğu ile ilgili hatırında kalan birçok hatırayı; sade ve samimi bir üslûpla, bir çocuğun bakışı açısıyla okuyucuya aktarmıştır. Bütün bu çocukluk hatıraları; Muallim Naci’nin ilk çocukluğunu yaşadığı 1850’li yıllardaki cemiyet ve aile hayatını, sokak ve mahallenin kendine mahsus dünyasını, babasının saraç olması münasebetiyle esnaf ve zanaatkârların yaşantısını, ilk mektep tahsilinin halini ortaya koymaktadır. Ömer’in Çocukluğu hakkında Ahmet Hamdi Tanpınar'a kulak verecek olursak: Hakitatte bu küçük eser, Ziya Paşa’nın “Rüya”sı ve eksik kalan hatıraları, Ahmet Midhat Efendi’nin “Menfâ”sı gibi en mesut şartlarıyla doğmuş, vesika ve duygu değerleri birbirine denk, her türlü mülahazanın dışında güzel eserlerdendir. Ve en mühim tarafı kendi çocukluğunun arasından bize imparatorluğun o zamana kadar bel kemiği olan dindar ve çalışkan, haysiyetli bir zümrenin, esnaf sınıfının hayatını vermesidir. Âdeta sanatı ve her türlü özentiyi atmışa benzeyen, külfetsiz, mübalâğasız üslûbu ona, yan taraftaki bir odaya geçer gibi geçmiş zamanı bulmasında yardım etmiştir. Kitabın o kadar beğenilmesi ve hemen neşrinin senesinde Almancaya tercüme edilmesi bu sıcaklığındandır.” Ömer'in Çocukluğu'nun, Büyüyenay’daki bu ilk baskısında, eserde geçen Kıztaşı, Saraçhanebaşı, Edirnekapı, Topkapı… gibi mekânlara ait mahalle, sokak ve o zamanki toplum hayatını yansıtan fotoğraflar da metne eşlik edecek şekilde düzenlendi. İstedik ki okuyucularımız Ömer’le birlikte onun yaşadığı zamanı bir nebze de olsa teneffüs edebilsinler, kendi zamanlarını geçici bir süreliğine de olsa Ömer’in zamanı ile değiştirebilsinler.

Fiyat:20,00
İndirim: %21
Satış: 15,80


Tahmini teslim süresi 3 iş günüdür.

Yayınevinin Diğer kitapları

%21
Söyleşiler

Akif Emre

Büyüyen Ay Yayınları
Fiyatı:30tl İnd:%21

Satış Fiyatı:23.7tl

%21
Halveti Azizlerinin Etvar-ı Seb“a Risaleleri

Fatih Yıldız

Büyüyen Ay Yayınları
Fiyatı:70tl İnd:%21

Satış Fiyatı:55.3tl

%21
Sanata Dair Cilt 2

Halid Ziya Uşaklıgil

Büyüyen Ay Yayınları
Fiyatı:50tl İnd:%21

Satış Fiyatı:39.5tl

%21
Sanata Dair Cilt 1

Halid Ziya Uşaklıgil

Büyüyen Ay Yayınları
Fiyatı:50tl İnd:%21

Satış Fiyatı:39.5tl

%21
Nefs Eğitimi

Ömer Fuadi

Büyüyen Ay Yayınları
Fiyatı:20tl İnd:%21

Satış Fiyatı:15.8tl

%21
Temsiller

Hür Mahmut Yücer

Büyüyen Ay Yayınları
Fiyatı:50tl İnd:%21

Satış Fiyatı:39.5tl

%21
Menkıbelerin Parlak Yıldızları

Derviş Mahmud-ı Mesnevi-Han

Büyüyen Ay Yayınları
Fiyatı:50tl İnd:%21

Satış Fiyatı:39.5tl

%21
Darülfünundan Üniversiteye Öğretim Üyeleri (1900-1

Aydın Demirtaş

Büyüyen Ay Yayınları
Fiyatı:35tl İnd:%21

Satış Fiyatı:27.65tl

%21
Allah’ı İnkar Mümkün Müdür?

Şehbenderzade Filibeli Ahmed Hilmi

Büyüyen Ay Yayınları
Fiyatı:28tl İnd:%21

Satış Fiyatı:22.12tl

%21
Aklı Kamaştıran Belagat Kasırgası

N. Ahmet Özalp

Büyüyen Ay Yayınları
Fiyatı:50tl İnd:%21

Satış Fiyatı:39.5tl

%21
Kesret Çarşısında Bir Hikmet Dükkanı

Birol Yıldırım

Büyüyen Ay Yayınları
Fiyatı:50tl İnd:%21

Satış Fiyatı:39.5tl

%21
Çözdüm Dünyanın Bütün Müşkillerini

Şeyh Azeri-i Tusi

Büyüyen Ay Yayınları
Fiyatı:28tl İnd:%21

Satış Fiyatı:22.12tl

%21
Arabistan Seyahatleri

John Lewis Burckhardt

Büyüyen Ay Yayınları
Fiyatı:50tl İnd:%21

Satış Fiyatı:39.5tl

%21
Matbuat Tarihi

Selim Nüzhet Gerçek

Büyüyen Ay Yayınları
Fiyatı:70tl İnd:%21

Satış Fiyatı:55.3tl

%21
Edebiyat Lügatı

Tahirü’l - Mevlevi

Büyüyen Ay Yayınları
Fiyatı:40tl İnd:%21

Satış Fiyatı:31.6tl

%21
İstanbul“u Yeniden Düşünmek ve Erguvanname

Akif Emre

Büyüyen Ay Yayınları
Fiyatı:25tl İnd:%21

Satış Fiyatı:19.75tl

%21
Malta Seyahatnamesi

Ahmed Faris Eş-Şidyak

Büyüyen Ay Yayınları
Fiyatı:20tl İnd:%21

Satış Fiyatı:15.8tl

%21
Gönül Erlerinin Vasıfları

Kollektif

Büyüyen Ay Yayınları
Fiyatı:33tl İnd:%21

Satış Fiyatı:26.07tl

%21
Eski Savlar

Necib Asım

Büyüyen Ay Yayınları
Fiyatı:22tl İnd:%21

Satış Fiyatı:17.38tl

%21
Üniversite Felsefesi

Durmuş Günay

Büyüyen Ay Yayınları
Fiyatı:25tl İnd:%21

Satış Fiyatı:19.75tl

%21
Türkiye“nin Üniversite Sorunu

Durmuş Günay

Büyüyen Ay Yayınları
Fiyatı:35tl İnd:%21

Satış Fiyatı:27.65tl

%21
Germiyanlı Şeyhi ve Harname“si

Tahirü“l-Mevlevi

Büyüyen Ay Yayınları
Fiyatı:18tl İnd:%21

Satış Fiyatı:14.22tl

%21
Türk Tarihinde Mezhep Cereyanları

Tahir Harimi Balcıoğlu

Büyüyen Ay Yayınları
Fiyatı:30tl İnd:%21

Satış Fiyatı:23.7tl

%21
Ey Genç Sözüm Sana

Ferenc Kölcsey

Büyüyen Ay Yayınları
Fiyatı:15tl İnd:%21

Satış Fiyatı:11.85tl

%21
Devlet Yönetiminde İstişare, Tedbir ve Tecrübe

Hatib el-İskafi

Büyüyen Ay Yayınları
Fiyatı:50tl İnd:%21

Satış Fiyatı:39.5tl

%21
Camilerimiz

Halil Edhem Eldem

Büyüyen Ay Yayınları
Fiyatı:33tl İnd:%21

Satış Fiyatı:26.07tl

%21
Aliya

Akif Emre

Büyüyen Ay Yayınları
Fiyatı:30.34tl İnd:%21

Satış Fiyatı:23.97tl

%21
Siyavuş’un Ölümü

Simin Danişver

Büyüyen Ay Yayınları
Fiyatı:32tl İnd:%21

Satış Fiyatı:25.28tl

%21
Natık Oğlu Fadıl

İbnü’n Nefis

Büyüyen Ay Yayınları
Fiyatı:15tl İnd:%21

Satış Fiyatı:11.85tl

%21
Hayalat-ı Dil

Hasan Tevfik

Büyüyen Ay Yayınları
Fiyatı:28tl İnd:%21

Satış Fiyatı:22.12tl

%21
Ebu Müslim Horasani Hikayesi

Kollektif

Büyüyen Ay Yayınları
Fiyatı:40tl İnd:%21

Satış Fiyatı:31.6tl

%21
Battal Gazi Hikayesi

Kollektif

Büyüyen Ay Yayınları
Fiyatı:36tl İnd:%21

Satış Fiyatı:28.44tl