İlk Dönem Hadis Tartışmaları

İlk Dönem Hadis Tartışmaları [ Ali Kaya ]

Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Vakfı

Akıl ile naklin sınırlarını tespit meselesi, İslam düşünce tarihinin, güncelliğini hiç yitirmeyen bir tartışma konusu olagelmiştir. Kitap ve Sünnet'i anlama ve yorumlama, hayata tatbik etme konusunda ilk devirlerden itibaren çok belirgin olmasa da farklı anlayış ve yaklaşımların bulunduğu bilinmektedir. Özellikle Hz. Peygamber'in vefatı sonrasında bu iki esas üzerinde yavaş yavaş belirmeye başlayan farklı yaklaşımların tezâhür ettiği anlaşılıyor. Kitap ve Sünnet'in anlaşılması, yorumlanması ve uygulanması etrafında şekillenen bu tartışmanın sonucunda, lafızcı ve te'vilci olmak üzere iki temel yaklaşım ortaya çıkmıştır. Araştırmanın konu edindiği zaman dilimi, hadis ilmi açısından önemli telif ve tasnif çalışmalarının yanında pek çok tartışmaların, görüş ayrılıklarının, fırkaların zuhur ettiği bir döneme rastlamaktadır. Bu tartışmaların, temel hadis kaynaklarının yazıldığı dönemde gerçekleşmesi, bu eserlerin yazıldığı fikrî ve siyasî arka planı ortaya koymak açısından önemlidir. Böylesine önemli bir dönemde yaşamış olup birbirine karşıt sayılmasa bile farklı disiplinler olarak kabul edilebilecek Ehl-i re’y ve Ehl-i hadîs gibi iki farklı anlayışın temsilcilerinin değişik hadis konuları üzerindeki tartışmaları hadis ilmi açısından önem arz etmektedir. Her iki ekole göre de hadisler vazgeçilemez bir kaynak olmakla birlikte Ehl-i hadîs ve Ehl-i re’y ekollerini birbirinden farklı kılan ana nedenin, nasların anlaşılması ve yorumlanmasındaki yöntem farklılığına dayandığı söylenebilir. Bu çalışma da bunun somut bir örneğini teşkil etmektedir. Rivâyetlerin nasıl anlaşılacağı ve değerlendirileceği, yerinin ne olacağı sorunu bu iki yaklaşımı ortaya çıkarmıştır. Bunları birbirinin karşıtı olarak görmenin isabetli olmayacağını İbrâhim en-Nehaî'nin, "Rivâyetsiz re’y, re’ysiz de rivâyet müstakim olmaz!" sözü ortaya koymaktadır. Bu ekolleri birbirinin rakibi değil tamamlayıcısı olarak görmek daha isabetli görünmektedir.

Fiyat:42,00
İndirim: %20
Satış: 33,60


Tahmini teslim süresi 3 iş günüdür.

Yayınevinin Diğer kitapları

%20
Karafi’nin Usül Anlayışı

Hatice Boynukalın Şenkardeşler

Marmara Üniversitesi
Fiyatı:30tl İnd:%20

Satış Fiyatı:24tl

%20
Hadisle Fıkhı Buluşturan Bir Memlu¨k Hanefi Fakihi

Bekir Karadağ

Marmara Üniversitesi
Fiyatı:27tl İnd:%20

Satış Fiyatı:21.6tl

%20
Ulumu’l-Hadis

İbnu’s-Salah eş-Şehrezuri

Marmara Üniversitesi
Fiyatı:32tl İnd:%20

Satış Fiyatı:25.6tl

%20
Abdullah B. Ömer ve Sünnet Hassasiyeti

Aynur Uraler

Marmara Üniversitesi
Fiyatı:30tl İnd:%20

Satış Fiyatı:24tl

%20
Hind Altkıtası Düşünce ve Tefsir Ekolleri

Abdulhamit Birışık

Marmara Üniversitesi
Fiyatı:35tl İnd:%20

Satış Fiyatı:28tl

%20
Boşanma Psikolojisi

Nimet Ferah

Marmara Üniversitesi
Fiyatı:25tl İnd:%20

Satış Fiyatı:20tl

%20
Tefsirin İlk Çağları

Muhammed Coşkun

Marmara Üniversitesi
Fiyatı:45tl İnd:%20

Satış Fiyatı:36tl

%20
Siyer Sözlüğü - Peygamberimiz Serisi 4

Şaban Öz

Marmara Üniversitesi
Fiyatı:25tl İnd:%20

Satış Fiyatı:20tl

%20
Peygamberimizin Hayatı - Peygamberimiz Serisi 1

Mahmut Kelpetin

Marmara Üniversitesi
Fiyatı:25tl İnd:%20

Satış Fiyatı:20tl

%20
Peygamberimizin Arkadaşları - Peygamberimiz Serisi

Adnan Demircan

Marmara Üniversitesi
Fiyatı:25tl İnd:%20

Satış Fiyatı:20tl

%20
Peygamberimizin Ahlakı - Peygamberimiz Serisi 3

Adem Apak

Marmara Üniversitesi
Fiyatı:25tl İnd:%20

Satış Fiyatı:20tl

%20
Arapça Okuma-Anlama Soru Bankası

Halil İbrahim Kaçar

Marmara Üniversitesi
Fiyatı:50tl İnd:%20

Satış Fiyatı:40tl

%20
Rivayetten Raviye - Cerh-Ta‘dîl Hükümleri Nasıl Ol

Muhammed Enes Topgül

Marmara Üniversitesi
Fiyatı:45tl İnd:%20

Satış Fiyatı:36tl

%20
Hıristiyanlık ve Mistik Semboller

İsmail Taşpınar

Marmara Üniversitesi
Fiyatı:25tl İnd:%20

Satış Fiyatı:20tl

%20
Arapça Hikayeler (3-4. Kur)

Ali Bulut

Marmara Üniversitesi
Fiyatı:26tl İnd:%20

Satış Fiyatı:20.8tl

%20
Arapça Hikayeler (2. Kur)

Ali Bulut

Marmara Üniversitesi
Fiyatı:26tl İnd:%20

Satış Fiyatı:20.8tl

%20
Arapça Hikayeler (1. Kur)

Ali Bulut

Marmara Üniversitesi
Fiyatı:26tl İnd:%20

Satış Fiyatı:20.8tl

%20
Osmanlı Tetkikleri - 2

Ömer Kara

Marmara Üniversitesi
Fiyatı:25tl İnd:%20

Satış Fiyatı:20tl

%20
Kaf Suresi Işığında İman ve İhsan Şuuruna Ermek

Muhammed İsa Yüksek

Marmara Üniversitesi
Fiyatı:20tl İnd:%20

Satış Fiyatı:16tl

%20
Osmanlı Tetkikleri - 1

Ömer Kara

Marmara Üniversitesi
Fiyatı:25tl İnd:%20

Satış Fiyatı:20tl

%20
Konulu Tefsir Metodu

Şahin Güven

Marmara Üniversitesi
Fiyatı:25tl İnd:%20

Satış Fiyatı:20tl

%20
Hadis Rivayet Coğrafyası

Hüseyin Akgün

Marmara Üniversitesi
Fiyatı:30tl İnd:%20

Satış Fiyatı:24tl

%20
Arapça Tefsir Usulü Literatürü

Muhsin Demirci

Marmara Üniversitesi
Fiyatı:45tl İnd:%20

Satış Fiyatı:36tl

%20
Hulefa-i Raşidin Devri Sahabe Anlayışı

Mehmet Efendioğlu

Marmara Üniversitesi
Fiyatı:25tl İnd:%20

Satış Fiyatı:20tl

%20
Tefsir Geleneğinde el-Keşşaf

Mesut Kaya

Marmara Üniversitesi
Fiyatı:28tl İnd:%20

Satış Fiyatı:22.4tl

%20
Hanefilerde Mezhep İçi Tercih ve Usulü

Seyit Mehmet Uğur

Marmara Üniversitesi
Fiyatı:35tl İnd:%20

Satış Fiyatı:28tl

%20
Ben Müslümanlardanım

İsmail Lütfi Çakan

Marmara Üniversitesi
Fiyatı:16tl İnd:%20

Satış Fiyatı:12.8tl

%20
Buhari Sonrası el-Cami““u“s-Sahih

Ali Albayrak

Marmara Üniversitesi
Fiyatı:30tl İnd:%20

Satış Fiyatı:24tl

%20
El-Kafi Fi“n-Nahv

Ali Bulut

Marmara Üniversitesi
Fiyatı:25tl İnd:%20

Satış Fiyatı:20tl

%20
Kur’an İfadelerinde Zıt Anlamlılık Ezdad

Abdulmuttalip Arpa

Marmara Üniversitesi
Fiyatı:24tl İnd:%20

Satış Fiyatı:19.2tl

%20
İslam Hukuk Usulünde Mecaz

İsmetullah Sami

Marmara Üniversitesi
Fiyatı:23tl İnd:%20

Satış Fiyatı:18.4tl

%20
Kur“an Tilavetinin Esasları

İsmail Karaçam

Marmara Üniversitesi
Fiyatı:35tl İnd:%20

Satış Fiyatı:28tl