Türk Marka Hukuku
Türk Marka Hukuku [ Uğur Çolak ]

On İki Levha Yayınları

10 Ocak 2017 tarihinde, 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu'nun yürürlüğe girmesiyle birlikte, bu tarihe kadar mülga 556 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile düzenlenen Türk Marka Hukuku, nihayet yasal düzenlemeye kavuşmuştur. 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu yürürlüğe girmeden önce mehaz Avrupa Birliği mevzuatı da güncellenmiş, 2008/95 sayılı eski Marka Direktifi'nin yerini 2015/2436 sayılı Yeni Marka Direktifi almış, 207/2009 sayılı eski Marka Tüzüğü ise önce 2015/2424 sayılı Tüzük ile değiştirilmiş, sonrasında ise 14 Haziran 2017 tarih ve 2017/1001 sayılı Yeni Marka Tüzüğü yürürlüğe girmiştir. Tüm bu değişiklikler dikkate alınarak, kitap yeniden hazırlanmış, mehaz AB mevzuatı ile de bağlantı kurularak 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu yorumlanıp örneklendirilmiş, karşılaşılan ve karşılaşılabilecek uyuşmazlıklar da gözetilmek suretiyle her bir konu olabildiğince alt başlıklara ayrılarak açıklanmış, konuyla ilgili emsal olabilecek Yargıtay kararları ile yetinilmeyip, Avrupa Birliği Mahkemesi (CJEU) kararları da yeri geldikçe ele alınıp

Fiyat:290,00
İndirim: %17
Satış: 240,70


Tahmini teslim süres 3 günüdür.

Yayınevinin Diğer kitapları

%17
Stoklar

Ümit Erkan

On İki Levha Yayınla
Fiyatı:35tl İnd:%17

Satış Fiyatı:29.05tl

%17
Muris Muvazaası

Esra Eviz

On İki Levha Yayınla
Fiyatı:30tl İnd:%17

Satış Fiyatı:24.9tl

%17
Mecelle“de Vefaen Satış Sözleşmesi

Abdullah Musab Şahin

On İki Levha Yayınla
Fiyatı:21tl İnd:%17

Satış Fiyatı:17.43tl

%17
Finansal Tabloların Tutulması ve Hukuksal Sonuçlar

Raziye Aksu Özkan

On İki Levha Yayınla
Fiyatı:70tl İnd:%17

Satış Fiyatı:58.1tl

%17
Türk Vergi Hukuku“nda Özel Usulsüzlük Cezaları ve

Esma Öztaş

On İki Levha Yayınla
Fiyatı:35tl İnd:%17

Satış Fiyatı:29.05tl

%17
Mülteci Hukuku ve Silahlı Çatışma Kaynaklı Sığınma

Kolektif

On İki Levha Yayınla
Fiyatı:50tl İnd:%17

Satış Fiyatı:41.5tl

%17
Immanuel Kant“ın Kozmopolit Hukuk İdealine Karşı C

Zeynep Gültepe

On İki Levha Yayınla
Fiyatı:30tl İnd:%17

Satış Fiyatı:24.9tl

%17
Türk Ticaret Kanunu Ekseninde Sermaye Piyasası Huk

Kolektif

On İki Levha Yayınla
Fiyatı:65tl İnd:%17

Satış Fiyatı:53.95tl

%17
Özgürlük ve Güvenlik Ekseninde Bireysel Silahlanma

Özgür Aydın

On İki Levha Yayınla
Fiyatı:35tl İnd:%17

Satış Fiyatı:29.05tl

%17
Meşru Savunmanın Hukuki Esası Bağlamında Gereklili

Melik Kartal

On İki Levha Yayınla
Fiyatı:75tl İnd:%17

Satış Fiyatı:62.25tl

%17
Türk Ceza Kanunu“nda Görünüşte İhmali Suçlarda Gar

Rahime Erbaş

On İki Levha Yayınla
Fiyatı:100tl İnd:%17

Satış Fiyatı:83tl

%17
Yürütmenin Durdurulması Kurumunda Uygulanmakla Etk

Fuat Evsen

On İki Levha Yayınla
Fiyatı:33tl İnd:%17

Satış Fiyatı:27.39tl

%17
Sermaye Piyasası Uyuşmazlıklarında Alternatif Çözü

Onur Kalkan

On İki Levha Yayınla
Fiyatı:50tl İnd:%17

Satış Fiyatı:41.5tl

%17
İdari Faaliyetlerin Görülüşüne Katılan Özel Hukuk

Meral Yıldırım

On İki Levha Yayınla
Fiyatı:30tl İnd:%17

Satış Fiyatı:24.9tl

%17
Deniz Ticareti Hukuku Cilt 4 - Deniz İcra Hukuku

Kerim Atamer

On İki Levha Yayınla
Fiyatı:75tl İnd:%17

Satış Fiyatı:62.25tl

%17
VEHUP 5. Ulusal Kongresi - Kurumlar Vergisinin Gün

Funda Başaran Yavaşlar

On İki Levha Yayınla
Fiyatı:40tl İnd:%17

Satış Fiyatı:33.2tl

%17
Karşılaştırmalı Hukuk“ta ve Türk Hukuku“nda Joint

Salih Baz

On İki Levha Yayınla
Fiyatı:30tl İnd:%17

Satış Fiyatı:24.9tl

%17
Bireysel İş Hukukunda Zorunlu ve Zorlayıcı Nedenle

Hasan Kayırgan

On İki Levha Yayınla
Fiyatı:35tl İnd:%17

Satış Fiyatı:29.05tl

%17
İdari Yargıda Dilekçeler Üzerine İlk İnceleme

H. Eyüp Özdemir

On İki Levha Yayınla
Fiyatı:13tl İnd:%17

Satış Fiyatı:10.79tl

%17
Çek Hukuku

Abuzer Kendigelen

On İki Levha Yayınla
Fiyatı:140tl İnd:%17

Satış Fiyatı:116.2tl

%17
Rekabet Hukukunda Dikey Anlaşmaların Son 10 Yılı

Kerem Cem Sanlı

On İki Levha Yayınla
Fiyatı:75tl İnd:%17

Satış Fiyatı:62.25tl

%17
Anonim Ortaklık Genel Kurul Kararının Yürütmesinin

Doğukan Algan

On İki Levha Yayınla
Fiyatı:30tl İnd:%17

Satış Fiyatı:24.9tl

%17
Navlun Sözleşmesi Bakımından Taşıyanın Zıya Hasar

Sercan Örsel

On İki Levha Yayınla
Fiyatı:25tl İnd:%17

Satış Fiyatı:20.75tl

%17
İcra Hukukunda Rehin Açığı Belgesi

Nurdan Korkmaz

On İki Levha Yayınla
Fiyatı:37tl İnd:%17

Satış Fiyatı:30.71tl

%17
İmtiyazlı Pay Sahipleri Özel Kurulu

Betül Aktaş

On İki Levha Yayınla
Fiyatı:90tl İnd:%17

Satış Fiyatı:74.7tl

%17
Türk Anayasalarında Yakalama Gözaltı ve Tutuklama

Gözde İbicioğlu

On İki Levha Yayınla
Fiyatı:32tl İnd:%17

Satış Fiyatı:26.56tl

%17
Sürdürülebilir Çevre Hedefinde Enerjinin Vergilend

Çağıl Süt Göker

On İki Levha Yayınla
Fiyatı:26tl İnd:%17

Satış Fiyatı:21.58tl

%17
Borcun İfa Edilmediği Defi (Ödemezlik Defi)

Cüneyt Pekmez

On İki Levha Yayınla
Fiyatı:100tl İnd:%17

Satış Fiyatı:83tl

%17
Yargıtay Kararları Işığında Medeni Yargılama Hukuk

Seda Özmumcu

On İki Levha Yayınla
Fiyatı:65tl İnd:%17

Satış Fiyatı:53.95tl

%17
Türkiye“de ve Seçilmiş Ülkelerde Vergi İnceleme Sü

Orçun Avcı

On İki Levha Yayınla
Fiyatı:60tl İnd:%17

Satış Fiyatı:49.8tl

%17
Bir Doğa ve İnsan Hakkı Olarak Su Hakkı

Ayşenur Ocak

On İki Levha Yayınla
Fiyatı:30tl İnd:%17

Satış Fiyatı:24.9tl

%17
Krediye Bağlı Hayat Sigortası Sözleşmesi

Melda Taşkın

On İki Levha Yayınla
Fiyatı:100tl İnd:%17

Satış Fiyatı:83tl