Yeni Osmanlı Melankolik ve Mason Birader 5.Murad (1840-1904)

Yeni Osmanlı Melankolik ve Mason Birader 5.Murad (1840-1904) [ Selda Güner ]

Doğu Kütüphanesi

Osmanlı hanedan tarihi içinde, geleneksel kalıplar dışında yeralan padişahlardan biri V. Murat’tır. Bu dönem, imparatorluğun çöküş yıllarına tekaddüm eden bu dönem; darbe ve karşı darbelerin birbirini takibettiği, Tanzimat ricalinin devletten çekilmeye başladığı, saraya hakim iktidar unsurlarıyla, taşra ayanının iktidar mücadelesinin başladığı, parlamenter monarşiye geçmenin sancılarının çekildiği en bunalımlı dönemdir. Sadece 93 günlük padişahlığına rağmen bu geçiş döneminin izdüşümü olan V. Murat’ın saltanat ayları aynı zamanda liberalizmden, meşrutiyete, masonluktan, otokrasiye kadar pek çok fikir akımının tartışıldığı, “Genç Osmanlılar”ın sürgünden, vatana dönüşleriyle, yeni bir dönemin de habercisidir. Ne var ki, V. Murad ve döneminin bunlara rağmen görmemezlikten gelinmesi, hiç kuşkusuz onun ne imparatorluğun zaferlerle taçlanan bir kahramanı olması, ne de çöküş dönemini siyasi manevralarla sahip siyasi bir kabiliyete sahip olmasıdır. Aksine o, selefi ve amcası Abdülaziz ile, halefi ve ağabeyi Abdülhamit gibi karizmatik bir role sahip de değildir. O, Tanzimat döneminin siyasette liberal, toplumsal hayatta bireyselleşme çabalarının figürlerinden olduğu kadar, melankolik hastalığıyla mustarip bir Tanzimat insan tipidir. Bu çalışma, Genç Osmanlılar Cemiyetinden, masonluğa, Sırbistan ve Bulgar ayaklanmasından, bir saray darbesi sonucu tahta geçen II. Abdülhamit’e, iktisaden iflas etmiş bir devleti V. Murad üzerinden akademik bir yaklaşımla değerlendirme çalışmasıdır.

Fiyat:30,00
İndirim: %23
Satış: 23,10


Tahmini teslim süresi 3 iş günüdür.

Yayınevinin Diğer kitapları

%23
Telgraflarda Harp

Samet Özdemir

Doğu Kütüphanesi
Fiyatı:40tl İnd:%23

Satış Fiyatı:30.8tl

%23
Aşiretleşmenin Eşiğinde Koç Mehmet’in Torunları

Kenan Erzurumlu

Doğu Kütüphanesi
Fiyatı:30tl İnd:%23

Satış Fiyatı:23.1tl

%23
Göktürk Uygur ve Oğuz Kültürü

Rövşen Alizade

Doğu Kütüphanesi
Fiyatı:25tl İnd:%23

Satış Fiyatı:19.25tl

%23
Turan ve Turancılık

Kolektif

Doğu Kütüphanesi
Fiyatı:37tl İnd:%23

Satış Fiyatı:28.49tl

%23
Türk Askeri Muzikaları Tarihi

Mahmut Ragıp Gazimihal

Doğu Kütüphanesi
Fiyatı:38tl İnd:%23

Satış Fiyatı:29.26tl

%23
Bir Esgerin Hatireleri

Musa Haşimi

Doğu Kütüphanesi
Fiyatı:53tl İnd:%23

Satış Fiyatı:40.81tl

%23
Azatlık Elçisi Elçi Bey

Adalet Tahirzade

Doğu Kütüphanesi
Fiyatı:35tl İnd:%23

Satış Fiyatı:26.95tl

%23
Aynadaki Söz

Ahmet Kartal

Doğu Kütüphanesi
Fiyatı:37tl İnd:%23

Satış Fiyatı:28.49tl

%23
Türkleşmek İslamlaşmak Almanlaşmak

Şefik Kantar

Doğu Kütüphanesi
Fiyatı:23tl İnd:%23

Satış Fiyatı:17.71tl

%23
Trablusgarp Savaşı ve Enver Paşa

Georges Remond

Doğu Kütüphanesi
Fiyatı:30tl İnd:%23

Satış Fiyatı:23.1tl

%23
Karakoyunlu Yörük Etnografyası

Ramazan Durmaz

Doğu Kütüphanesi
Fiyatı:100tl İnd:%23

Satış Fiyatı:77tl

%23
Dede Korkut Kitabı

Ergün Veren

Doğu Kütüphanesi
Fiyatı:25tl İnd:%23

Satış Fiyatı:19.25tl

%23
Bir Güneş Avcısı Ahmet Hamdi Tanpınar

Kolektif

Doğu Kütüphanesi
Fiyatı:75tl İnd:%23

Satış Fiyatı:57.75tl

%23
Sultan 2. Abdülhamid“in Payitahtı

Turan Şahin

Doğu Kütüphanesi
Fiyatı:65tl İnd:%23

Satış Fiyatı:50.05tl

%23
Ağzından Çıkanı Kulağın Duysun

Nigar Ayyıldız

Doğu Kütüphanesi
Fiyatı:20tl İnd:%23

Satış Fiyatı:15.4tl

%23
Militarizmden Pasifizme Geçişte Japonya

Sinan Levent

Doğu Kütüphanesi
Fiyatı:33tl İnd:%23

Satış Fiyatı:25.41tl

%23
Mübadele Romanlarında Kimlik ve Ulusçuluk

Hülya Bayrak Akyıldız

Doğu Kütüphanesi
Fiyatı:30tl İnd:%23

Satış Fiyatı:23.1tl

%23
Kıyafetname

Kolektif

Doğu Kütüphanesi
Fiyatı:27tl İnd:%23

Satış Fiyatı:20.79tl

%23
Basının Gözünden Tek Parti’nin Son Yılı 1949-1950

Cüneyd Okay

Doğu Kütüphanesi
Fiyatı:27tl İnd:%23

Satış Fiyatı:20.79tl