Şeyhülislam Seyyit Feyzullah Efendi ve Fetava-yı Feyziyye
Şeyhülislam Seyyit Feyzullah Efendi ve Fetava-yı Feyziyye [ Rahime Altaş ]

Araştırma Yayınları

Osmanlı Devleti’nin teşkilat yapısı içinde önemli bir yeri olan Şeyhülislamlık kurumu (Meşîhat Makamı), bünyesi içindeki çeşitli hizmet alanlarından birisi olarak fetva verme görevini de üstlenmiş resmî bir kurumdur. Kurumun başta şeyhülislamlar olmak üzere çeşitli görevlilerinin bu önemli hizmet sahasında asırlar boyu devam eden mesaisinin birer ürünü olarak dönemlerinin şeyhülislamlarının isimleriyle anılan fetva mecmuaları hazırlanmış; böylelikle Osmanlı hukuk tarihinde bir “Fetava” literatürü oluşmuştur. 17. yy. şeyhülislamlarından Seyyit Feyzullah Efendi’nin (v. 1115/1703) verdiği fetvâları içeren Fetava-yı Feyziyye isimli mecmua da bunlardan biridir. Fetava-yı Feyziyye; Fetava-yı Aliyye, Behçetü’l- Fetava ve Netîcetü’l-Fetava ile birlikte fetvaa mecmuaları arasında Fetava-yı Erbaa olarak şöhret bulmuş ve Osmanlı “Fetava” literatürüne en muteber mecmualar olarak geçmişlerdir. Fetava-yı Erbaa, Hanefi^ fıkhının en isabetli kabul edilen görüşlerini ihtiva ettiği düşünülerek, Fetvahane tarafından da muteber kabul edilmiştir. Dolayısıyla, Fetava-yı Erbaa içinde yer alan Fetava-yı Feyziyye’nin, -diğer üç mecmua ile birlikte- bütün fetvaa mecmuaları arasında ayrı bir yeri ve önemi vardır.

Fiyat:16,00
İndirim: %24
Satış: 12,16


Tahmini teslim süres 3 günüdür.

Yayınevinin Diğer kitapları

%24
Saç Ağartan Uyarı

Namık Kemal Okumuş

Araştırma Yayınları
Fiyatı:24tl İnd:%24

Satış Fiyatı:18.24tl

%24
Hakikat Peşinde Yalın Kalem

Ferhat Koca

Araştırma Yayınları
Fiyatı:40tl İnd:%24

Satış Fiyatı:30.4tl

%24
Dost Ateşinde Pişmek

Namık Kemal Okumuş

Araştırma Yayınları
Fiyatı:24tl İnd:%24

Satış Fiyatı:18.24tl

%24
Klasik Mantıkta Akıl Yürütme

Halil İmamoğlugil

Araştırma Yayınları
Fiyatı:20tl İnd:%24

Satış Fiyatı:15.2tl

%24
Velayet ve İmamet

Ahmet Işıklar

Araştırma Yayınları
Fiyatı:58tl İnd:%24

Satış Fiyatı:44.08tl

%24
Kıyam ve Katliam

Ahmet Işıklar

Araştırma Yayınları
Fiyatı:64tl İnd:%24

Satış Fiyatı:48.64tl

%24
Kur“an“ın İ“cazına Çağdaş Bir Yaklaşım

Mehmet Salmazzem

Araştırma Yayınları
Fiyatı:20tl İnd:%24

Satış Fiyatı:15.2tl

%24
Kısa Dünya Tarihi

Mehmed Murad

Araştırma Yayınları
Fiyatı:46tl İnd:%24

Satış Fiyatı:34.96tl

%24
Arap İlim Heyetinin Payitaht ve Çanakkale Seyahati

Şaban Karataş

Araştırma Yayınları
Fiyatı:30tl İnd:%24

Satış Fiyatı:22.8tl

%24
Modern Suriye Şiiri

İbrahim Usta

Araştırma Yayınları
Fiyatı:24tl İnd:%24

Satış Fiyatı:18.24tl

%24
Mevlana“da Estetik

A. Hilal Kalkandelen

Araştırma Yayınları
Fiyatı:18tl İnd:%24

Satış Fiyatı:13.68tl

%24
Küpten Taşanlar

Namık Kemal Okumuş

Araştırma Yayınları
Fiyatı:28tl İnd:%24

Satış Fiyatı:21.28tl

%24
Aristoteles Kategoriler 1

Murat Kelikli

Araştırma Yayınları
Fiyatı:10tl İnd:%24

Satış Fiyatı:7.6tl

%24
Sonsuzluk Sonsuz Mudur?

Namık Kemal Okumuş

Araştırma Yayınları
Fiyatı:30tl İnd:%24

Satış Fiyatı:22.8tl

%24
Kur’an’ı Anlamada Siyakın Yeri

Yunus Ekin

Araştırma Yayınları
Fiyatı:28tl İnd:%24

Satış Fiyatı:21.28tl

%24
İslam Dünyasının Açmazları

M. Kemal Atik

Araştırma Yayınları
Fiyatı:23tl İnd:%24

Satış Fiyatı:17.48tl

%24
Harezm Me’mun Akademisi

Vahit Celal

Araştırma Yayınları
Fiyatı:13tl İnd:%24

Satış Fiyatı:9.88tl

%24
Platon: Hayatı ve Felsefesi

Uğur Köksal Odabaş

Araştırma Yayınları
Fiyatı:20tl İnd:%24

Satış Fiyatı:15.2tl

%24
Hayatı Sorgulayan Baki Sorulara Hayatı Yöneten Fan

Naci Bektaş

Araştırma Yayınları
Fiyatı:22tl İnd:%24

Satış Fiyatı:16.72tl

%24
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti“nde Hadis ve Sünnet

Erdoğan Köycü

Araştırma Yayınları
Fiyatı:42tl İnd:%24

Satış Fiyatı:31.92tl

%24
İslamiyet Öncesi Arap Folkloru ve Kur“an

Fatih Duman

Araştırma Yayınları
Fiyatı:22tl İnd:%24

Satış Fiyatı:16.72tl

%24
Fıkıh Usülünün Tedrici Gelişimi ve Usüli Görüşler

Abdulbasıt Saltekin

Araştırma Yayınları
Fiyatı:24tl İnd:%24

Satış Fiyatı:18.24tl

%24
Ali Şir Nevai ve Farsça Gazelleri

A. Hilal Kalkandelen

Araştırma Yayınları
Fiyatı:52tl İnd:%24

Satış Fiyatı:39.52tl

%24
Modern Dönem Dindarlarının Kadın Algısı

Ayşe Kalyoncuo

Araştırma Yayınları
Fiyatı:15tl İnd:%24

Satış Fiyatı:11.4tl