Kolektif Bellek

Kolektif Bellek [ Maurice Halbwachs ]

Pinhan Yayıncılık

Şahsi hatıralarımız kendimize mi aittir? Küçük bir çocukken büyükbabamızla birlikte tanık olduğumuz bir toplumsal olay, lisedeki ilk günümüz, bir Paris seyahatinde görüp yaşadıklarımız… Peki ya tarih ile sosyal bakımdan hatırladıklarımız aynı şey midir? Tarih bir sosyal grubun hatırlama şekli midir? Belleğin ve hatırlamanın zaman ile mekân ile hatta müzik ile bir ilişkisi var mıdır? Maurice Halbwachs’ın arkasında bıraktığı el yazmalarından yola çıkarak hazırlanan bu metin bize uzun vadede yayımlamayı tasarladığı önemli eserinden parçalar sunuyor. Bu parçalar, bellek ve toplum arasındaki ilişkilerin Halbwachs’ın düşüncesinin merkezi ve nihai aşaması haline geldiğini gösteriyor. Halbwachs’ın çalışmasını ilginç kılan nokta, klasik pozitivist varsayımın aksine, yorumsamacılık ile determinizmi bir araya getiriyor olmasıdır. Halbwachs’ın bellek analizinin altında bir zaman tanımı da gizlidir. Zaman artık, her türlü olayın içinde gerçekleştiği homojen ve yeknesak bir ortam değildir. Zamana indirgenemez deneyimin alanlarını sorguladıkları için varoluşsal düşünceye bağlı olmayan öğeler arasındaki eşgüdümün basit bir ilkesidir. Bir dostu, Halbwachs’ın en yüksek erdeminin belki de düşünsel gözü peklik olduğunu söylüyor. Bu gözü pekliğin Halbwachs’ın yaşamındaki karşılığı, iltifatlara aldırmamak ve sosyal hayatın zorlukları karşısında kayıtsız kalmaktır. İnsan kavramını nesnelerden ayrı bir varlık olarak tanımlamaya bu denli çaba gösteren düşünürlerden birinin, toplum ve bireyin birlikte inkar ve yok edildiği toplama kampı cehennemine maruz kalarak yaşamını yitirmiş olması bir anlamda hayli simgeseldir.

Fiyat:28,00
İndirim: %25
Satış: 21,00


Tahmini teslim süresi 3 iş günüdür.

Yayınevinin Diğer kitapları

%25
Hakkaniyet Olarak Adalet

John Rawls

Pinhan Yayıncılık
Fiyatı:40tl İnd:%25

Satış Fiyatı:30tl

%25
Freud'un Psikanalizi

Haluk Sunat

Pinhan Yayıncılık
Fiyatı:30tl İnd:%25

Satış Fiyatı:22.5tl

%25
Lysis

Platon (Eflatun)

Pinhan Yayıncılık
Fiyatı:10tl İnd:%25

Satış Fiyatı:7.5tl

%25
Felsefe Dersleri

Simone Weil

Pinhan Yayıncılık
Fiyatı:27tl İnd:%25

Satış Fiyatı:20.25tl

%25
Ruh Teorileri - İnsan Ruhu ve Kişiliği

Henri Bergson

Pinhan Yayıncılık
Fiyatı:18tl İnd:%25

Satış Fiyatı:13.5tl

%25
Psykhe

Erwin Rohde

Pinhan Yayıncılık
Fiyatı:85tl İnd:%25

Satış Fiyatı:63.75tl

%25
Ahlak İktisat ve Bilim

Gökhan Murteza

Pinhan Yayıncılık
Fiyatı:30tl İnd:%25

Satış Fiyatı:22.5tl

%25
Yunanlar ve Yunan Medeniyeti

Jacob Burckhardt

Pinhan Yayıncılık
Fiyatı:65tl İnd:%25

Satış Fiyatı:48.75tl

%25
Fragmanlar

Miletli Thales

Pinhan Yayıncılık
Fiyatı:18tl İnd:%25

Satış Fiyatı:13.5tl

%25
John Locke

Jean Didier

Pinhan Yayıncılık
Fiyatı:14tl İnd:%25

Satış Fiyatı:10.5tl

%25
Doğal Hukukun İlkeleri

Jean Jacques Burlamaqui

Pinhan Yayıncılık
Fiyatı:18tl İnd:%25

Satış Fiyatı:13.5tl

%25
Hukuki Argümantasyonun Temelleri

Eveline T. Feteris

Pinhan Yayıncılık
Fiyatı:60tl İnd:%25

Satış Fiyatı:45tl

%25
Fragmanlar

Ksenophanes

Pinhan Yayıncılık
Fiyatı:12tl İnd:%25

Satış Fiyatı:9tl

%25
İleri Düzey Oyun Terapisi

Dee C. Ray

Pinhan Yayıncılık
Fiyatı:48tl İnd:%25

Satış Fiyatı:36tl

%25
Toplumsal Sınıfların Psikolojisi

Maurice Halbwachs

Pinhan Yayıncılık
Fiyatı:24tl İnd:%25

Satış Fiyatı:18tl

%25
Kurucu İktidarın Eleştirisi

O. Vahdet İşsevenler

Pinhan Yayıncılık
Fiyatı:38tl İnd:%25

Satış Fiyatı:28.5tl

%25
Fragmanlar

Parmenides

Pinhan Yayıncılık
Fiyatı:17tl İnd:%25

Satış Fiyatı:12.75tl

%25
Direnişin Mikropolitikası

Kolektif

Pinhan Yayıncılık
Fiyatı:40tl İnd:%25

Satış Fiyatı:30tl

%25
Argonautika

Rodoslu Apollonios

Pinhan Yayıncılık
Fiyatı:28tl İnd:%25

Satış Fiyatı:21tl

%25
Otobiyografik Yazılar ve Notlar

Friedrich Nietzsche

Pinhan Yayıncılık
Fiyatı:15tl İnd:%25

Satış Fiyatı:11.25tl

%25
Hukuk Sosyolojisinin Temel İlkeleri

Eugen Ehrlich

Pinhan Yayıncılık
Fiyatı:50tl İnd:%25

Satış Fiyatı:37.5tl

%25
Ölümle Yüzleşmek

Françoise Dastur

Pinhan Yayıncılık
Fiyatı:10tl İnd:%25

Satış Fiyatı:7.5tl

%25
Antik Çağ Mutfak Sözlüğü

Ali Güveloğlu

Pinhan Yayıncılık
Fiyatı:20tl İnd:%25

Satış Fiyatı:15tl

%25
Psikolojide Tipler

Carl Gustav Jung

Pinhan Yayıncılık
Fiyatı:65tl İnd:%25

Satış Fiyatı:48.75tl

%25
İçsel Aile Sistemleri Terapisi

Richard C. Schwartz

Pinhan Yayıncılık
Fiyatı:45tl İnd:%25

Satış Fiyatı:33.75tl

%25
Viyana Çevresi

Rudolf Carnap

Pinhan Yayıncılık
Fiyatı:15tl İnd:%25

Satış Fiyatı:11.25tl

%25
Kategoriler

Aristoteles

Pinhan Yayıncılık
Fiyatı:12tl İnd:%25

Satış Fiyatı:9tl

%25
Günah Keçisi

James George Frazer

Pinhan Yayıncılık
Fiyatı:45tl İnd:%25

Satış Fiyatı:33.75tl

%25
Ampirist Filozoflar

Roger Stuart Woolhouse

Pinhan Yayıncılık
Fiyatı:30tl İnd:%25

Satış Fiyatı:22.5tl

%25
Oluş ve Bozuluş

Aristoteles

Pinhan Yayıncılık
Fiyatı:16.67tl İnd:%25

Satış Fiyatı:12.5tl

%25
Protagoras

Platon (Eflatun)

Pinhan Yayıncılık
Fiyatı:18.52tl İnd:%25

Satış Fiyatı:13.89tl

%25
Felsefeye Giriş İçin Bir Başlangıç

William James

Pinhan Yayıncılık
Fiyatı:18.52tl İnd:%25

Satış Fiyatı:13.89tl