Kolektif Bellek
Kolektif Bellek [ Maurice Halbwachs ]

Pinhan Yayıncılık

Şahsi hatıralarımız kendimize mi aittir? Küçük bir çocukken büyükbabamızla birlikte tanık olduğumuz bir toplumsal olay, lisedeki ilk günümüz, bir Paris seyahatinde görüp yaşadıklarımız… Peki ya tarih ile sosyal bakımdan hatırladıklarımız aynı şey midir? Tarih bir sosyal grubun hatırlama şekli midir? Belleğin ve hatırlamanın zaman ile mekân ile hatta müzik ile bir ilişkisi var mıdır? Maurice Halbwachs’ın arkasında bıraktığı el yazmalarından yola çıkarak hazırlanan bu metin bize uzun vadede yayımlamayı tasarladığı önemli eserinden parçalar sunuyor. Bu parçalar, bellek ve toplum arasındaki ilişkilerin Halbwachs’ın düşüncesinin merkezi ve nihai aşaması haline geldiğini gösteriyor. Halbwachs’ın çalışmasını ilginç kılan nokta, klasik pozitivist varsayımın aksine, yorumsamacılık ile determinizmi bir araya getiriyor olmasıdır. Halbwachs’ın bellek analizinin altında bir zaman tanımı da gizlidir. Zaman artık, her türlü olayın içinde gerçekleştiği homojen ve yeknesak bir ortam değildir. Zamana indirgenemez deneyimin alanlarını sorguladıkları için varoluşsal düşünceye bağlı olmayan öğeler arasındaki eşgüdümün basit bir ilkesidir. Bir dostu, Halbwachs’ın en yüksek erdeminin belki de düşünsel gözü peklik olduğunu söylüyor. Bu gözü pekliğin Halbwachs’ın yaşamındaki karşılığı, iltifatlara aldırmamak ve sosyal hayatın zorlukları karşısında kayıtsız kalmaktır. İnsan kavramını nesnelerden ayrı bir varlık olarak tanımlamaya bu denli çaba gösteren düşünürlerden birinin, toplum ve bireyin birlikte inkar ve yok edildiği toplama kampı cehennemine maruz kalarak yaşamını yitirmiş olması bir anlamda hayli simgeseldir.

Fiyat:28,00
İndirim: %28
Satış: 20,16


Tahmini teslim süresi 3 iş günüdür.

Yayınevinin Diğer kitapları

%28
Toplumsal Sınıfların Psikolojisi

Maurice Halbwachs

Pinhan Yayıncılık
Fiyatı:24tl İnd:%28

Satış Fiyatı:17.28tl

%28
Kurucu İktidarın Eleştirisi

O. Vahdet İşsevenler

Pinhan Yayıncılık
Fiyatı:38tl İnd:%28

Satış Fiyatı:27.36tl

%28
Fragmanlar

Parmenides

Pinhan Yayıncılık
Fiyatı:17tl İnd:%28

Satış Fiyatı:12.24tl

%28
Direnişin Mikropolitikası

Kolektif

Pinhan Yayıncılık
Fiyatı:40tl İnd:%28

Satış Fiyatı:28.8tl

%28
Argonautika

Rodoslu Apollonios

Pinhan Yayıncılık
Fiyatı:28tl İnd:%28

Satış Fiyatı:20.16tl

%28
Otobiyografik Yazılar ve Notlar

Friedrich Nietzsche

Pinhan Yayıncılık
Fiyatı:15tl İnd:%28

Satış Fiyatı:10.8tl

%28
Hukuk Sosyolojisinin Temel İlkeleri

Eugen Ehrlich

Pinhan Yayıncılık
Fiyatı:50tl İnd:%28

Satış Fiyatı:36tl

%28
Ölümle Yüzleşmek

Françoise Dastur

Pinhan Yayıncılık
Fiyatı:10tl İnd:%28

Satış Fiyatı:7.2tl

%28
Antik Çağ Mutfak Sözlüğü

Ali Güveloğlu

Pinhan Yayıncılık
Fiyatı:20tl İnd:%28

Satış Fiyatı:14.4tl

%28
Psikolojide Tipler

Carl Gustav Jung

Pinhan Yayıncılık
Fiyatı:65tl İnd:%28

Satış Fiyatı:46.8tl

%28
İçsel Aile Sistemleri Terapisi

Richard C. Schwartz

Pinhan Yayıncılık
Fiyatı:45tl İnd:%28

Satış Fiyatı:32.4tl

%28
Viyana Çevresi

Rudolf Carnap

Pinhan Yayıncılık
Fiyatı:15tl İnd:%28

Satış Fiyatı:10.8tl

%28
Kategoriler

Aristoteles

Pinhan Yayıncılık
Fiyatı:12tl İnd:%28

Satış Fiyatı:8.64tl

%28
Günah Keçisi

James George Frazer

Pinhan Yayıncılık
Fiyatı:45tl İnd:%28

Satış Fiyatı:32.4tl

%28
Ampirist Filozoflar

Roger Stuart Woolhouse

Pinhan Yayıncılık
Fiyatı:30tl İnd:%28

Satış Fiyatı:21.6tl

%28
Oluş ve Bozuluş

Aristoteles

Pinhan Yayıncılık
Fiyatı:16.67tl İnd:%28

Satış Fiyatı:12tl

%28
Protagoras

Platon (Eflatun)

Pinhan Yayıncılık
Fiyatı:18.52tl İnd:%28

Satış Fiyatı:13.33tl

%28
Felsefeye Giriş İçin Bir Başlangıç

William James

Pinhan Yayıncılık
Fiyatı:18.52tl İnd:%28

Satış Fiyatı:13.33tl

%28
Yönsüzleşmiş Savaşlar

M. Ertan Kardeş

Pinhan Yayıncılık
Fiyatı:25tl İnd:%28

Satış Fiyatı:18tl

%28
Ruhun Tehlikeleri ve Tabu

James George Frazer

Pinhan Yayıncılık
Fiyatı:45tl İnd:%28

Satış Fiyatı:32.4tl

%28
Platon“da Politik Düşüncenin Soykütüğü

Efe Baştürk

Pinhan Yayıncılık
Fiyatı:30tl İnd:%28

Satış Fiyatı:21.6tl

%28
Ensest Yasağı ve Kökenleri

Emile Durkheim

Pinhan Yayıncılık
Fiyatı:10tl İnd:%28

Satış Fiyatı:7.2tl

%28
Sofistçe Çürütmeler

Aristoteles

Pinhan Yayıncılık
Fiyatı:16tl İnd:%28

Satış Fiyatı:11.52tl

%28
Göçmen Entegrasyonu ve Tanıma Teorisi

Gülay Uğur Göksel

Pinhan Yayıncılık
Fiyatı:30tl İnd:%28

Satış Fiyatı:21.6tl

%28
Montesquieu ve Sosyal Bilimin Gelişimi

Emile Durkheim

Pinhan Yayıncılık
Fiyatı:10tl İnd:%28

Satış Fiyatı:7.2tl

%28
Antik Çağ“da Beslenme ve Damak Tadı

Ali Güveloğlu

Pinhan Yayıncılık
Fiyatı:35tl İnd:%28

Satış Fiyatı:25.2tl

%28
Yalıtım ve Sosyal Temaslar

Robert Ezra Park

Pinhan Yayıncılık
Fiyatı:17tl İnd:%28

Satış Fiyatı:12.24tl

%28
Rousseau ve Toplum Sözleşmesi

Emile Durkheim

Pinhan Yayıncılık
Fiyatı:10tl İnd:%28

Satış Fiyatı:7.2tl

%28
Antik Yunan“ın Din Öğretmenleri

James Adam

Pinhan Yayıncılık
Fiyatı:60tl İnd:%28

Satış Fiyatı:43.2tl

%28
Yorum Teorisi

Paul Ricoeur

Pinhan Yayıncılık
Fiyatı:15tl İnd:%28

Satış Fiyatı:10.8tl

%28
Platon“un Politik Felsefesi Devlet

Leo Strauss

Pinhan Yayıncılık
Fiyatı:45tl İnd:%28

Satış Fiyatı:32.4tl

%28
Kuşlar Hikayesi

Ahmed-i Gazzali

Pinhan Yayıncılık
Fiyatı:10tl İnd:%28

Satış Fiyatı:7.2tl