Şafii Usul Geleneğinde İmam Şafii“ye Muhalif Usuli Görüşler
Şafii Usul Geleneğinde İmam Şafii“ye Muhalif Usuli Görüşler [ İhsan Akay ]

Ensar Neşriyat

Dini nassları anlama ve yorumlama metodolojisi olan usûl-i fıkıh iki temel metoda dayanmaktadır. Bunlardan biri tespit edilmiş asıllardan hareketle cüz’î meselelere çözüm getiren Mütekellimîn/Şafiîyye metodudur. Diğeri ise fer‘î meselelerden yola çıkarak usûlî kaideleri ortaya koyan Fukaha/Hanefiyye yöntemidir. Farklı metotlar arasında ihtilafların varlığı kaçınılmaz olduğu gibi aynı metod mensupları arasında tartışmaların olması da doğaldır. Bu çalışma, İmam Şafiî’ye atfedilen metodolojik görüşler ile Şafiî usûlcülerin muhalif olarak ortaya koydukları yaklaşım ve delilleri tespit etmeyi amaçlamaktadır. Bu çalışmada “Şer‘î Deliller Bağlamında İmam Şafiî’ye Muhalefet Edilen Hususlar” başlığı altında Kitab, Sünnet, icma, kıyas ve bunlara ilişkin tartışmalar üzerinde durulmuştur. Bu ana başlıklar altında: Beyan kavramına yüklenen anlamlar, beyanın mertebeleri, Kur’an’da Arapça dışında kelimelerin varlığı, nesh, Hz. Peygamber’in fiilleri, haber-i vahid, mürsel haber, icmanın dayanakları, sükûtî icmânın delil olması, kıyas/ictihad kavramları, kıyasın hücciyyeti, birden fazla illet ile hükmün ta‘lîli konular gibi öne çıkan meseleler tartışılmıştır. Çalışmanın “İstinbat Metotlarında İmam Şafiî’ye Muhalefet Edilen Temel Hususlar” başlığını taşıyan bölümde ise harflerin manaları, emir-nehiy, amm-hass, mefhûm gibi daha çok “lafız-mana-hüküm” merkezli lisani tartışmalar serdedilmiştir. Ayrıca mezkûr çalışmada, Şafiî usûlcülerin, genelde usûlün özüne halel getirmeden konuları farklı bir formatta ele aldıkları sonucuna varılmıştır. Nesh gibi sınırlı sayıda konu hariç genelde söz konusu ihtilaflar hakiki olmaktan ziyade lafzî düzeyde kalmıştır. Bunun yanısıra pek çok tartışmanın, müşterek bir hükmü farklı açılardan ispat etme gibi olumlu sonuçları beraberinde getirdiği de tespit edilmiştir.

Fiyat:27,00
İndirim: %24
Satış: 20,52


Tahmini teslim süresi 3 iş günüdür.

Yayınevinin Diğer kitapları

%24
Kripto Para Birimleri

Süleyman Kaya

Ensar Neşriyat
Fiyatı:16tl İnd:%24

Satış Fiyatı:12.16tl

%24
Karz-ı Hasenin Kurumsallaşması

Kolektif

Ensar Neşriyat
Fiyatı:22tl İnd:%24

Satış Fiyatı:16.72tl

%24
İslam Hukukunda İhtiyat İlkesi

Ali İhsan Pala

Ensar Neşriyat
Fiyatı:25tl İnd:%24

Satış Fiyatı:19tl

%24
Farsça YDS Hazırlık Kılavuzu Metinler Alıştırmalar

Nihat Tarı

Ensar Neşriyat
Fiyatı:28tl İnd:%24

Satış Fiyatı:21.28tl

%24
Son Peygamberin İzinde

Handan Yalvaç Arıcı

Ensar Neşriyat
Fiyatı:15tl İnd:%24

Satış Fiyatı:11.4tl

%24
Önce Alkışladılar Sonra Öldürdüler

Vehbi Vakkasoğlu

Ensar Neşriyat
Fiyatı:20tl İnd:%24

Satış Fiyatı:15.2tl

%24
Yol Ayrımındaki Selefilik Klasik İslam Modernizmi“

Resul Ersöz

Ensar Neşriyat
Fiyatı:16tl İnd:%24

Satış Fiyatı:12.16tl

%24
Te“vilatü“l Kur“an Tercümesi Fihrist

Ebu Mansur el-Matüridi

Ensar Neşriyat
Fiyatı:30tl İnd:%24

Satış Fiyatı:22.8tl

%24
Sevgi Merkezli Çocuk Eğitimi

Vehbi Vakkasoğlu

Ensar Neşriyat
Fiyatı:21tl İnd:%24

Satış Fiyatı:15.96tl

%24
Muhteşem Yavuz Sultan Selim Han

Yavuz Bahadıroğlu

Ensar Neşriyat
Fiyatı:19tl İnd:%24

Satış Fiyatı:14.44tl

%24
Finansal Açıdan İslam Borçlar Hukuku

Fatih Turay

Ensar Neşriyat
Fiyatı:32tl İnd:%24

Satış Fiyatı:24.32tl

%24
Kocaelili Alimler

Kollektif

Ensar Neşriyat
Fiyatı:23tl İnd:%24

Satış Fiyatı:17.48tl

%24
İslam Benden Ne İster?

Enbiya Yıldırım

Ensar Neşriyat
Fiyatı:28tl İnd:%24

Satış Fiyatı:21.28tl

%24
Yabancı Dil Olarak Arapça Öğretimi

Sabri Türkmen

Ensar Neşriyat
Fiyatı:20tl İnd:%24

Satış Fiyatı:15.2tl

%24
Ayet ve Hadislerle İslam

Ahmet Çakır

Ensar Neşriyat
Fiyatı:10tl İnd:%24

Satış Fiyatı:7.6tl

%24
İktisadi Hayatta ve İslam“da Faiz

Recep Cici

Ensar Neşriyat
Fiyatı:35tl İnd:%24

Satış Fiyatı:26.6tl

%24
Hazreti Hatice El-Kübra

Ahmet Lütfi Kazancı

Ensar Neşriyat
Fiyatı:15tl İnd:%24

Satış Fiyatı:11.4tl

%24
Allah’ı Nasıl Anlamalı Nasıl Anlatmalı?

Vehbi Vakkasoğlu

Ensar Neşriyat
Fiyatı:22tl İnd:%24

Satış Fiyatı:16.72tl

%24
Te“vilatü“l Kur“an Tercümesi

Ebu Mansur el-Matüridi

Ensar Neşriyat
Fiyatı:45tl İnd:%24

Satış Fiyatı:34.2tl

%24
Hadis Problemleri

Enbiya Yıldırım

Ensar Neşriyat
Fiyatı:27tl İnd:%24

Satış Fiyatı:20.52tl

%24
İslam Akaidi ve Kelam

Hasan Gümüşoğlu

Ensar Neşriyat
Fiyatı:35tl İnd:%24

Satış Fiyatı:26.6tl

%24
Kütüb-i Sitte ve Kütüb-i Hamse İmamlarının Hadis K

Kolektif

Ensar Neşriyat
Fiyatı:14tl İnd:%24

Satış Fiyatı:10.64tl

%24
Din Sosyolojisi

Ali Akdoğan

Ensar Neşriyat
Fiyatı:33tl İnd:%24

Satış Fiyatı:25.08tl

%24
Hadisler ve Zihinlerdeki Sorular

Enbiya Yıldırım

Ensar Neşriyat
Fiyatı:30tl İnd:%24

Satış Fiyatı:22.8tl

%24
Namazı Yaşamak

Abdullah Yıldız

Ensar Neşriyat
Fiyatı:13tl İnd:%24

Satış Fiyatı:9.88tl

%24
Ve Ateş Bizi Tüketiyor

Ali Erkan Kavaklı

Ensar Neşriyat
Fiyatı:20tl İnd:%24

Satış Fiyatı:15.2tl

%24
Te“vilatül Kur“an Tercümesi 16. Cilt

Ebu Mansur el-Matüridi

Ensar Neşriyat
Fiyatı:44.55tl İnd:%24

Satış Fiyatı:33.86tl

%24
Te“vilatül Kur“an Tercümesi 15. Cilt

Ebu Mansur el-Matüridi

Ensar Neşriyat
Fiyatı:44.55tl İnd:%24

Satış Fiyatı:33.86tl

%24
Te“vilatül Kur“an Tercümesi 14. Cilt

Ebu Mansur el-Matüridi

Ensar Neşriyat
Fiyatı:44.55tl İnd:%24

Satış Fiyatı:33.86tl

%24
Referansım Allah’tır

Dursun Ali Taşçı

Ensar Neşriyat
Fiyatı:15tl İnd:%24

Satış Fiyatı:11.4tl

%24
Osmanlıdan Günümüze Diyarbakır

Kolektif

Ensar Neşriyat
Fiyatı:55.56tl İnd:%24

Satış Fiyatı:42.23tl

%24
Kurban Çocuklar

Dursun Ali Taşçı

Ensar Neşriyat
Fiyatı:16tl İnd:%24

Satış Fiyatı:12.16tl