Şafii Usul Geleneğinde İmam Şafii“ye Muhalif Usuli Görüşler

Şafii Usul Geleneğinde İmam Şafii“ye Muhalif Usuli Görüşler [ İhsan Akay ]

Ensar Neşriyat

Dini nassları anlama ve yorumlama metodolojisi olan usûl-i fıkıh iki temel metoda dayanmaktadır. Bunlardan biri tespit edilmiş asıllardan hareketle cüz’î meselelere çözüm getiren Mütekellimîn/Şafiîyye metodudur. Diğeri ise fer‘î meselelerden yola çıkarak usûlî kaideleri ortaya koyan Fukaha/Hanefiyye yöntemidir. Farklı metotlar arasında ihtilafların varlığı kaçınılmaz olduğu gibi aynı metod mensupları arasında tartışmaların olması da doğaldır. Bu çalışma, İmam Şafiî’ye atfedilen metodolojik görüşler ile Şafiî usûlcülerin muhalif olarak ortaya koydukları yaklaşım ve delilleri tespit etmeyi amaçlamaktadır. Bu çalışmada “Şer‘î Deliller Bağlamında İmam Şafiî’ye Muhalefet Edilen Hususlar” başlığı altında Kitab, Sünnet, icma, kıyas ve bunlara ilişkin tartışmalar üzerinde durulmuştur. Bu ana başlıklar altında: Beyan kavramına yüklenen anlamlar, beyanın mertebeleri, Kur’an’da Arapça dışında kelimelerin varlığı, nesh, Hz. Peygamber’in fiilleri, haber-i vahid, mürsel haber, icmanın dayanakları, sükûtî icmânın delil olması, kıyas/ictihad kavramları, kıyasın hücciyyeti, birden fazla illet ile hükmün ta‘lîli konular gibi öne çıkan meseleler tartışılmıştır. Çalışmanın “İstinbat Metotlarında İmam Şafiî’ye Muhalefet Edilen Temel Hususlar” başlığını taşıyan bölümde ise harflerin manaları, emir-nehiy, amm-hass, mefhûm gibi daha çok “lafız-mana-hüküm” merkezli lisani tartışmalar serdedilmiştir. Ayrıca mezkûr çalışmada, Şafiî usûlcülerin, genelde usûlün özüne halel getirmeden konuları farklı bir formatta ele aldıkları sonucuna varılmıştır. Nesh gibi sınırlı sayıda konu hariç genelde söz konusu ihtilaflar hakiki olmaktan ziyade lafzî düzeyde kalmıştır. Bunun yanısıra pek çok tartışmanın, müşterek bir hükmü farklı açılardan ispat etme gibi olumlu sonuçları beraberinde getirdiği de tespit edilmiştir.

Fiyat:27,00
İndirim: %20
Satış: 21,60


Tahmini teslim süresi 3 iş günüdür.

Yayınevinin Diğer kitapları

%20
Hadis Tartışmalarına Yeni Yaklaşım

Enbiya Yıldırım

Ensar Neşriyat
Fiyatı:30tl İnd:%20

Satış Fiyatı:24tl

%20
Yaşadığım Avrupa

Vehbi Vakkasoğlu

Ensar Neşriyat
Fiyatı:22tl İnd:%20

Satış Fiyatı:17.6tl

%20
İslam Borçlar Hukuku

Abdullah Çolak

Ensar Neşriyat
Fiyatı:28tl İnd:%20

Satış Fiyatı:22.4tl

%20
Elveda Osmanlı

Mustafa Uluçay

Ensar Neşriyat
Fiyatı:22tl İnd:%20

Satış Fiyatı:17.6tl

%20
Tüm Yönleriyle Hz. Peygamber ve Ahlakı

Abdulkadir Macit

Ensar Neşriyat
Fiyatı:27tl İnd:%20

Satış Fiyatı:21.6tl

%20
Tarihin Arka Sokakları

Yavuz Bahadıroğlu

Ensar Neşriyat
Fiyatı:22tl İnd:%20

Satış Fiyatı:17.6tl

%20
Karguy - Kültürel Kuşatma ve İlahiyat

Osman Gürbüz

Ensar Neşriyat
Fiyatı:23tl İnd:%20

Satış Fiyatı:18.4tl

%20
İslam Düşüncesinde Siyaset Etmenin Temelleri

Mehmet Erdoğan

Ensar Neşriyat
Fiyatı:18tl İnd:%20

Satış Fiyatı:14.4tl

%20
Hayy Bin Yakzan - Varlığın Gizemini Arayan Genç

İbn Tufeyl

Ensar Neşriyat
Fiyatı:12tl İnd:%20

Satış Fiyatı:9.6tl

%20
16. - 17. Yüzyıllarda Osmanlı Devleti’nde Haremeyn

Mustafa Güler

Ensar Neşriyat
Fiyatı:30tl İnd:%20

Satış Fiyatı:24tl

%20
Yeni Usüllerle İslami Tebliğ ve Temsil

Kolektif

Ensar Neşriyat
Fiyatı:28tl İnd:%20

Satış Fiyatı:22.4tl

%20
Modern Çağda Fıkhın Anlam ve İşlevi

Osman Güman

Ensar Neşriyat
Fiyatı:26tl İnd:%20

Satış Fiyatı:20.8tl

%20
İslam Düşüncesi Kılavuzu

Ahmet Koç

Ensar Neşriyat
Fiyatı:30tl İnd:%20

Satış Fiyatı:24tl

%20
Geleneksel Hadis Yorumculuğu

Enbiya Yıldırım

Ensar Neşriyat
Fiyatı:25tl İnd:%20

Satış Fiyatı:20tl

%20
Batı“ya Akan Nehir

Ali Akdoğan

Ensar Neşriyat
Fiyatı:24tl İnd:%20

Satış Fiyatı:19.2tl

%20
Sınavlarda Başarının Sırları - Cep Telefonu ile Ba

M. Emin Karabacak

Ensar Neşriyat
Fiyatı:16tl İnd:%20

Satış Fiyatı:12.8tl

%20
Kudüs ve Mescid-i Aksa

Ünal Aytekin

Ensar Neşriyat
Fiyatı:15tl İnd:%20

Satış Fiyatı:12tl

%20
Ebu Hanife ve Hadis

Fatih Mehmet Yılmaz

Ensar Neşriyat
Fiyatı:20tl İnd:%20

Satış Fiyatı:16tl

%20
Bir Marka Değeri Olarak Oflu Hoca

Mustafa Tunçer

Ensar Neşriyat
Fiyatı:22tl İnd:%20

Satış Fiyatı:17.6tl

%20
Peygamberlerimi Çok Seviyorum

Nehir Aydın Gökduman

Ensar Neşriyat
Fiyatı:22tl İnd:%20

Satış Fiyatı:17.6tl

%20
Mezhepler Tarihinin Klasik Kaynakları

Mustafa Akman

Ensar Neşriyat
Fiyatı:25tl İnd:%20

Satış Fiyatı:20tl

%20
İslam Düşüncesinin Ana Merkezleri: Maveraünnehir

Kolektif

Ensar Neşriyat
Fiyatı:40tl İnd:%20

Satış Fiyatı:32tl

%20
İlk Üç Asırda İslam Coğrafyasında Hadis

S. Kemal Sandıkçı

Ensar Neşriyat
Fiyatı:40tl İnd:%20

Satış Fiyatı:32tl

%20
Gazzali“de Varlık ve Bilgi

Habib Şener

Ensar Neşriyat
Fiyatı:22tl İnd:%20

Satış Fiyatı:17.6tl

%20
Tefsir İlminin Mahiyeti Sorunu

Enes Büyük

Ensar Neşriyat
Fiyatı:24tl İnd:%20

Satış Fiyatı:19.2tl

%20
İslam Hukuku Bakımından Evlat Edinme

Ahmet Ekşi

Ensar Neşriyat
Fiyatı:20tl İnd:%20

Satış Fiyatı:16tl

%20
Şubat Ayazı

Nehir Aydın Gökduman

Ensar Neşriyat
Fiyatı:17tl İnd:%20

Satış Fiyatı:13.6tl

%20
İhtilalden İktidara Abbasiler

İlknur Apak

Ensar Neşriyat
Fiyatı:22tl İnd:%20

Satış Fiyatı:17.6tl

%20
Eylülle Gelen

Nehir Aydın Gökduman

Ensar Neşriyat
Fiyatı:17tl İnd:%20

Satış Fiyatı:13.6tl

%20
Tarih Aynasında Ziya Gökalp

Vehbi Vakkasoğlu

Ensar Neşriyat
Fiyatı:15tl İnd:%20

Satış Fiyatı:12tl

%20
Milli Şair Mehmet Akif Ersoy Hayatı ve Ölümsüz Şii

Ali Erkan Kavaklı

Ensar Neşriyat
Fiyatı:13tl İnd:%20

Satış Fiyatı:10.4tl

%20
Bilim Tarihine Adanan Ömür Kırk Derste Fuat Sezgin

Cumali Sever

Ensar Neşriyat
Fiyatı:17tl İnd:%20

Satış Fiyatı:13.6tl