Tefsir Tetkikleri 3

Tefsir Tetkikleri 3 [ Ömer Kara ]

Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Vakfı

Bu kitabımız, Tefsir Tetkikleri adıyla yayınlanan serinin üçüncü basamağını oluşturmaktadır. Yaklaşık 20 küsur yıllık akademik hayatımızda Tefsir alanında kaleme aldığımız çalışmalardan furuk nazariyesi ile ilgili olanlarını bu serinin üçüncü kitabı Tefsir Tetkikleri III’e tahsis ettik. Furuk nazariyesi, uzun ismiyle el-Furuku’l-Luğaviyye Kur’an’daki yakınanlamlı kelimeler arasındaki nüansların ortaya çıkmasını amaçlayan bir nazariyedir. Temeli Arap dili ve edebiyatına dayanır. Arap dili alanındaki furukla ilgili çalışmalarımıza ilaveten Kur’an merkezli olan furuk çalışmalarımızı da bu eserde toplamaya çalıştık. Serinin bu üçünde 6 ayrı çalışma mevcuttur. Bu çalışmalardan ilki, meşhur semantikçi Toshihiko Izutsu’nun yaptığı çalışmalardaki yakınanlamlı kelimelere yaklaşımının eleştirisini konu edinmektedir. İkincisi, el-Furuku’l-Luğaviyye’nin Ulumu’l-Kur’an literatürü içerisinde bir Kur’an ilmi olup olmayacağı imkanlarını sorgulamaktadır. Üçüncüsü, bir furukçu olan Rağıb el-İsfahani’nin Müfredatı’nda sunduğu furuk malzemelerini tahlil etmektedir. Dördüncü ve beşinci çalışmalarımız iki yazma eserin tenkitli neşrine odaklanmaktadır ki bunlardan biri, Müderris İspirli Ömer Efendi’nin hamd yakınanlamlılarıyla ilgili risalesi, diğeri ise müellifi belli olmayan muhtasar bir furuk sözlüğüdür. Son ve altıncı çalışmamız ise Ömer Muhtar Ömer’in esma-i hüsnadan yakınanlamlı olanlar arasındaki farklara odaklandığı makalesinin çevirisidir. Bu eserimizin, Türkiye’de Arap dili ve Tefsir alanlarında bakir bir saha olan furuk nazariyesinin tanınmasına; bu alanda başka çalışmalara ön ayak olmasına vesile olacağını umuyoruz.

Fiyat:25,00
İndirim: %20
Satış: 20,00


Tahmini teslim süresi 3 iş günüdür.

Yayınevinin Diğer kitapları

Karafi’nin Usül Anlayışı

Hatice Boynukalın Şenkardeşler

Marmara Üniversitesi
Fiyatı:30tl İnd:%20

Satış Fiyatı:24tl

Hadisle Fıkhı Buluşturan Bir Memlu¨k Hanefi Fakihi

Bekir Karadağ

Marmara Üniversitesi
Fiyatı:27tl İnd:%20

Satış Fiyatı:21.6tl

Ulumu’l-Hadis

İbnu’s-Salah eş-Şehrezuri

Marmara Üniversitesi
Fiyatı:32tl İnd:%20

Satış Fiyatı:25.6tl

Abdullah B. Ömer ve Sünnet Hassasiyeti

Aynur Uraler

Marmara Üniversitesi
Fiyatı:30tl İnd:%20

Satış Fiyatı:24tl

Hind Altkıtası Düşünce ve Tefsir Ekolleri

Abdulhamit Birışık

Marmara Üniversitesi
Fiyatı:35tl İnd:%20

Satış Fiyatı:28tl

Boşanma Psikolojisi

Nimet Ferah

Marmara Üniversitesi
Fiyatı:25tl İnd:%20

Satış Fiyatı:20tl

Tefsirin İlk Çağları

Muhammed Coşkun

Marmara Üniversitesi
Fiyatı:45tl İnd:%20

Satış Fiyatı:36tl

Siyer Sözlüğü - Peygamberimiz Serisi 4

Şaban Öz

Marmara Üniversitesi
Fiyatı:25tl İnd:%20

Satış Fiyatı:20tl

Peygamberimizin Hayatı - Peygamberimiz Serisi 1

Mahmut Kelpetin

Marmara Üniversitesi
Fiyatı:25tl İnd:%20

Satış Fiyatı:20tl

Peygamberimizin Arkadaşları - Peygamberimiz Serisi

Adnan Demircan

Marmara Üniversitesi
Fiyatı:25tl İnd:%20

Satış Fiyatı:20tl

Peygamberimizin Ahlakı - Peygamberimiz Serisi 3

Adem Apak

Marmara Üniversitesi
Fiyatı:25tl İnd:%20

Satış Fiyatı:20tl

Arapça Okuma-Anlama Soru Bankası

Halil İbrahim Kaçar

Marmara Üniversitesi
Fiyatı:50tl İnd:%20

Satış Fiyatı:40tl

Rivayetten Raviye - Cerh-Ta‘dîl Hükümleri Nasıl Ol

Muhammed Enes Topgül

Marmara Üniversitesi
Fiyatı:45tl İnd:%20

Satış Fiyatı:36tl

Hıristiyanlık ve Mistik Semboller

İsmail Taşpınar

Marmara Üniversitesi
Fiyatı:25tl İnd:%20

Satış Fiyatı:20tl

Arapça Hikayeler (3-4. Kur)

Ali Bulut

Marmara Üniversitesi
Fiyatı:26tl İnd:%20

Satış Fiyatı:20.8tl

Arapça Hikayeler (2. Kur)

Ali Bulut

Marmara Üniversitesi
Fiyatı:26tl İnd:%20

Satış Fiyatı:20.8tl

Arapça Hikayeler (1. Kur)

Ali Bulut

Marmara Üniversitesi
Fiyatı:26tl İnd:%20

Satış Fiyatı:20.8tl

Osmanlı Tetkikleri - 2

Ömer Kara

Marmara Üniversitesi
Fiyatı:25tl İnd:%20

Satış Fiyatı:20tl

Kaf Suresi Işığında İman ve İhsan Şuuruna Ermek

Muhammed İsa Yüksek

Marmara Üniversitesi
Fiyatı:20tl İnd:%20

Satış Fiyatı:16tl

Osmanlı Tetkikleri - 1

Ömer Kara

Marmara Üniversitesi
Fiyatı:25tl İnd:%20

Satış Fiyatı:20tl

Konulu Tefsir Metodu

Şahin Güven

Marmara Üniversitesi
Fiyatı:25tl İnd:%20

Satış Fiyatı:20tl

Hadis Rivayet Coğrafyası

Hüseyin Akgün

Marmara Üniversitesi
Fiyatı:30tl İnd:%20

Satış Fiyatı:24tl

Arapça Tefsir Usulü Literatürü

Muhsin Demirci

Marmara Üniversitesi
Fiyatı:45tl İnd:%20

Satış Fiyatı:36tl

Hulefa-i Raşidin Devri Sahabe Anlayışı

Mehmet Efendioğlu

Marmara Üniversitesi
Fiyatı:25tl İnd:%20

Satış Fiyatı:20tl

Tefsir Geleneğinde el-Keşşaf

Mesut Kaya

Marmara Üniversitesi
Fiyatı:28tl İnd:%20

Satış Fiyatı:22.4tl

Hanefilerde Mezhep İçi Tercih ve Usulü

Seyit Mehmet Uğur

Marmara Üniversitesi
Fiyatı:35tl İnd:%20

Satış Fiyatı:28tl

Ben Müslümanlardanım

İsmail Lütfi Çakan

Marmara Üniversitesi
Fiyatı:16tl İnd:%20

Satış Fiyatı:12.8tl

İlk Dönem Hadis Tartışmaları

Ali Kaya

Marmara Üniversitesi
Fiyatı:42tl İnd:%20

Satış Fiyatı:33.6tl

Buhari Sonrası el-Cami““u“s-Sahih

Ali Albayrak

Marmara Üniversitesi
Fiyatı:30tl İnd:%20

Satış Fiyatı:24tl

El-Kafi Fi“n-Nahv

Ali Bulut

Marmara Üniversitesi
Fiyatı:25tl İnd:%20

Satış Fiyatı:20tl

Kur’an İfadelerinde Zıt Anlamlılık Ezdad

Abdulmuttalip Arpa

Marmara Üniversitesi
Fiyatı:24tl İnd:%20

Satış Fiyatı:19.2tl

İslam Hukuk Usulünde Mecaz

İsmetullah Sami

Marmara Üniversitesi
Fiyatı:23tl İnd:%20

Satış Fiyatı:18.4tl