• Ayet Merkezli Bütüncül Tefsir Yöntemi

 • Mehmet Emin Yurt / Doğu Kütüphanesi / 9786052127735
 • Liste Fiyatı:

  35,00 ₺

 • (23)% İndirim:

  8,05 ₺

 • (0)% Kdv:

  0,00 ₺

 • Genel Toplam:

  26,95 ₺

 • .
 • Not: Kargo fiyatı ödeme aşamasında belli olmaktadır ve toplam tıutar arttıkça kargo fiyatı sıfıra kadar inmektedir....

 • Satın Al ( Okunma Sayısı 24) Şikayet Var Mı?

Ürün Açıklamaları


Bu kitapta, Tâhâ Suresinin “Ve onlardan bazı gruplara, kendilerini sınamak için, dünya hayatının süs ve ziyneti olarak verdiğimiz herhangi bir şeye sakın sakın gözlerini uzatma! Rabbinin rızkı daha hayırlı ve daha kalıcıdır” mealindeki 131. ayeti ölçeğinde “Ayet Merkezli Bütüncül Tefsir” adıyla bir tefsir yöntemi uygulanmıştır. “Ayet merkezli” terkibi, bir veya aynı bağlamdaki birkaç ayetin esas alınarak, çalışmanın bütün aşamalarının, derleme ve değerlendirme faaliyetlerinin, ilgili ayet/ayetler merkezinde konumlandırıldığı bir çalışma disiplinini ifade etmektedir. “Bütüncül tefsir” terkibiyle üç husus kastedilmektedir: Birincisi, sahih ve sağlam olması kaydıyla İslam kültürünün çatısı altında ortaya çıkmış olan itikadî, amelî ve siyasî mezheplerin, (imkânlar ölçüsünde) bütün görüşlerinin toplanması ve böylece bütüncül bir kaynak yelpazesinin ortaya konulması, İkincisi, tefsir tarihinde ortaya çıkmış olan “rivâyet ve dirâyet yöntemlerinin yanı sıra fıkhî, işârî, kelâmî, mezhebî, felsefî, lügavî, içtimâî, ilmî, konulu tefsir ve semantik analiz” gibi yöntem ve yaklaşımların tümünün tekniklerinden yararlanılması, böylece yöntem ve yaklaşım bütünlüğünün oluşturulması, Üçüncüsü ise, üzerinde çalışılan “ayet veya ayetler bağlamında” tefsir ilmi ve usûlünün ana ve alt başlıklarının bir bütün olarak faal hale getirilmesidir. Kısaca “kaynak bütünlüğü, yöntem/metot bütünlüğü ve alan/konu bütünlüğünün” tatbik edildiği bu yöntemde, her yönden bütüncül ve kapsayıcı bir tefsir yaklaşımının ortaya konulması hedeflenmektedir.

ÖZEL TANITIM KİTAPLAR


Bir Akıllının Taşınamaz Sırları
Jurnalist Yayınevi

İncele

Psikojenik Amnezi [Yakınsak Aklın Unuttukları]
Jurnalist Yayınevi

İncele

Evlilik mi ? Bir Daha Düşün!
Jurnalist Yayınevi

İncele

Kemik Kıran
Jurnalist Yayınevi

İncele

Solak Nene, Eski Defter
Jurnalist Yayınevi

İncele

Askıda Kalan Hayatlar
Jurnalist Yayınevi

İncele