" Eğitim Yayınevi - Bilimsel Eserler " Tüm Kitapları Geleceğin Akademisyenleri 2020 - Gelenekselden Dijitale İletişim Çalışmaları Covid-19 Sürecinde İletişimin Değişen Yüzü Bilişim Sistemlerinin ve Teknolojilerinin Muhasebe ve Finansal Raporlama Uygulamalarına Etkisi 18 Ay İtalyan İşgali Altında Antalya ve Havalisinden Notlar Türkiye’nin Kış Turizm Merkezleri ve Potansiyeli Toplumsal Cinsiyet Temelinde Kültürel Tüketim Pratikleri Sosyal Hizmet Eğitiminin Genişleyen Sınırları: Uygulama ve Araştırma İçin Bir Rehber Renkli Notalarla Piyano Öğrenelim Müzik Kültürüne Dair Çeşitli Görüşler 5 Mahmud Nedim Paşa Ayine ve Hasbihal Kurumsal Sürdürülebilirlik İletişimi Uygulamaları Kırgız Şair Moldo Niyaz’ın Şiirleri Üzerine Tematik Bir İnceleme Yaşamdaki Matematiğin Farkındayım Destinasyon Pazarlama Aracı Olarak Gastronomi Turizmi İş Kanunu - İşsizlik Sigortası Kanunu Uygulamaları ve Nitelikli Hesaplamalar Ahıska Bölgesinde Türklerin Eğitim Tarihi Pragmatizm Bağlantıları Değerlerle Yönetim Dijital Dünyada Halkla İlişkilerin Dönüşümü Konuşan Parmaklar: Viyola Metodu - Talking Fingers: Viola Method Sosyal Bilimler - Alanında Uluslararası Araştırmalar 2 Müzik ve Görsel Sanatlar - Alanında Uluslararası Araştırmalar Matematik ve Fen Alanında - Uluslararası Araştırmalar İktisadi ve İdari Bilimler - Alanında Uluslararası Araştırmalar 2 Eğitim Bilimleri Alanında - Uluslararası Araştırmalar 2 20. Yüzyıl Çoksesli Geleneksel Türk Müziğinde Stil ve Teknik Piyano İçin Dizi ve Arpej Çalışmaları Bilim İletişimi Aktörler, Mecralar ve Sorunlar Aşık Ensar Şahbazoğlu - Hayatı Sanatı Şiirleri Siyasal Halkla İlişkiler Kampanyalarında Müzik Kullanımı Zaman Dayalı Faaliyet Tabanlı Maliyetleme ve Kaynak Tüketim Muhasebesi Yöntemlerinin Karşılaştırılması: Bir Tekstil İşletmesinde Uygulama Nörosinema: Nörofizyolojik Tepkiler Üzerine Bir Araştırma Görsel Düşünmek: Metafor ve Oksimoron Müzik Eğitiminde İstatistiksel Analiz Çalışmalarına Örnekler Pilot Üniversiteye İlişkin Paydaş Görüşleri 2: Bingöl Üniversitesi Örneği Konuşan Parmaklar - Keman Metodu Dinamik Yetenekler - Rekabet Avantajı ve Çevresel Türbülans Faaliyet Tabanlı Maliyetleme Yönetiminin Süt Üretim İşletmelerinde Uygulanması: Bir Model Önerisi ve Muhasebeleştirme Mağaza Atmosferi Faktörlerinin Marka İmajı ve Marka Aşkına Etkisi İletişim ve Medya Alanında Uluslararası Araştırmalar 2 İktisadi ve İdari Bilimler Alanında Uluslararası Araştırmalar 3 Sosyal Bilimler Alanında Uluslararası Araştırmalar 3 Matematik ve Fen Alanında Uluslararası Araştırmalar 2 Majör Tonlar ile İlişkili Makamsal Solfejler Pandemi Sürecinde Dijital İletişim Eğitimci-Piyanist Piyanist-Eğitimci Mithat Fenmen Melek Sermaye ve Muhasebe Süreci Enerji Üretimi, Su Üretimi, İnsan Kaynakları ve Kalite Maliyetleri Üzerine Araştırmalar: Uygulama Örnekleri ve Muhasebeleştirme Eğitim Bilimleri Alanında Uluslararası Araştırmalar 3 Yönetimde Çağdaş Yaklaşımlar Teknoloji Destekli Güncel Üretim Uygulamaları Mülteciler ve Dijital Göç Türkiye'de Şirketlerin Yaşam Süreleri ve Kayıtdışı Ekonomi Gerçek Hikayelerle Kendi Kendine Öğrenme • Kırgız Şair Moldo Niyaz’ın Şiirleri Üzerine Tematik Bir İnceleme

 • İbrahim Soytürk / Eğitim Yayınevi - Bilimsel Eserler / 9786257316170
 • Liste Fiyatı:

  25,00 ₺

 • (10)% İndirim:

  2,50 ₺

 • (0)% Kdv:

  0,00 ₺

 • Genel Toplam:

  22,50 ₺

 • .
 • Not: Kargo fiyatı ödeme aşamasında belli olmaktadır ve toplam tıutar arttıkça kargo fiyatı sıfıra kadar inmektedir...

 • Satın Al ( Okunma Sayısı 30) Şikayet Var Mı?

Ürün Açıklamaları


Kırgız Türklerinin 19. yüzyıl boyunca gerek Hokand Hanlığına bağlı olarak yaşadığı döneme ait olaylar, gerekse Çarlık Rusya’nın işgali ve sonrasında yaşadıkları sadece tarihî metinlere yansımaz. Bu döneme ait olay ve durumlar edebî metinlere de yansır. Köklü bir sözlü geleneğe sahip olan Kırgız Türkleri bu dönemde yazılı edebiyata geçiş devresini de yaşar. Bu yeni dönemin ilk şairlerinden biri olan ve aynı zamanda eğitimci olarak da tanınan Moldo Niyaz’ın şiirlerinde, yaşadığı dönemin olaylarının yansımalarını görebilmek mümkündür. Döneminin din eğitimi veren kurumlarında eğitimini tamamlayan şair, şiirlerinde hemen her sorunu dinle ilişkilendirerek yorumlar. Topluma zarar veren gelişmelerin sebebini dinden uzaklaşmakla, çözümünü de dine gereken değeri vermekle açıklar. Moldo Niyaz, Kırgız halkının içerisinden biri olmasının yanı sıra tüm Kırgız coğrafyasını dolaşır ve birçok olaya bizzat şahitlik eder. Bu anlamda şiirinde yer verdiği kimi tarihî olayların birinci elden tanığıdır. Dinî, tarihî olaylar kadar halkın yaşadığı sade hayata da şiirlerinde yer veren şairin döneminin diğer şairlerine göre en büyük avantajı yazabiliyor olmasıdır. Moldo Niyaz’ın şiirlerinde yer verdiği belli başlı temaları incelemek amacıyla hazırlanan bu çalışmada temalar; dinî, tarihî ve siyasî, sosyal temalar olmak üzere üç ana başlığa ayrılıp, her bir temanın altında o temaya ilişkin temler, şairin eserlerinden hareketle tek tek değerlendirilmektedir. Neticede genel olarak edebiyatın; özel anlamda şiirin, üretildiği dönemin koşullarından etkilendiği, dahası etkilendiği koşulları şiire dönüştürmek için bir araç olarak kullanıldığı görülmektedir. Moldo Niyaz’ın bir şair olarak eserlerinde dinî, tarihî ve siyasî, gündelik hayat gibi bütün hayatı kuşatan konulara dokunduğu gözlenir.

ÖZEL TANITIM KİTAPLAR


Bir Akıllının Taşınamaz Sırları
Jurnalist Yayınevi

İncele

Psikojenik Amnezi [Yakınsak Aklın Unuttukları]
Jurnalist Yayınevi

İncele

Evlilik mi ? Bir Daha Düşün!
Jurnalist Yayınevi

İncele

Kemik Kıran
Jurnalist Yayınevi

İncele

Solak Nene, Eski Defter
Jurnalist Yayınevi

İncele

Askıda Kalan Hayatlar
Jurnalist Yayınevi

İncele

Delimsek
Jurnalist Yayınevi

İncele