" Nobel Akademik Yayıncılık " Tüm Kitapları Çağdaş Sanat Dersinde Disiplinlerarasılık Güvence Hizmetleri Standartları - Teori ve Uygulamalı Küresel Politikalar ve Bölgesel Dönüşümler Autodesk Maya 2020 ile 3B Modelleme Çağdaş Yönetici Asistanlığı ve Büro Yönetimi Endüstri 4.0’dan Toplum 5.0’a Güncel Yaklaşımlar Havada Kalmayan İletişim Politik Psikoloji Boyutuyla Türk Dış Politikası (1923-2000) Tatlısu Ekosistemlerinde Arazi ve Laboratuvar Yöntemleri The Times Gazetesi’ne Göre Balkan Savaşları Liderlik Tarzları Sağlık Psikolojisi Alan Uygulamaları Kronik Hastalıklar Şark İstiklal Mahkemesi Şeyh Said Davası Mahkeme Tutanakları Şizofrenide Değerlendirme ve Bilişsel Davranışçı Grup Terapileri Kitabı İncelemesi Klinik Yaklaşımlı Sağlık Dili Stratejik Lojistik Yönetimi Yaşam Seyri Perspektifinden Sağlıkta Eşitsizlikler Dijital Çağda Lider Sınıf Öğretmeni Olmak Geçmişten Bugüne İktisadi Planlama Gelecek ve Kent Havada Kriz Var İyiliğin ve Kötülüğün Psikolojisi Kaynak Bilimi ve Teknolojisi Modernitenin Pandemik Halleri Örgütlü Suçlarla Mücadelede Matris Organizasyon Örgütsel Davranış Siyaset Sosyolojisi Televizyonda ve Dijital Medyada Görüntülü Habercilik Yaşam Boyu Gelişim ve Uyum Sorunları Psikopatolojiyi Anlamak Yeni Küresel Tehdit Siber Saldırılar Yönetici Adayları İçin Genel Muhasebe, Maliyet Muhasebesi ve Finansal Tablo Analizi Hukuk Bilimine Giriş Pazarlama Savunma Yönetimi ve Uluslararası Güvenlik Uçuş Teorisi ve Temel Uçak Bilgisi Aile İçi Şiddet Fail Müdahale Hizmeti: Sağlıklı ve Saygılı Davranış Geliştirme Programı Çocukluk Çağı Travmasının Yansımaları DC: 0-5 Dijital Pazarlama İletişiminde Yeni Kavramlar Durub-ı Emsal-i Türki Ergenlerde Öz Güven ve Çözüm Odaklı Psikolojik Danışma Genel Ekonomi Kanlı Dört Yıl: Rus İç Savaş Tarihi 1917 - 1920 Obezite ve Diyabet Örgütsel Davranışın Temelleri Sağlık Yönetiminde Örnek Olaylar Türkçe Eğitimi Usul-i Talim ve Terbiye Uygulamalı Dilbilim ve Materyal Geliştirme Üstün Yetenekliler İçin Zeka Oyunlarıyla Fen Eğitimi ve Etkinlik Örnekleri Yönetim ve Organizasyon Bana İcat Çıkar! Eğitim Hukuku Mevzuat Derlemesi Eğitim Hukuku Pratik Çalışmaları İran'ın Direniş Ekseni'nde Süleymani Kırılması Konsültasyon Mplus ile Yapısal Eşitlik Modellemesi Uygulamaları Ölçme Bilgisi - Topoğrafya Pozitif Psikoloji Reklam Perspektifleri Sosyal Bilimler Perspektifi ile Girişimcilik Strateji ve Güvenlik Alanında Temel ve Güncel Yaklaşımlar Türk Halk Hikayeciliği Türkiye’de Sosyal Belediyecilik Uluslararası İletişim Uluslararası Politika Üstün Yetenekli Şirket Yaklaşımı Ebeveynlik Becerileri Tedavi Planlayıcısı Literatürden Vaka Örneklerine Sosyal Sorunlar Özel Eğitim Rus Edebiyatında Kadın ve Aile Siyasal Şiddet ve Radikalleşme Bağlamında Terör Örgütleri Suç Önleme Çağdaş Yaklaşımlar Özgül Öğrenme Güçlüğü - Aile ve Öğretmen Kitabı Evet Havada Kriz Var Göçmenlere Türkçe Öğretimi Kariyer Yönetimi APA Yaşam Boyu Gelişim Psikolojisi Sözlüğü • APA Yaşam Boyu Gelişim Psikolojisi Sözlüğü

 • Gary R. VandenBos / Nobel Akademik Yayıncılık / 9786254066870
 • Liste Fiyatı:

  96,00 ₺

 • (8)% İndirim:

  7,68 ₺

 • (0)% Kdv:

  0,00 ₺

 • Genel Toplam:

  88,32 ₺

 • .
 • Not: Kargo fiyatı ödeme aşamasında belli olmaktadır ve toplam tıutar arttıkça kargo fiyatı sıfıra kadar inmektedir....

 • Satın Al ( Okunma Sayısı 25) Şikayet Var Mı?

Ürün Açıklamaları


APA tarafından hazırlanmıs¸ olan Yas¸am Boyu Gelis¸im Psikolojisi So¨zlu¨gˆu¨'nu¨n dilimize c¸evrilmesinin; gelis¸im psikolojisi alanında c¸alıs¸an aras¸tırmacılara, o¨gˆrencilere ve bu alana ilgi duyan herkese c¸ok o¨nemli bir katkı sagˆlayacagˆı inancındayız. So¨zlu¨k; gelis¸imin biyososyal, bilis¸sel ve psikososyal alanlarına odaklanarak ve yas¸am boyu gelis¸im anlayıs¸ı ic¸erisinde yaklas¸ık 7.500 kelimeyi ayrıntılı olarak sunmaktadır. So¨zlu¨gˆu¨mu¨zu¨n, camiamıza ve ilgilenen herkese faydalı olmasını dileriz

ÖZEL TANITIM KİTAPLAR


Bir Akıllının Taşınamaz Sırları
Jurnalist Yayınevi

İncele

Psikojenik Amnezi [Yakınsak Aklın Unuttukları]
Jurnalist Yayınevi

İncele

Evlilik mi ? Bir Daha Düşün!
Jurnalist Yayınevi

İncele

Kemik Kıran
Jurnalist Yayınevi

İncele

Solak Nene, Eski Defter
Jurnalist Yayınevi

İncele

Askıda Kalan Hayatlar
Jurnalist Yayınevi

İncele