" Bilge Kültür Sanat " Tüm Kitapları Şeytan Üçgeninden Nasıl Kaçılır? Caz Çağı Öyküleri Günümüzde Pontusçuluk Faaliyetleri Selatinname Anadolu Türk Beylikleri Erzurum Kronolojisi Hibrit Hikayeler Atambayev“in Gölgesi Altında Kırgızistan Osmanlı Yazınında Erkek-Lik(Ler) Kurgusu Batı’da ve Türkiye’de Kuramsal Milliyetçilik Dil İçgüdüsü Türkiye“nin Eskiçağ Tarihi 2 Ege“nin Kurtuluş Destanı Yörük Ali Efe (Üçüncü Kitap) Ege’nin Kurtuluş Destanı Yörük Ali Efe (İkinci Kitap) Esrar-ı Cinayat İlkçağ Tarihi ve Uygarlığı İslam Ülkelerinde Buluşlar Türklerin Dini Tarihi - Başlangıçlarından Günümüze Osmanlı Mezar Taşlarının Sırları Selahaddin Eyyubi ve Dönemi Yeniçağ Felsefesi Tarihi Baki ve Estetiği Göç ve Kültür Türkiye Türkçesindeki Türkçe Sözcüklerin Köken Bilgisi Sözlüğü Batı“da ve İslam Dünyasında Radikalizm ve Siyasi Reform Osmanlı Toplumunda Zındıklık Türklerin Siyasi Tarihi (MÖ 3 - MS 7) Jön Türk Mete - Börü Birliği Türk Postmodern Anlatılarında Modernizm Eleştirisi Derviş Tarzı Türk Edebiyatı Kılçıklı Hikayeler Uluslar Sözcük Hikayeleri Sinema - Post-modern Haçlı Seferi Akif Bey Ayyar Hamza Çok Bilen Çok Yanılır Gülnihal Zoraki Tabip Anayurttan Anadolu“ya Toplumdilbilimi İstanbul Öyküleri Orta Çağ“da Türkler Ermeniler Gürcüler Safeviler Tekmiletü’l-Ahbar Taşın Dediği Bilge Kültür Sanat İslam Konulu Makaleleri Türkleşmek İslamlaşmak Muasırlaşmak Yeni Türkiye“nin Hedefleri Irak Selçuklu Devleti Atabegleri Metropol Mücahidi Osmanlı Devleti’nin Kuruluş Döneminde Veziriazamlık (1299 - 1453) Harezmşahlar Osmanlı Kara ve Deniz Kuvvetleri Söz Edimleri Kapsamlı Almanca Sözlük Dünden Bugüne Türkiye Türkçesi Psikolojide Deneysel Yönteme Giriş Benlik ve Toplum Fransa Devrimi Üzerine Düşünceler 1790 Hartlı Şeyh Eşref Tarih Boyunca Karadeniz Türkiye“nin Eskiçağ Tarihi 3 Zongo“nun Değirmeni Osmanlı’da Sosyal Sınıf Ve Kimlikler Selçuklunun Son Veziri Sahib Ata Fahreddin Ali ve Vakıfları Siyasi Doktrinler Tarihi Çağdaş Siyasal İdeolojiler“de Kuram Yöntem Güncel Yaklaşımlar Türk Töresi Kimya mı Dediniz? Türk Medeniyeti Tarihi Kültür ve Toplum Türkiye“den Felsefe Manzaraları 4 Milletler ve Hükümdarlar Tarihi Tarihu’l-ümem ve’l-mülük (2 cilt) Mineraller ve Değerli Taşlar Kazak Türkçesi Metinleri Siyakat Yazısı (Metin Çözümlemeli) 15. Yüzyıl Osmanlı Kronikleri Asya Hun İmparatorluğu Satuk Buğra Han ve Oğulları (921-1212) Zamanın Eşiğinde Türk Ülküsü Anadolu Erenlerinin Kaynağı Horasan Türk Mitolojisinden Masallar - 2 Türk Mitolojisinden Masallar -1 Geleceğimiz İçin Tek Çıkar Yol Meçhul Bir Subayın Seydibeşir Esaret Kampı ve İstiklal Harbi Günlüğü Yabancı Bedenler Ziya Gökalp Kitaplığı (6 Kitap Takım) Emine Işınsu Kitaplığı (21 Kitap Takım) Türk Klasikleri Seti (24 Kitap Takım) 2. Abdülhamid Zamanında Bir Osmanlı Binbaşısının Gözünden Libya Estetik ve Sanat Felsefesi İnsan Yaşamında Oyunun Yeri Savaş Sanatı Zaptiye Ahmet Dede Korkut’un Günbed Yazması Üzerine Aşka Övgü Dört İncil Kelime Köken Yeni Türk Devletlerinin Öncüleri Çizgi Romanda Aksiyon Çizimi Türk Din Etnolojisi Kökler Psikolojiyi Değiştiren Kırk Çalışma Dede Korkut Kitabı Üzerine Araştırmalar ve İncelemeler Kambura Üç Sebep Prof. Dr. Abdülkerim Özaydın’a Armağan - Ortaçağ Tarihçiliğinde Bir Duayen Hindistan ve Türk Tarihi-Kültür Araştırmaları Alman Filozofu Ernst Mortiz Arndt'ın Partikularizme Karşı Mücadelesi Türklük Bilimi Yazıları Fethedilenlerin Gözüyle Anadolu’nun Fethi Merzubanname Şiirimin Şehirleri Trablusgarp ve Bingazi İle Büyük Sahra ve Sudan Son Teknoloji Moda İllüstrasyonu Farsça Dilbilgisi Türklük Bilimi Dizisi - Türk Dili Araştırmaları • Erzurum Kronolojisi

 • Ali_Kurt / Bilge Kültür Sanat / 9786059521857
 • Liste Fiyatı:

  13,00 ₺

 • (25)% İndirim:

  3,25 ₺

 • (0)% Kdv:

  0,00 ₺

 • Genel Toplam:

  9,75 ₺

 • .
 • Not: Kargo fiyatı ödeme aşamasında belli olmaktadır ve toplam tıutar arttıkça kargo fiyatı sıfıra kadar inmektedir...

 • Satın Al ( Okunma Sayısı 386) Şikayet Var Mı?

Ürün Açıklamaları


Erzurum’da yirminci asırda neler oldu? Kolayca cevap veremezsiniz. Geçen yüzyılı hatırlayanlar var elbette ancak sayıları gün geçtikçe azalıyor. Binlerce yıllık tarihte yüz yıl, nedir ki? Doğru, fakat hemen önceki asır olunca, olayların tesirleri, olup bitenlerin izleri devam ettiği düşünülürse durumun önemi ortaya çıkar. Geçmişi bilmeyen geleceği anlayamaz. Elinizdeki kitap bir ilk ve bu eksiği doldurma iddiasında. Son 25 yılda kendimiz için aldığımız notları gözden geçirdik ve eklemeler yaparak bu eseri hazırladık. Hemen her konuda kısa bilgiler. Olaylar genellikle tek cümle hâlinde verildi. Erzurum Kronolojisi -Yirminci Yüzyıl-, saklaması ve okuması kolay, hap gibi bilgiler topluluğu.

ÖZEL TANITIM KİTAPLAR


Bir Akıllının Taşınamaz Sırları
Jurnalist Yayınevi

İncele

Psikojenik Amnezi [Yakınsak Aklın Unuttukları]
Jurnalist Yayınevi

İncele

Evlilik mi ? Bir Daha Düşün!
Jurnalist Yayınevi

İncele

Kemik Kıran
Jurnalist Yayınevi

İncele

Solak Nene, Eski Defter
Jurnalist Yayınevi

İncele

Askıda Kalan Hayatlar
Jurnalist Yayınevi

İncele

Delimsek
Jurnalist Yayınevi

İncele